Feb 13, 2017

Brancheforening smider Danmarks største børnekræftforening ud (Blogger: Lad ulven der står bundet i en hule i Jotunheim, slippes løs til Ragnarok.. Det er dælme på tide, der bliver åbnet op for lidt selvransagning i den djælvske konventionelle kræftindustri. Uanset om denne eksklusionen af FMKB er berettiget eller ej, så får vi desværre nok aldrig fat i de tunge drenge som Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, men det er da en start.. Til dem som ikke er bekendt med sagen -- Siden 2007 har de snydt og bedraget med private donorers penge samt indsamlingsmidler. Den seneste skandale er, at Danmarks største børnekræftforening købte liebhavervilla til sig selv for 14,5 millioner kroner. Bebyggelsen er på 346 kvadratmeter med hall, vinkælder og jagtstue. Til boligen hører store skovarealer velegnet til jagt. Det er blot én af mange sommerhuse som de ejer. Ifølge familier med kræftramte børns sekretariatschef, Kurt Hansen, skal villaen bruges til temadage, kurser, lejre samt til at huse foreningen sekretariat med tre ansatte, der i blandt ham selv. Men i en ansøgning til kommunen skriver Kurt Hansen, at boligarealet på 240 kvadratmeter "fortsat og uændret vil blive brugt som bolig". Med andre ord, familier med kræftramte børns tre sommerhuse, som er skænket af donorer og står delvis tomme eller brugt privat. De kritiseres også for bl.a. uigennemsigtige regnskaber og sine fundraisingmetoder, lukkethed og uetiske indsamlingsmetoder, der kan skade hele kræftsagen. Foreningen, der har kendte danskere som ambassadører, indsamlede i fjor 52 mio. kr. fra primært private og virksomheder. Den fremhæver, at den hviler på frivilligt arbejde, men har samlede lønudgifter på ca.10 mio. kr... Jeg spørger mig selv gang på gang, hvordan det kan være, at den almene befolkning i Danmark ikke har gennemskuet de medicinal-industrielle kompleks mafia metoder. Folk øser flere penge og opsparing via indsamlingsshow, raslebøsser, penge-donationer end kongehusets samlet apanage, hvert år. Er begyndt at se denne trend mere tydelig nu. Ved du godt hvorfor borgere ikke bruger pengene til ældre, syge, handicappede, fattige og flygtninge osv. -- Det er et spørgsmål om PRESTIGE!. Det er for ugennemskueligt at skulle finde penge til de ældre og m.fl. det gør vores regering jo, ikk? Så er det jo fuldt fradragsberettigede for dine donationer til b.la. Kræftens Bekæmpelse. Alle NGO'er har et kæmpe apparatus, hvor du får smidt en sms, mail eller girokort ind a brevsprækken, du skal næsten ikke foretage dig noget. Dermed får vi noget retur, uden at tabe noget. Fradragsregler for virksomheder er endnu bedre. For 10.000 kr., får virksomheder nemlig, reklameplads. Vi slipper samvittigheden, fordi alle kender mindst én eller flere som har eller dør af kræft og vi vil så gerne hjælpe. Men de fleste af os er så stinkende rige, vi er opslugt af at hjælpe at bekæmpe kræften, mens fattige og ældre må sejle i Deres eget skidt. Med den nye finanslovaftale 2017, som byder på milliarder af kroner til en ny kræftplan, der bl.a. skal forbedre og fremtidssikre kræftbehandlingen, er sundhedsvæsnet rustet til at behandle det stigende antal kræftpatienter, siger de.. Vi æder det råt, vi tror 'penge' gør, en forskel. Men alle pengene går ned i en pengemaskine som føder medicinalindustrien og foreninger som FMKB, CEO's og dem som sidder endnu højere op i pyramidespil. De snyder og udnytter vores defekte, 'giver trang'. Bliver vi nogensinde klogere?)

Foreningen "Familier Med Kræftramte Børn" har til huse på en landejendom på Gudenåvej ved Kongensbro i mellem Viborg og Aarhus. Foto: Casper Dalhoff

Foreningen Familier med kræftramte børn har handlet »groft illoyalt«, lyder dommen.


JP - 13.02.2017 kl. 15:56 OPDATERET KL. 17:29 

Foreningen Familier med kræftramte børn, FMKB, bliver nu smidt ud af indsamlernes brancheorganisation Isobro.

Det er første gang nogen sinde, at brancheorganisationen ekskluderer et medlem.

FMKB har handlet »groft illoyalt« i forhold til de indsamlingsetiske retningslinjer på flere områder, fastslår brancheorganisationens bestyrelse på baggrund af en undersøgelse af FMKB.

Brancheorganisationen har taget det drastiske skridt, efter at Jyllands-Posten har afdækket forholdene i FMKB. Foreningen er bl.a. blevet kritiseret for at have uigennemskuelige regnskaber, at være lukket og for at benytte uetiske indsamlingsmetoder.

FMKB har på et møde med bestyrelsen haft mulighed for at forklare og forsvare sig, inden bestyrelsen traf beslutningen.

Brancheorganisationens bestyrelse går ikke i detaljer med det konkrete grundlag for beslutningen, men i en pressemeddelelse hedder det, at den bygger på »en række konkrete hændelser de seneste år«.

En enig bestyrelse fastslår,
  • at »foreningen må anses at have handlet groft illoyalt overfor Isobros målsætning om at virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling i indsamlingssektoren«.
  • at »foreningen ikke kommunikerer om brugen af de indsamlede midler på den for Isobros medlemmer forventede og foreskrevne måde«
  • og at »der ligeledes er handlet groft illoyalt overfor de af Isbros fastsatte indsamlingsetiske retningslinjer«. 
Det er kun få uger siden, at Isobros branchenævn udtalte kritik af FMKB for at have handlet i strid med de indsamlingsetiske retningslinjer.....