December 28, 2015

Finansielle Akronymer og forkortelser som ZAP anvender og andre kilder - 28. December 2015

Udgivet første gang den 6. August 2014 af Verdensalt

Sidste Opdatering: 28-12-2015 :  Gæld og obligationer


Dette blogindlæg kan benyttes som en 'mini' Wikipedia


Her finder du både faktuelle akronymer i den finansielle verden som du kender den i dag, samt en opstillet hypotese, når den Globale Valuta Revaluering / nulstilling stadfæstes, det 'nye' monetære system implementeres og frigivelse af humanitære støttefonde m.m. Du vil opdage, der ikke altid findes officielle optegnelser via vores mainstream nyheder eller bankernes portaler - undtagen det almindelige "officielle forklaringer". Oplysninger hentet fra Dinar, Dong Guru'sTNT Tony, dinarnews på internettet skal du tage med et gram salt! Samme gælder sider så som videnskab.dkneil keenanbeforeitsnews.cominfowars.comKaren Hudes. Alle de nævnte beskæftiger sig med dele af sandhenden, men er Cabal's håndlangere og dermed en del af 'systemet', derfor en del af mængden af misinformation og vildledning. Efter flere års analyser, leder min egen BS pendul til mennesker som er tro mod sig selv og på ingen måde lader sig forføre af penge og magt og kontrol - Dave SchmidtDavid IckeRon Van Dyke, ZAP office of poofness, kauilapele, David Wilcock and Corey Goode, Rob Potter, Dr.Michael Salla, cosmicvisionnews, alun.dk, visdomsnettet og i den dur.  og i den dur .....

Leder du efter en eller flere vidensportaler, så begynd med: nyhetsspeilet.nooom2.comblacklistednews.comgoldenageofgaia.comvisdomsnettet.dk180grader.dkrumormillnews.com , bibliotecapleyades.net, ascensionwithearth.com, selvet.dk, in5d.com, zerohedge.com, zengardner.com, x22report, alun.dk

Vil det monetære system fortsætte eller kollapse og erstattet med guldstandardenTillid til pengene, og den værdi, de besidder, er helt fundamental for vores samfund. For at sikre os, findes der skjulte sikkerhedselementer, vinduestråd og hologram på samtlige af vores pengesedler. Det er ikke nok, fordi papirpenge( FIAT-penge) er misbrugt i alle afskygninger som et magtmiddel, mens det rent fysisk, blot er et stykke papir som et lands regering har bestemt værdien af. Siden 1971, hvor Bretton Woods-systemet brød sammen var valutaerne enten bundet til dollar eller direkte til guld. Hele fundamentet med en RV/GCR(**) og et nyt monetære system er at nulstille samtlige valutarer, især i verdens fattigste lande, revidere Bretton Woods-systemet, genindføre Guldstandarden i en vis form. Det er ikke nok, det er bidende nødvendigt også at 'vælte' Wall Street monopol, afskaffe 'Electronic trading algorithm' - (Algoritmisk handel, også kaldet automatiseret handel, black-box handel eller algo handel, High-frequency trading (HFT). Guldets storhedstid i det monetære system varede fra 1870'erne til første verdenskrigs udbrud. I denne periode etableredes et verdensomspændende fastkurssystem baseret på en fast definition af de enkelte valutaer i forhold til guld og klare regler for guldindløselighed og gulddækning. Da guld var en knap ressource, blev det kun i mindre omfang anvendt som direkte transaktionsmiddel i form af mønter. I stedet fik pengesed lerne en større rolle, hvormed sedlernes guldindløselighed blev det bærende element. I mellemkrigstiden forsøgte nogle lande at strække guldreserverne længere ved at indføre guldbarrefoden, hvorunder alene beløb svarende til hele guldbarrer kunne indløses. Guldet spillede således kun en begrænset rolle for den enkelte borger, men var alligevel det bærende princip i det monetære system. I begyndelsen af 1930'erne måtte flere og flere lande ophæve guldindløseligheden.

......... "Køber man Aktier(Stocks), får man en ejerandel i en virksomhed"."Køber man obligationer(Bonds), køber man gæld i et selskab"."Investere man på 'derivater'(derivatives) gambler man via en kontrakt om,hvad der vil eller ikke vil ske, i fremtiden"(Calculus). Derivater er Satans lottokupon, et sandt onde skabt til Wall Street og verdenseliten for maximalt afkast, indtil nu, har det virket, men ikke meget længere.... 300 trillion dollar af derivater, er en tidsindstillet bombe der kan gå af, når som helst"... 

Eksempel: Gæld(ejerskab af statsgæld) bliver optaget via værdipapirer.: »Når staten optager gæld, så gør den det ved at udstede statsobligationer. En obligation er en forpligtelse, og på obligationerne står der, hvad man forpligter sig til. For eksempel kan staten forpligte sig til at betale det pågældende beløb tilbage om et, fem eller ti år. Obligationen bliver så købt af nogle andre,« Køberne kan være danske statsborgere, som så ejer obligationerne privat. Ofte bliver disse værdipapirer dog købt op af pensionskasserne. Men obligationerne kan lige så vel blive købt af udlændinge....Man skulle umiddelbart tro, at staten låner pengene i en stor international bank, men sådan forholder det sig ikke...

De officielle Finansielle Akronymer og forkortelser samt deres 'virkelige' betydning


Fremtidige forventninger efter RV/GCR (**):

XXXXXXX   -  Eksisterende (del af det nuværende monetære system)
XXXXXXX   -  Udgår, opløses eller reformeres (formodning)
XXXXXXX   -  Fremtidige efter RV (konspiratorisk)

RV - Revaluering
IQD - Iraq Dinar (nuværende valuta)
IQN - Iraq Dinar New (erstatning efter RV)
VND - Viet Nam Dong (nuværende valuta)
VNN - Viet Nam New (erstatning efter RV)

GCR - Global Currency Reset (nulstilling & afvikling af samtlige landes valutas værdi af den globale valuta )
FRN - Federal Reserve Note
FRB - Federal Reserve Bank
TRN - Treasury Reserve Note (**) Efter RV US$ Dollaren forsvinder
UST -The Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligencee - David Cohen - Amerikanske Finansministerium
USD - United States Dollar
NDA - A non-disclosure agreement NDA "RV"
IRAQ PM - Prime Minister ( "Cabal" Nouri al-Maliki er ude, ind kom Prime Minister Haider al-Abadi)
CBI - Central Bank of Iraq ( samme som FED og vores nationalbank)
PPP - People Prosperity Programs (uddeling af trillioner til velgørenhed over hele verden)
F & P - Fines and Penalties
IMF - International Monetary Fundation
CL -  Christine Lagarde Direktør for IMF
NWO - New World Order
TTM - Time To Market

Udvidet forklaringer til de finansielle udtryk og opstillet hypotese:

RV - ( er ikke en svækkelse eller deprecieret eller nedskrivningen af et lands valuta. Det er en afvikling og revaluering af et 'lands' nuværende valuta værdi, for at gøre den mere attraktiv på det globale valutamarked, men samtidig understøttes/opbakkes af til enhver tid gældende reservebeholdning af det enkelt lands Guld, Sølv, ædelsten, mineraler m.m. Dermed får papirpenge sin rigtighed igen, i form af råvare penge ( penge som er baseret på en værdifuld handelsvare)
TRN - Treasury Reserve Note (**)  Nuværende US$ Petro Dollar (Cabal's FED Dollar) som vi kender den i dag udgår og bliver erstattet med Treasury Reserve Note seddelen... Det siges den allerede er i omløb.. TRN ejes og administreres af den amerikanske finansministerium regering, uden om den private ejet Federal Reserve (FED).
http://www.oneradionetwork2.com/mp3/money/real/04.30.14_gause_andrew_treasury_reserve_note.mp3


BRIC alliance: Bilaterale forbindelser og strategiske partnerskab (Kina, Indien, Rusland, Brasilien og Sydafrika) - Venezuela, Argentina, Cuba, Eurasian Economic Union
SWIFT versa IBAN - Den væsentligste forskel mellem en internationale bankkontonummer (IBAN) og en Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) kode ligger i, hvad de identificerer.
= SWIFT - nuværende - Udgør et netværk, der gør det muligt for de finansielle institutioner rundt om i verden, at sende og modtage information om finansielle transaktioner i et sikkert, standardiseret og pålidelig miljø. SWIFT sælger også software og tjenester til finansielle institutioner, meget af det til brug på SWIFTNet Network, og ISO 9362. Business Identifier Codes (BIC) er populært kendt som "SWIFT koder". Hver bank har sin egen BIC. På denne måde, nå europæiske og internationale betalingsordrer automatisk frem til den rigtige bank og filial. BIC kaldes også en SWIFT adresse eller SWIFT-kode. BIC kan være 8 eller 11 tegn afhængigt af, om det leverer gren oplysninger.
= SWIFT - fremtidig scenario - SWIFT et amerikansk kontrolleret system, vil blive erstattet, hele fundamentet med at få indført et nyt finansielt system afhænger af SWIFT som bliver brugt af Cabal (Petro Dollar system). Rusland gik allerede i forhandlinger med Kina for alternative SWIFT Bank-system, da Rusland blev udelukket fra SWIFT i 2014. SWIFTnet er en af Ruslands vigtigste forbindelser til det internationale finansielle system. Det ved USA og Cabal banksters godt. De 'gode' har snart et modsvar med et 'hurtig pengeoverførsel system' parat. Samtidigt med et nyt energisk Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB), bliver gjort klar til at omgå det nuværende uhåndterlige banksystem. Cabal er ved at indse, at dens mægtige "FED dollar" er begyndt at kollapse.
= CIPS (Replace SWIFT) - China International Payment System - Indføring af CIPS netværket betyder det bliver lettere for en specifik valuta så som yuan at operere udenfor landets grænser og de seneste rapporter tyder på, at systemet er allerede på plads, og kunne iværksættes så tidligt som i september. Hvis og når CIPS er lanceret, kunne resultatet blive af historisk karakter. For det første giver Kreml og andre amerikanske / EU / NATO / israelske fjender et potentielt alternativ sikkert tilflugtssted fra de lammende sanktioner, der hænger over hovedet i det aktuelle miljø. For det andet, bringer det yuan et skridt tættere på at være en fuldt konvertibel valuta, noget at Beijing har travlt med at opnå, siden den valuta blev afvist fra IMFs SDR-kurven efter den sidste revurdering af denne kurv i 2010. Og endelig, den yderligere stadfæster Kina som centrum for den verdensomspændende "modstand blokade" til den aktuelle status quo. Det er svært at undervurdere, hvor vigtigt CIPS vil være, for at gøre yuan en vigtig aktør på den globale scene. Snarere end at skulle clear yuan betalinger via korrespondentbanker i Kina eller gennem særligt udpegede clearingcentraler i Hong Kong eller Europa eller andre steder, vil betalinger nu være næsten øjeblikkelig gennem nogen CIPS-børsnoterede pengeinstitut overalt i verden. 

List of abbreviations used in bank funds transfers


BIS: - Bank for International Settlements - blev etableret i 1930. Den blev angiveligt oprettet som en del af en tidlig start for at administrere tyske krigserstatninger efter Første Verdenskrig. Bankens vigtigste arkitekter var Montagu Norman, der var guvernør i Bank of England, og Hjalmar Schacht, formanden for Reichsbank der beskrev BIS som "min" bank ... Det egentlige formål med BIS blev beskrevet i dets vedtægter : at "fremme samarbejdet mellem centralbankerne og for yderligere faciliteter til internationale finansielle transaktioner." (BIS køber og sælger guld og valuta for sine kunder Det giver kapitalforvaltning og arrangerer kortfristet kredit til centralbanker, når det er nødvendigt.) ... BIS er en unik institution: en international organisation, en yderst indbringende bank og et forskningsinstitut grundlagt, og beskyttet af internationale traktater .... BIS er nu verdens tredivte-største indehaver af guldreserver, med 119 tons-over Qatar, Brasilien eller Canada ..... BIS er den vigtigste bank i verden og forud både IMF og Verdensbanken. I årtier har det stået i centrum for et globalt netværk af penge, magt og skjult global indflydelse... læs mere her
BRETTON WOODS SYSTEM:Bretton Woods - systemet forstås i almindeligt tale, som det internationale monetære system, der herskede fra slutningen af WARII, indtil begyndelsen af 1970'erne. Tager sit navn fra det sted i 1944-konferencen, der skabte * Internationale Valutafond (IMF) og * Verdensbanken, Bretton Woods-systemet var historiens første eksempel på en fuldt forhandlet monetær orden til formål at regulere valuta relationer mellem suveræne stater. I princippet er regimet designet til at kombinere retligt bindende forpligtelser med multilateral beslutningsproces der gennemføres via en international organisation, IMF - udstyret med en begrænset overnational myndighed. I praksis, er det oprindelige system, såvel som dens efterfølgende udviklingende system - ultimativ dødt. som en direkte afhængig af præferencer og politikker fra sin mest magtfulde medlem, nemlig USA.

CIBOR (LIBOR) renten (scam) - Lån og andre finansielle produkter for milliarder er bundet op på Cibor, som er en fiktiv rente. Dvs.  er en toneangivende rente, at nogle af verdens førende banker opkræver hinanden for kortfristede lån. Det står for Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate og tjener som det første skridt til at beregne renten på forskellige lån i hele verden.
 Cibor beregnes ved, at 7 storbanker hver dag melder ind til hvilken rente, de er villige til at låne usikrede penge ud til en anden af Danmarks mest sikre banker. Det højeste og det laveste bud sorteres fra, et gennemsnit beregnes og offentliggøres på Fondsbørsen. Danmark vil etablere et supplement til sin CIBOR bank-til-bank udlånsrente og lancere en tilsynsmyndighed til at styre sin indstilling, efter den britiske LIBOR-skandalen rystede tillid til sin danske ækvivalent. 
(De syv banker indstilling af CIBOR sats er Danske Bank (DANSKE.CO), Deutsche Bank (DBKGn.DE), Nordea (NDA.CO) (NDA.ST), Jyske Bank (JYSK.CO), Nykredit, Sydbank (SYDB. CO) og Spar Nord Bank (SPNO.CO))
Electronic trading algorithm - I Tidligere artikel, konkludere jeg, at bankerne er pengeløse 

= Algoritmisk handel, også kaldet automatiseret handel, black-box handel eller algo handel. Brugen af ​​elektroniske platforme til indtastning af handelsordrer med en algoritme, som udfører forprogrammerede handelsinstruktioner tegner sig for en række forskellige variabler som timing, pris og volumen. 
Mens vi taler, står de verdensomspændende finansielle banker overfor en større kredit og likviditetskrise som afledte nøgletal fortsætter med at gå i en negativ retning. Dette vil føre til en elektronisk handels-algoritme-drevet nedsmeltning.
95 procent af verdensomspændende finansiel handler (trading), er nu overgået til et elektronisk setup ( algorithmic trading technique), der eliminere dybest set mennesker som prisstillere. Algoritmer er nu anvendt som prisstillere.....Hvad er en 'algoritme' - et derivat - der stammer fra en matematisk funktion baseret på udefinerede variabler for, at nå en forudbestemt resultat. Algoritmer bruger den eksponentielle funktion som en genvej. Logaritme er dermed den inverse funktion. Anvendes handel med optioner og den elektronisk algoritme med den inverse funktion aka logaritmen, repræsenterer størrelsen og forfald af optionspræmien aka tidsværdi.
=Handelsvare: Med stort set ingen reel likviditet tilbage i verdens finansielle markeder vil 'algos' handel snart gå hybrid versus den manglende likviditet, fjerne eksponentialfunktionen og gå lineær, der fører til en Black Swan event aka et verdensomspændende aktiemarked nedsmeltning hvor illegale bankernes modstandskraft svækkes grundet kunders mandlende indskud. (Det er til at forstå)
De amerikanske medier er nu begundt at rapporterer, alle verdens finansmarkeder er rigget med computere og klart baseret på calculus, financial market strategy
Link til artikel som uddyber emnet --> Her

SDR - Special Drawing Rights (XDR aka SDR)- En salgs "international penge" skabt af Den Internationale Valutafond (IMF) og tildelt dennes medlemslande. Selvom SDR kun er en bogføring, og er ikke bakket op af papirpenge eller ædle metaller, er de blot "international reservevaluta". SDR er sammensat af en kurv af hovedvalutaer; dollar værdien af ​​SDR beregnes dagligt ved at multiplicere disse valutaer ved deres dollarkurs i London, og at tilføje (US) $ 0,54. En nation, der har en underskud på betalingsbalancen kan bruge SDR, dog med visse Internationale Valutafond (IMF) betingelser, for at afvikle gæld til en anden nation eller til IMF

IEEPA - International Emergency Economic Powers Act of 1977 (presidential emergency action permission)

FED - Federal Reserve System ( Privat ejet centralbanksystem - som vores egen nationalbank)
Officielle version - Federal Reserve System (også kendt som Federal Reserve, og uformelt som FED) er det centrale banksystem i USA. Den blev oprettet den 23. december 1913 med vedtagelsen af Federal Reserve Act, hovedsagelig som reaktion på en række finansielle panik, især en alvorlig panik i 1907.
Faktuelle version - FED har intet med långivende bankoperation. De trykker penge ud af ingenting. Med magt og ved ulovlig monopol fremstiller de fiat papir (papir), som amerikanske "dollars". FED er rent faktisk ikke en del af den føderale regering. Det er en privat virksomhed med en lovgivet monopol på valuta og kredit, der får lov til at købe sine papir valuta for ingenting mere end udgifterne til papir, blæk, og arbejdskraft, fra Bureau of Printing & Gravering (US Treasury). Federal Reserve Bank har aldrig betalt en krone i indkomstskat og er aldrig blevet revideret (auditeret), faktisk er det sådanne, en procentdel af denne private bank er ejet (eller kontrolleret) af udenlandske virksomhedsstråmænd så som Rothschild Banks of London og Berlin; Lazard Brothers Banker i Paris; Israel Moses Seif Banks Italien; Warburg Bank Hamburg og Amsterdam; Lehman Brothers i New York; Kuhn, Loeb Bank of New York; Chase Manhatten; og Goldman Sachs.
Læs også: How The IMF Really Works - The International Monetary Fund (Lars Rohde is the most powerful man in the Danish business community - Denmark's representative IMF Governor, Danmarks Nationalbank. Apart from the Federal Reserve (FED), it is true that Rothschild owns all central banks) MBS - mortgage-backed security (Henry Paulson scam) - Det er realkreditobligationer, hvor debitors betalinger bliver sendt videre til kreditoren. Realkreditlån kan være en bolig eller kommerciel. Man kan også sige, det er sikret ved pant, eller mere almindeligt en samling ("pulje") på nogle gange flere hundrede realkreditlån. De realkreditlån er så solgt til en gruppe af personer (en styrelse eller investeringsbank), at "securitizes" ("Securitization" - global industriel defakto nu om dage; basal set tager man de dokumenter "gældsbeviser m.m." som vi underskriver i bankerne og sikre dem som likvider). I USA kan de være statsstøttet så som virksomhederne "Fannie Mae" eller "Freddie Mac (FHLMC)"... Her har vi problemer, netop de to entities siges, at have hjulpet med at vrage og ødelægge (sammen med Bear Stearns) - den amerikanske økonomi i 2007 og 2008. Hvorfor svindelDisse realkreditobligationer,(som er værdiløse) anvendes forsat som aktiver (når de er massive passiver) og anvendes som sikkerhed for at afskrive værdien af ​​den japanske yen og vurdere værdien af ​​den amerikanske dollar med henblik på at puste en massive amerikanske og verdensomspændende aktiemarkedet boble. Det rygtes, at Bank of America, JPMorgan Chase og New York Mellon Bank er fedtet ind i denne massive derivat-gæld (ikke-sikrede uden margin) som er bundet op til Bank of America og George W. Bush Administrationen.

WF - Wells Fargo ( Gigantisk amerikansk multiinternational bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser) [Rygtet går på Kina har aktiemajoriteten i 2015]

N.E.S.E.R.A - (GESERA) Betyder "National (Global) Economic Security and Recovery Act"[Bemærk! National Economic Security and Reformation Act undertrykt af George W. Bush administrationen og Højesteret er forkert] http://www.verdensalt.dk/2014/10/slagplanen-fra-de-primre-skabere.html

SKR = Safekeeping Receipt. Dette er typisk udstedt af en bank, hvor du opbevarer dit guld  indbetalingen. Tildelt dem, efter de har modtaget bevis for ejerskab og en kopi af den attesterede vurdering af guldbarrer. dvs en bank vouching for dit ejerskab af guldet.

S&D Index Standard & Poor 500 - Stock Market Index som er baseret på børsværdier som kunne
figurere på NYSE eller NASDAQ.

AIIB: BRICS VerdensBank - Kinabaseret - Asian Infrastructure Investment Bank - Nye medlemmer er Danmark, Australien, Brasilien, Canada, Tyskland, England, Italien og Frankrig Sydkorea, Rusland,( nogen er jo Cabal kontrolleret dele af Washington)  første var faktisk Schweiz snart kommer Indien, Indonesien og New Zealand.... [ Vi ved de kommer til at blive en meget hård konkurrent til IMF]
Den asiatiske Infrastruktur Investeringsbank er en international finansiel institution foreslået af regeringen i Kina. Formålet med den multilateral udviklingsbank er at give finansiering til infrastrukturprojekter i Asien i form af  energi, transport og telekommunikations Infrastruktur....

Derivatives Exchange eller optioner - En option er et såkaldt derivat, som er et finansielt instrument hvis værdi er knyttet til et underliggende aktiv, som kan være en obligation, en aktie, råvarer eller et aktieindeks. På OMX Derivatives Market kan man dog kun handle optioner, hvis underliggende aktiv er aktier og OMXC20-indekset.

Quantitative Easing (QE) - Kvantitative lempelser, forkortet QE er en betegnelse for ukonventionelle pengepolitiske tiltag, der har til formål at stimulere økonomien ud over, hvad en centralbank kan opnå ved at sænke renterne - oversvømme markedet med likviditet, således at bankerne får flere penge og dermed mulighed for at låne mere ud, hvilket så gerne skulle skubbe gang i økonomien. Eller eksempelvis opkøbe statsobligationer, hvilket både vil presse renten ned og øge pengemængden. Men den kan også købe for eksempel virksomhedsobligationer for at sprøjte penge ud.

Credit Default Swaps (CDS) - kreditderivater, en klasse af finansielle instrumenter, der omfatter credit default swaps. En credit default swap spread er et mål for omkostningerne ved at eliminere kreditrisikoen for en bestemt virksomhed ved hjælp af en credit default swap. En højere credit default swap spread indikerer markedet mener virksomheden har en højere sandsynlighed for at blive ude af stand til at betale investorer, hvilket betyder, at det ville misligholde sine obligationer.

Naked short selling - eller gå kort i en investering - handler i sagens natur om at sælge værdipapirer eller valuta, som du ikke ejer. Håbet er, at investeringen falder og dermed fysisk kan købes til en
lavere kurs - og dermed giver en gevinst.

http://www.verdensalt.dk/2015/01/irs-goes-global-launches-international.html

Basel 3 / III ( nok det mest betydningsfulde instrument for at sikre Bankernes kapitalkrav og likvide midler til rådighed og formodentligt på længere sigt, kræver storbank fusioner for at kunne efterleve de meget strenge krav) 
Regelsæt der er kommet, i kølvandet på finanskrisen, for at sikre banksektoren internationalt, i forhold til at sikrer stabiliteten i den finansielle sektor, hvis en ny finanskrise skulle opstå. Basel III stiller nye og strengere krav til bl.a. bankers kapitalisering og likviditetsberedskab og skal være fuldt indfaset ved udgangen af 2019. Det betyder at de finansielle virksomheder allerede nu, skal begynde at tilpasse sig de nye krav, så de er på plads i 2019

Common Reporting (COREP)Danske pengeinstitutter vil fremover skulle indberette solvensopgørelsen ved det europæiske COREP (Common Reporting) indberetningsskema. Det følger af de nye europæiske kapitaldækningsregler.

FACTA (svindel og humbug - US forsøger at inddrive skatter til FED via udlandske partnere )
Officielle version- "(Foreign Account Tax Compliance Act) gælder fra 1. juli 2014. Den indebærer, at alle banker skal identificere og indberette oplysninger om konti, der tilhører ’US persons’. Hvis dette ikke sker, risikerer banken at skulle betale en skat på 30 pct. af afkast på investeringer i USA. ’US persons’, der er skattepligtige i USA, omfatter amerikanske statsborgere, personer med arbejdstilladelse i USA, virksomheder, der er indregistreret i USA, og en række andre virksomheder."
Faktuelle version - FATCA bestemmelser kræver hver eneste bank i verden til at hoppe og danse efter IRS - Internal Revenue Service og accepterer alle former for dyre, invaliderende aftaler omkring informationsdeling. Enhver bank, der vover at trodse den amerikanske regering bliver effektivt blacklisted fra det amerikanske banksystem og underlagt en kildeskat på 30%. 
LANDA GLOBAL HISTORIC BOND INFORMATION AND PRICES:

Nok de aller vigtigste historiske obligationer og værdipapirer som efter sigende har svimlende værdier når de bliver frigivet til de humanitære støttefonde.     
http://www.verdensalt.dk/2014/12/landa-global-15-december-2014-general.html

Opdatering 20. Februar 2015, læs mere af de seneste Nyheder omkring Red og Blue Dragon Familien her fra Cobra: http://www.verdensalt.dk/2015/02/kort-situationsopdatering-pa-kloden_20.html#more

Elders http://globalslaves.blogspot.dk/2012/01/trillion-dollar-lawsuit-against.html
Dragon Family - Kinetiske White Dragon Samfund,  allierede til at indlede den globale valutanulstilling
Asian Royal Elders = Del af Dragon Familierne, (Black, Red, Green, Blue, White Dragons)
The Ambassador: Skulle være officiel talsmand for Royal Dragon Familien, høj placeret familiemedlem.
Grandfather: (Elders #1-M1) Første kinetiske Jade Emperor i den Japanske eller Kinesiske aristokratiske familier, der styrrer hele operationen omkring frigivelse og forhandlingerne med Støttefondene og nye finansielle system m.m.
=M1 (the alleged appointed controller and signatory for the Global Collateral Accounts)

The Secret Rulers of the World - Power Elite 'Cabal' - Nov 11, 2015 ( Time to wake up and get the facts straight )