Showing posts with label Finansielle Akronymer. Show all posts
Showing posts with label Finansielle Akronymer. Show all posts

December 28, 2015

Finansielle Akronymer og forkortelser som ZAP anvender og andre kilder - 28. December 2015

Udgivet første gang den 6. August 2014 af Verdensalt

Sidste Opdatering: 28-12-2015 :  Gæld og obligationer


Dette blogindlæg kan benyttes som en 'mini' Wikipedia


Her finder du både faktuelle akronymer i den finansielle verden som du kender den i dag, samt en opstillet hypotese, når den Globale Valuta Revaluering / nulstilling stadfæstes, det 'nye' monetære system implementeres og frigivelse af humanitære støttefonde m.m. Du vil opdage, der ikke altid findes officielle optegnelser via vores mainstream nyheder eller bankernes portaler - undtagen det almindelige "officielle forklaringer". Oplysninger hentet fra Dinar, Dong Guru'sTNT Tony, dinarnews på internettet skal du tage med et gram salt! Samme gælder sider så som videnskab.dkneil keenanbeforeitsnews.cominfowars.comKaren Hudes. Alle de nævnte beskæftiger sig med dele af sandhenden, men er Cabal's håndlangere og dermed en del af 'systemet', derfor en del af mængden af misinformation og vildledning. Efter flere års analyser, leder min egen BS pendul til mennesker som er tro mod sig selv og på ingen måde lader sig forføre af penge og magt og kontrol - Dave SchmidtDavid IckeRon Van Dyke, ZAP office of poofness, kauilapele, David Wilcock and Corey Goode, Rob Potter, Dr.Michael Salla, cosmicvisionnews, alun.dk, visdomsnettet og i den dur.  og i den dur .....

Leder du efter en eller flere vidensportaler, så begynd med: nyhetsspeilet.nooom2.comblacklistednews.comgoldenageofgaia.comvisdomsnettet.dk180grader.dkrumormillnews.com , bibliotecapleyades.net, ascensionwithearth.com, selvet.dk, in5d.com, zerohedge.com, zengardner.com, x22report, alun.dk

Vil det monetære system fortsætte eller kollapse og erstattet med guldstandardenTillid til pengene, og den værdi, de besidder, er helt fundamental for vores samfund. For at sikre os, findes der skjulte sikkerhedselementer, vinduestråd og hologram på samtlige af vores pengesedler. Det er ikke nok, fordi papirpenge( FIAT-penge) er misbrugt i alle afskygninger som et magtmiddel, mens det rent fysisk, blot er et stykke papir som et lands regering har bestemt værdien af. Siden 1971, hvor Bretton Woods-systemet brød sammen var valutaerne enten bundet til dollar eller direkte til guld. Hele fundamentet med en RV/GCR(**) og et nyt monetære system er at nulstille samtlige valutarer, især i verdens fattigste lande, revidere Bretton Woods-systemet, genindføre Guldstandarden i en vis form. Det er ikke nok, det er bidende nødvendigt også at 'vælte' Wall Street monopol, afskaffe 'Electronic trading algorithm' - (Algoritmisk handel, også kaldet automatiseret handel, black-box handel eller algo handel, High-frequency trading (HFT). Guldets storhedstid i det monetære system varede fra 1870'erne til første verdenskrigs udbrud. I denne periode etableredes et verdensomspændende fastkurssystem baseret på en fast definition af de enkelte valutaer i forhold til guld og klare regler for guldindløselighed og gulddækning. Da guld var en knap ressource, blev det kun i mindre omfang anvendt som direkte transaktionsmiddel i form af mønter. I stedet fik pengesed lerne en større rolle, hvormed sedlernes guldindløselighed blev det bærende element. I mellemkrigstiden forsøgte nogle lande at strække guldreserverne længere ved at indføre guldbarrefoden, hvorunder alene beløb svarende til hele guldbarrer kunne indløses. Guldet spillede således kun en begrænset rolle for den enkelte borger, men var alligevel det bærende princip i det monetære system. I begyndelsen af 1930'erne måtte flere og flere lande ophæve guldindløseligheden.

......... "Køber man Aktier(Stocks), får man en ejerandel i en virksomhed"."Køber man obligationer(Bonds), køber man gæld i et selskab"."Investere man på 'derivater'(derivatives) gambler man via en kontrakt om,hvad der vil eller ikke vil ske, i fremtiden"(Calculus). Derivater er Satans lottokupon, et sandt onde skabt til Wall Street og verdenseliten for maximalt afkast, indtil nu, har det virket, men ikke meget længere.... 300 trillion dollar af derivater, er en tidsindstillet bombe der kan gå af, når som helst"... 

Eksempel: Gæld(ejerskab af statsgæld) bliver optaget via værdipapirer.: »Når staten optager gæld, så gør den det ved at udstede statsobligationer. En obligation er en forpligtelse, og på obligationerne står der, hvad man forpligter sig til. For eksempel kan staten forpligte sig til at betale det pågældende beløb tilbage om et, fem eller ti år. Obligationen bliver så købt af nogle andre,« Køberne kan være danske statsborgere, som så ejer obligationerne privat. Ofte bliver disse værdipapirer dog købt op af pensionskasserne. Men obligationerne kan lige så vel blive købt af udlændinge....Man skulle umiddelbart tro, at staten låner pengene i en stor international bank, men sådan forholder det sig ikke...

De officielle Finansielle Akronymer og forkortelser samt deres 'virkelige' betydning


Fremtidige forventninger efter RV/GCR (**):

XXXXXXX   -  Eksisterende (del af det nuværende monetære system)
XXXXXXX   -  Udgår, opløses eller reformeres (formodning)
XXXXXXX   -  Fremtidige efter RV (konspiratorisk)

RV - Revaluering
IQD - Iraq Dinar (nuværende valuta)
IQN - Iraq Dinar New (erstatning efter RV)
VND - Viet Nam Dong (nuværende valuta)
VNN - Viet Nam New (erstatning efter RV)

GCR - Global Currency Reset (nulstilling & afvikling af samtlige landes valutas værdi af den globale valuta )
FRN - Federal Reserve Note
FRB - Federal Reserve Bank
TRN - Treasury Reserve Note (**) Efter RV US$ Dollaren forsvinder
UST -The Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligencee - David Cohen - Amerikanske Finansministerium
USD - United States Dollar
NDA - A non-disclosure agreement NDA "RV"
IRAQ PM - Prime Minister ( "Cabal" Nouri al-Maliki er ude, ind kom Prime Minister Haider al-Abadi)
CBI - Central Bank of Iraq ( samme som FED og vores nationalbank)
PPP - People Prosperity Programs (uddeling af trillioner til velgørenhed over hele verden)
F & P - Fines and Penalties
IMF - International Monetary Fundation
CL -  Christine Lagarde Direktør for IMF
NWO - New World Order
TTM - Time To Market

Udvidet forklaringer til de finansielle udtryk og opstillet hypotese:

RV - ( er ikke en svækkelse eller deprecieret eller nedskrivningen af et lands valuta. Det er en afvikling og revaluering af et 'lands' nuværende valuta værdi, for at gøre den mere attraktiv på det globale valutamarked, men samtidig understøttes/opbakkes af til enhver tid gældende reservebeholdning af det enkelt lands Guld, Sølv, ædelsten, mineraler m.m. Dermed får papirpenge sin rigtighed igen, i form af råvare penge ( penge som er baseret på en værdifuld handelsvare)
TRN - Treasury Reserve Note (**)  Nuværende US$ Petro Dollar (Cabal's FED Dollar) som vi kender den i dag udgår og bliver erstattet med Treasury Reserve Note seddelen... Det siges den allerede er i omløb.. TRN ejes og administreres af den amerikanske finansministerium regering, uden om den private ejet Federal Reserve (FED).
http://www.oneradionetwork2.com/mp3/money/real/04.30.14_gause_andrew_treasury_reserve_note.mp3

January 22, 2015

(Repost & Reblog) - Finansielle Akronymer og forkortelser som ZAP anvender og andre kilder - ( Version 2 The Dark Cabal )

Udgivet den 6. August 2014 af Verdensalt.dk

Læs også: Bankerne i total kolaps eller begyndelsen til en ny epoke af legalitet i den finansielle institution

Forkortelser og deres betydning som løbende bliver ajourført:


På dette blogindlæg finder du både faktuelle akronymer i den finansielle verden som du kender den i dag, samt en opstillet hypotese, når den Globale Valuta Revaluering / nulstilling stadfæstes, det 'nye' monetære system implementeres og frigivelse af humanitære støttefonde m.m. Du vil opdage, der ikke findes officielle optegninger via vores mainstream nyheder eller bankernes portaller - undtagen med RØD markering! Oplysninger hentet fra Dinar eller Dong Guru's på internettet skal du tage med et gram salt! Samme gælder sider så som videnskab.dkneil keenan, beforeitsnews.com, infowars.comKaren Hudes. Alle de nævnte beskæftiger sig med dele af sandhenden, men er Cabal's håndlangere og dermed en del af 'systemet', derfor en del af mængden af misinformation og vildledning. Efter flere års analyser, leder min egen BS pendul til mennesker som er tro med sig selv og på ingen måde lader sig forføre af penge og magt og kontrol - David Schmidt, David Icke, Ron Van Dyke, x22report og i den dur ..... Leder du efter en eller flere vidensportaler, så begyndt med nyhetsspeilet.no, oom2.com, blacklistednews.com, goldenageofgaia.com, visdomsnettet.dk, 180grader.dk, rumormillnews.com    


XXXXXXX   -  Eksisterende (del af det monetære system)
XXXXXXX   -  Udgår, opløses eller reformeres (formodning)
XXXXXXX   -  Fremtidige efter RV (konspiratorisk)

IQD - Iraq Dinar
IQN - Iraq Dinar
VND - Viet Nam Dong
VNN - Viet Nam New
RV - Revaluering
GCR - Global Currency Reset (nulstilling)
FRN - Federal Reserve Note
FRB - Federal Reserve Bank
TRN - Treasury Reserve Note
UST -The Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligencee - David Cohen - Amerikanske Finansministerium
USD - United States Dollar
NDA - A non-disclosure agreement NDA "RV"
IRAQ PM - Prime Minister ( "Cabal" Nouri al-Maliki er ude, ind kom Prime Minister Haider al-Abadi)
CBI - Central Bank of Iraq ( samme som FED og vores nationalbank)
PP - Prosperity Programs (uddeling af trillioner til velgørenhed over hele verden)
F & P - Fines and Penalties
IMF - International Monetary Fundation
CL -  Christine Lagarde Direktør for IMF
NWO - New World Order ( Cabal ** Del 2 i denne artikel)
TTM - Time To Market
BRIC alliance: Bilaterale forbindelser og strategiske partnerskab (Kina, Indien, Rusland, Brasilien og Sydafrika) - Venezuela, Argentina, Cuba, Eurasian Economic Union,

SDR - Special Drawing Rights - Særlige trækningsrettigheder (XDR aka SDR) er supplerende valutareserver defineres og vedligeholdes af Den Internationale Valutafond (IMF). Deres værdi er baseret på en kurv af de vigtigste internationale valutaer gennemgået af IMF hvert femte år.
IEEPA - International Emergency Economic Powers Act of 1977 (presidential emergency action permission)

FED - Federal Reserve System ( Privat ejet centralbanksystem - som vores egen nationalbank)
Officielle version - Federal Reserve System (også kendt som Federal Reserve, og uformelt som FED) er det centrale banksystem i USA. Den blev oprettet den 23. december 1913 med vedtagelsen af Federal Reserve Act, hovedsagelig som reaktion på en række finansielle panik, især en alvorlig panik i 1907.
Faktuelle version - FED er faktisk ikke en långivende bankoperation. De trykker penge ud af ingenting. Med magt og ved ulovlig monopol fremstiller de fiat papir (papir), som amerikanske "dollars". FED er rent faktisk ikke en del af den føderale regering. Det er en privat virksomhed med en lovgivet monopol på valuta og kredit, der får lov til at købe sine papir valuta for ingenting mere end udgifterne til papir, blæk, og arbejdskraft, fra Bureau of Printing & Gravering (US Treasury). Federal Reserve Bank har aldrig betalt en krone i indkomstskat og er aldrig blevet revideret (auditeret), faktisk er det sådanne, en procentdel af denne private bank er ejet (eller kontrolleret) af udenlandske virksomhedsstråmænd så som Rothschild Banks of London og Berlin; Lazard Brothers Banker i Paris; Israel Moses Seif Banks Italien; Warburg Bank Hamburg og Amsterdam; Lehman Brothers i New York; Kuhn, Loeb Bank of New York; Chase Manhatten; og Goldman Sachs.

August 06, 2014

Finansielle Akronymer og forkortelser som ZAP anvender og andre kilder

Forkortelser og deres betydning som løbende bliver ajourført:

IQD - Iraq Dinar
IQN - Iraq Dinar (den nye efter nulstilling )
VND - Viet Nam Dong
VNN - Viet Nam New (den nye efter nulstilling)
RV - Revaluering
GCR - Global Currency Reset (nulstilling)
FRN - Federal Reserve Note
TRN - Treasury Reserve Note
UST - United States Treasuray (Undersecretary for Financial Intelligence David Cohen ) amerikanske finansministerium
USD - United States Dollar
A non-disclosure agreement (NDA) "RV"
IRAQ PM - Prime Minister ( Maliki ude, ind kommer Kurdish politician Fouad Masoum)
CBI - Central Bank of Iraq ( samme som FED og vores nationalbank)
PP - Prosperity Programs (uddeling af trillioner til velgørenhed over hele verden)
F & P - Fines and Penalties
IMF - International Monetary Fundation
FED - Federal Reserve System ( Privat ejet centralbanksystem - som vores statslige nationalbank)
WF - Wells Fargo ( Gigantisk US multinationalt bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser)
T: Trillions, B: Billions
UST - United States Treasury
PTB - Personal Touch Banking
AU - Assessment Unit
PBX - Private Branch Exchange
CL -  Christine Lagarde Direktør for IMF
GRS - Global Reference System ?
NWO - New World Order ( Cabal )
Dragon Family - Kinetiske White Dragon Samfund,  allierede til at indlede den globale valutanulstilling
KYC Packages - Know Your Customer/Client
TTM - Time To Market
SDR - Special Drawing Rights
FRB - Federal Reserve Bank
TOV - Treaty of Versailles Boxes
IEEPA - International Emergency Economic Powers Act of 1977 (presidential emergency action permission)
UNPA - United Nations Postal Administration
SKR = Safekeeping Receipt. Dette er typisk udstedt af en bank, hvor du opbevarer dit guld indbetalingen. Tildelt dem, efter de har modtaget bevis for ejerskab og en kopi af den attesterede vurdering af guldbarrer. dvs en bank vouching for dit ejerskab af guldet.
X-Stream Trading = http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/82/82651_x-streamtrading.pdf
S&D Index: Standard & Poor 500 - Stock Market Index som er baseret på børsværdier som kunne
figurere på NYSE eller NASDAQ

-----------------------------------------------------------------------

Elders http://globalslaves.blogspot.dk/2012/01/trillion-dollar-lawsuit-against.html
Asian Royal Elders = Del af Dragon Familierne, (Black, Red, Green, Blue, White Dragons)
The Ambassador: Skulle være officiel talsmand for Royal Dragon Familien, høj placeret familiemedlem.
Grandfather: (Elders #1) Første kinetiske Jade Emperor i den Japanske eller Kinesiske aristokratiske familier, der styrrer hele operationen omkring frigivelse og forhandlingerne med Støttefondene og nye finansielle system m.m.
-----------------------------------------------------------------------

“The Dark Cabal.” (Kabbalah - Secret) It is composed of and directed by hidden and secretive groups of influential and wealthy families all over the world who have for eons placed themselves above the law. From all available evidence it's clear that the most compelling hypothesis explaining the interconnected crimes, lies, and human slaughter occurring in our modern world is that an international cabal took control of the United States in the early part of the twentieth century and is now methodically destroying American and world institutions and values.

= (Draconian/illuminati/Zionist/Illuminazi/Jewish Masonic elite/New World Order/Demonic Cabal) - descendant of their Masters Anunnaki (Enki, Enlil) or psychologically influenced by other species like: Sentient species, some look reptilian, some insect-like or The Grays.

=Dark Alliance: Infiltrated into many groups and socialites like: Rothschild-Belmont, Queen Elizabeth II, Israeli elites, Bush Administrations and Congress, oligarchic cabal, The Federalist party cabal, The American, British, Saudi, and Dutch ruling elites, Bill Gates and many more.

= US: Rockefeller, Brown, Harriman, Goldman Sachs, and JP Morgan family dynasties with their "thinktanks" such as the Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Bilderberg Group, and other pretentious enclaves of pseudo-intellectuals and mandarins: Kissinger, Brzezinsky,
= UK: The Royal Institute of International Affairs and the Round Table group. Queen Elizabeth II
= Saudi royal family and The Big Three--the bin Laden family, the al Ahmoudi family, and the Mahfouz family--the richest clans in that medieval kingdom
= NL: Dutch royal family and related circles
= A large number of financial, military, telecommunications, The World Bank and the International Monetary Fund, The Republican party, The corporations that bribe politicians in both parties