March 19, 2016

Repost - VELKOMMEN TIL FAGRE NYE VERDEN - Brave New World Order = Agenda 21, The Green Mask! (Du tror det er løgn....) - 19. Marts 2016 CET


Blogger: Agenda21's 'virkelige' formål er beskrevet i mange afskygninger førhen, dog uden at være oversat, formidlet på dansk, på en nem måde (links sidst i artiklen). Har med forfatterens accept fået lov, at lægge den frem via verdensalt.dk. (den er dog offentliggjort via en FB gruppe) Det er skræmmende, at se hvordan Agenda21 figurere 'maskeret' via den danske stat, regioner og kommuner....Pakket ind i fine glosser og 'korrekt' sprog brug.... BÆREDYGTIGHED BLA BLA BLA....men med et tilstrækkeligt højt Lix-tal til, at flertallet dropper at læse teksterne indgående...Selv samme magtelite af globalister så som Præsident Obama, Bill Gates, George Soros der står på COP21 i Paris for at fremme "The Breakthrough Energy Coalition" (COP21 handler IKKE om global opvarmning) har givet kæmpe donationer og er en del af Agenda21 og dermed også en del af Illuminati/Cabals satanistiske agenda.....


Update: Grunden til jeg sender denne repost er TTIP aftalen og Smart City København..Det hele hænger sammen på ene eller anden måde... det er min mening..Jeg er glad for ikke at bo i een af vores storbyer (især København)... søg selv viden...

Charlotte Bjørn Poulsen sammen med Klavs René Kristiansen.
24. august 2014 · Redigeret

Check din kommune ud og google 'navn på din kommune' efterfulgt af 'agenda 21'..... F.eks: 'Køge agenda 21' og se hvad der dukker op af maskerede agendaer!

Agenda 21 narrer os til at tro, at deres formål er godt for naturen..... De bruger ord som:
BÆREDYGTIG LEVEVIS
BÆREDYGTIG FORBRUG
BÆREDYGTIG UDVIKLING

Det er FUP.... LØGN..... At samle jordens mennesker i byer er IKKE bæredygtigt. Ej heller bliver folk lykkelige. At leve sammen med og i naturen skaber lykke. Byer ødelægger naturen. Vi skal leve i små samfund hvor vi selv producerer det meste vi har brug for. Det er bæredygtigt og livsbekræftende, men det har de fleste glemt. Systemet vil sørge for at det bliver sværere og sværere for folk, at kunne bo på landet (medmindre du har et kæmpe-landbrug med Monsanto's sprøjtemidler).
Agenda 21 blev vedtaget i 1992 i Rio/Brasilien.
179 lande ud af verdens 193 stemte for!

FN's AGENDA 21 FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING ER DET STØRSTE OFFENTLIGE BEDRAG I VERDENS HISTORIE..... Rockefeller og andre zionister står bag dette!

Men det er meget mere end det: Det er en agenda for det 21. århundrede, og det er en opskrift på ødelæggelse.....

Agenda 21 retfærdiggør og muliggør:


 • Overvågning og begrænsning af vores forbrug vand, varme og strøm (Smart Meter).
 • Indførelse af CO2 afgifter på industri og selve os mennesker.
 • Pulverisere vores veje (som visse steder i Tyskland) og ødelæggelse af dæmninger, så de tvinger folk til at flytte.
 • Indførelse af opsamling og deling af data i alle instanser såsom retssystemet, skolen, kommunen og sundhedssystemet... Ja i ALT som før var privat!
 • Diagnosticering af størstedelen af befolkningen med psykiatriske 'sygdomme', og forgifte os med psykiatriske stoffer....
(Og hør engang hvem der har været med til at udvikle Agenda 21: Ciba-Geigy, Novartis og Sandoz..... OG HVAD PRODUCERER DE?????? Svar: Ritalin!!!)

Indførelse af 'bæredygtig udvikling' lige fra vuggestue til gymnasiet, så hvis DU tror at de unge skal redde os, så tager du fejl, for de bliver hjernevasket med at supporte 'bæredygtig udvikling' og vil blive en modstandsbevægelse mod os.

Folk blive rykket ind til byerne, så de er nemmere at kontrollere og overvåge.... (som allerede bliver gjort i Kina med magt: http://www.bibliotecapleyades.net/…/sociopol_agenda21_05.htm)
 • Ingen vil kunne eje jord eller hjem (som om de gør det nu!)
 • Endeløse ransagninger af private hjem og kropsvisiteringer.
 • Du vil ikke længere kunne rejse som et frit menneske (rejsekort).
 • Du vil nemt kunne blive betragtet som en 'terrorrist'.
 • Befolkningsreducering.
 • Vi vil se en omdefinering af tortur.
 • Staten bestemmer hvad du spiser.
 • Staten bestemmer hvilken informationer du må modtage.
 • Staten bestemmer hvilket arbejde du har.
 • Staten bestemmer hvilke skatter du skal betale.
 • Staten bestemmer om du må have en bil.
 • Staten bestemmer hvem som må leve.
Kort sagt: Det sidste af den frihed du har tilbage, vil blive dig frataget!(**)
Staten:
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/miu/bilag/225/1340671.pdf
Hørsholm:
http://www.horsholm.dk/Nyheder/2011/Maj/Ny-plan-og-Agenda-21-strategi
Gribskov:
http://www.gribskov.dk/ProFile/ProfileWebMeeting.nsf/AllAgendas/347E6F3E233286CCC1257DCD001BC06A
Århus:
http://www.aarhus.dk/politik/Politikker-og-planer/Byudvikling/Planstrategi.aspx
Køge:
http://www.fbbb.dk/K%C3%B8ge%20Agenda%2021

*******************************************************************************
2 vigtige kommentarer:

Fra Finn Rasmussen: Tak Charlotte for dit opsumerende indlæg af agenda 21. Det er blevet så tydeligt nu, at se hvilken vej - udviklingen føre frem til. Eks. Først lukker man de mindre byer med omliggende landsbyer ned, ved at lukke for alle offentlige institutioner (er næsten fuldført på Loll-Falster. Selv de stører byer hernede er under befolkningsafvikling. Økonomien køre for lånte penge i de 2 kommuner Lolland og Guldborgsund... Ingen nye arbejdspladser hverken på det private som offentlige, som medføre stor arbejdsløshed... Så mange af de unge der får en uddannelse flygter til storbyen(erne) Nybyggeri er en sjældenhed...Så agenda 21 har godt fat i området...

Fra Ruth Westergaard: Stem ikke på en eneste af de 179 på borgen, ikke en eneste af dem arbejder i Danmarks og folkets interesse. Forstår overhovedet ikke, hvorfor danskerne betaler løn til folk, der ikke gør andet end, at ødelægge folks liv og land.

1962: Der vil i den næste generation eller deromkring, findes en farmakologisk metode til at få folk til at elske deres trældom. Der vil blive produceret diktatur uden tårer, så at sige, produceret en slags smertefri koncentrationslejr for hele samfund, hvor folk vil få frataget deres friheder, og vil nyde dette, fordi de vil blive distraheret fra et ønske om at gøre oprør med propaganda eller hjernevask, og hjernevasken vil blive forstærket af psykofarmaka...... og dette synes at være den endelige revolution. - Aldous Huxley forfatter til Brave New World:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152630323320606&set=a.38871060605.47099.736885605&type=3


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hør foredraget her. Det er YDERST VIGTIGT FOR VORES FREMTID at du høre det:
https://www.youtube.com/watch?v=7ykELwj1Ta8

AgeOfTruthTV / Lucas Alexander (dansk medie) interview med Rosa Koire:
https://www.youtube.com/watch…

Dansk link om Smart Meter:
http://verdenversion2.dk/nyhed/index.php…

Hvem står bag oprettelsen af FN:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152112245040606&set=pb.736885605.-2207520000.1408905149.&type=3&theater