January 22, 2015

(Repost & Reblog) - Finansielle Akronymer og forkortelser som ZAP anvender og andre kilder - ( Version 2 The Dark Cabal )

Udgivet den 6. August 2014 af Verdensalt.dk

Læs også: Bankerne i total kolaps eller begyndelsen til en ny epoke af legalitet i den finansielle institution

Forkortelser og deres betydning som løbende bliver ajourført:


På dette blogindlæg finder du både faktuelle akronymer i den finansielle verden som du kender den i dag, samt en opstillet hypotese, når den Globale Valuta Revaluering / nulstilling stadfæstes, det 'nye' monetære system implementeres og frigivelse af humanitære støttefonde m.m. Du vil opdage, der ikke findes officielle optegninger via vores mainstream nyheder eller bankernes portaller - undtagen med RØD markering! Oplysninger hentet fra Dinar eller Dong Guru's på internettet skal du tage med et gram salt! Samme gælder sider så som videnskab.dkneil keenan, beforeitsnews.com, infowars.comKaren Hudes. Alle de nævnte beskæftiger sig med dele af sandhenden, men er Cabal's håndlangere og dermed en del af 'systemet', derfor en del af mængden af misinformation og vildledning. Efter flere års analyser, leder min egen BS pendul til mennesker som er tro med sig selv og på ingen måde lader sig forføre af penge og magt og kontrol - David Schmidt, David Icke, Ron Van Dyke, x22report og i den dur ..... Leder du efter en eller flere vidensportaler, så begyndt med nyhetsspeilet.no, oom2.com, blacklistednews.com, goldenageofgaia.com, visdomsnettet.dk, 180grader.dk, rumormillnews.com    


XXXXXXX   -  Eksisterende (del af det monetære system)
XXXXXXX   -  Udgår, opløses eller reformeres (formodning)
XXXXXXX   -  Fremtidige efter RV (konspiratorisk)

IQD - Iraq Dinar
IQN - Iraq Dinar
VND - Viet Nam Dong
VNN - Viet Nam New
RV - Revaluering
GCR - Global Currency Reset (nulstilling)
FRN - Federal Reserve Note
FRB - Federal Reserve Bank
TRN - Treasury Reserve Note
UST -The Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligencee - David Cohen - Amerikanske Finansministerium
USD - United States Dollar
NDA - A non-disclosure agreement NDA "RV"
IRAQ PM - Prime Minister ( "Cabal" Nouri al-Maliki er ude, ind kom Prime Minister Haider al-Abadi)
CBI - Central Bank of Iraq ( samme som FED og vores nationalbank)
PP - Prosperity Programs (uddeling af trillioner til velgørenhed over hele verden)
F & P - Fines and Penalties
IMF - International Monetary Fundation
CL -  Christine Lagarde Direktør for IMF
NWO - New World Order ( Cabal ** Del 2 i denne artikel)
TTM - Time To Market
BRIC alliance: Bilaterale forbindelser og strategiske partnerskab (Kina, Indien, Rusland, Brasilien og Sydafrika) - Venezuela, Argentina, Cuba, Eurasian Economic Union,

SDR - Special Drawing Rights - Særlige trækningsrettigheder (XDR aka SDR) er supplerende valutareserver defineres og vedligeholdes af Den Internationale Valutafond (IMF). Deres værdi er baseret på en kurv af de vigtigste internationale valutaer gennemgået af IMF hvert femte år.
IEEPA - International Emergency Economic Powers Act of 1977 (presidential emergency action permission)

FED - Federal Reserve System ( Privat ejet centralbanksystem - som vores egen nationalbank)
Officielle version - Federal Reserve System (også kendt som Federal Reserve, og uformelt som FED) er det centrale banksystem i USA. Den blev oprettet den 23. december 1913 med vedtagelsen af Federal Reserve Act, hovedsagelig som reaktion på en række finansielle panik, især en alvorlig panik i 1907.
Faktuelle version - FED er faktisk ikke en långivende bankoperation. De trykker penge ud af ingenting. Med magt og ved ulovlig monopol fremstiller de fiat papir (papir), som amerikanske "dollars". FED er rent faktisk ikke en del af den føderale regering. Det er en privat virksomhed med en lovgivet monopol på valuta og kredit, der får lov til at købe sine papir valuta for ingenting mere end udgifterne til papir, blæk, og arbejdskraft, fra Bureau of Printing & Gravering (US Treasury). Federal Reserve Bank har aldrig betalt en krone i indkomstskat og er aldrig blevet revideret (auditeret), faktisk er det sådanne, en procentdel af denne private bank er ejet (eller kontrolleret) af udenlandske virksomhedsstråmænd så som Rothschild Banks of London og Berlin; Lazard Brothers Banker i Paris; Israel Moses Seif Banks Italien; Warburg Bank Hamburg og Amsterdam; Lehman Brothers i New York; Kuhn, Loeb Bank of New York; Chase Manhatten; og Goldman Sachs.


WF - Wells Fargo ( Gigantisk amerikansk multinationalt bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser) [Rygtet går på Kina har aktiemajoriteten i 2015]

N.E.S.E.R.A - (GESERA) Betyder "National (Global) Economic Security and Recovery Act"[Bemærk! National Economic Security and Reformation Act undertrykt af George W. Bush administrationen og Højesteret er forkert] http://www.verdensalt.dk/2014/10/slagplanen-fra-de-primre-skabere.html

SKR = Safekeeping Receipt. Dette er typisk udstedt af en bank, hvor du opbevarer dit guld  indbetalingen. Tildelt dem, efter de har modtaget bevis for ejerskab og en kopi af den attesterede vurdering af guldbarrer. dvs en bank vouching for dit ejerskab af guldet.

S&D Index Standard & Poor 500 - Stock Market Index som er baseret på børsværdier som kunne
figurere på NYSE eller NASDAQ.

AIIB: BRICS VerdensBank - Kinabaseret - Asian Infrastructure Investment Bank - Nye medlemmer er Tyskland, England, Italien og Frankrig, første var faktisk Schweiz snart kommer Indien, Indonesien og New Zealand.... [ Vi ved de kommer til at blive en meget hård konkurrent til IMF]
= Den asiatiske Infrastruktur Investeringsbank er en international finansiel institution foreslået af regeringen i Kina. Formålet med den multilateral udviklingsbank er at give finansiering til infrastrukturprojekter i Asien....

Derivatives Exchange eller optioner - En option er et såkaldt derivat, som er et finansielt instrument hvis værdi er knyttet til et underliggende aktiv, som kan være en obligation, en aktie, råvarer eller et aktieindeks. På OMX Derivatives Market kan man dog kun handle optioner, hvis underliggende aktiv er aktier og OMXC20-indekset.

Quantitative Easing (QE) - Kvantitative lempelser, forkortet QE er en betegnelse for ukonventionelle pengepolitiske tiltag, der har til formål at stimulere økonomien ud over, hvad en centralbank kan opnå ved at sænke renterne - oversvømme markedet med likviditet, således at bankerne får flere penge og dermed mulighed for at låne mere ud, hvilket så gerne skulle skubbe gang i økonomien. Eller eksempelvis opkøbe statsobligationer, hvilket både vil presse renten ned og øge pengemængden. Men den kan også købe for eksempel virksomhedsobligationer for at sprøjte penge ud.

Credit Default Swaps (CDS)kreditderivater, en klasse af finansielle instrumenter, der omfatter credit default swaps. En credit default swap spread er et mål for omkostningerne ved at eliminere kreditrisikoen for en bestemt virksomhed ved hjælp af en credit default swap. En højere credit default swap spread indikerer markedet mener virksomheden har en højere sandsynlighed for at blive ude af stand til at betale investorer, hvilket betyder, at det ville misligholde sine obligationer.

Naked short selling - eller gå kort i en investering - handler i sagens natur om at sælge værdipapirer eller valuta, som du ikke ejer. Håbet er, at investeringen falder og dermed fysisk kan købes til en
lavere kurs - og dermed giver en gevinst.

http://www.verdensalt.dk/2015/01/irs-goes-global-launches-international.html
Basel 3 / III ( nok det mest betydningsfulde instrument for at sikre Bankernes kapitalkrav og likvide midler til rådighed og formodentligt på længere sigt, kræver storbank fusioner for at kunne efterleve de meget strenge krav) 
Regelsæt der er kommet, i kølvandet på finanskrisen, for at sikre banksektoren internationalt, i forhold til at sikrer stabiliteten i den finansielle sektor, hvis en ny finanskrise skulle opstå. Basel III stiller nye og strengere krav til bl.a. bankers kapitalisering og likviditetsberedskab og skal være fuldt indfaset ved udgangen af 2019. Det betyder at de finansielle virksomheder allerede nu, skal begynde at tilpasse sig de nye krav, så de er på plads i 2019

Common Reporting (COREP)Danske pengeinstitutter vil fremover skulle indberette solvensopgørelsen ved det europæiske COREP (Common Reporting) indberetningsskema. Det følger af de nye europæiske kapitaldækningsregler.

FACTA (svindel og humbug - US forsøger at inddrive skatter til FED via udlandske partnere )
Officielle version- "(Foreign Account Tax Compliance Act) gælder fra 1. juli 2014. Den indebærer, at alle banker skal identificere og indberette oplysninger om konti, der tilhører ’US persons’. Hvis dette ikke sker, risikerer banken at skulle betale en skat på 30 pct. af afkast på investeringer i USA. ’US persons’, der er skattepligtige i USA, omfatter amerikanske statsborgere, personer med arbejdstilladelse i USA, virksomheder, der er indregistreret i USA, og en række andre virksomheder."
Faktuelle version - FATCA bestemmelser kræver hver eneste bank i verden til at hoppe og danse efter IRS - Internal Revenue Service og accepterer alle former for dyre, invaliderende aftaler omkring informationsdeling. Enhver bank, der vover at trodse den amerikanske regering bliver effektivt blacklisted fra det amerikanske banksystem og underlagt en kildeskat på 30%. 
LANDA GLOBAL HISTORIC BOND INFORMATION AND PRICES:

Nok de aller vigtigste historiske obligationer og værdipapirer som efter sigende har svimlende værdi når de bliver frigivet til de humanitære støttefonde.     
http://www.verdensalt.dk/2014/12/landa-global-15-december-2014-general.html

Opdatering 20. Februar 2015, læs mere af de seneste Nyheder omkring Red og Blue Dragon Familien her fra Cobra: http://www.verdensalt.dk/2015/02/kort-situationsopdatering-pa-kloden_20.html#more 

Elders http://globalslaves.blogspot.dk/2012/01/trillion-dollar-lawsuit-against.html
Dragon Family - Kinetiske White Dragon Samfund,  allierede til at indlede den globale valutanulstilling
Asian Royal Elders = Del af Dragon Familierne, (Black, Red, Green, Blue, White Dragons)
The Ambassador: Skulle være officiel talsmand for Royal Dragon Familien, høj placeret familiemedlem.
Grandfather: (Elders #1-M1) Første kinetiske Jade Emperor i den Japanske eller Kinesiske aristokratiske familier, der styrrer hele operationen omkring frigivelse og forhandlingerne med Støttefondene og nye finansielle system m.m.
=M1 (the alleged appointed controller and signatory for the Global Collateral Accounts)

Den Mørke hemmelige Elite og deres følgesvende. 


Læs også: http://www.verdensalt.dk/2014/07/hemmeligheden-om-red-dragons-kongelige.html

Shadow Government : Hvis du spørger mig, de 2 enheder, ud over de 13 øverste overhoveder i  
den totalitære magtstruktur af Illuminati (Cabal - banksters) er Rothschild og Khazarian Mafia imperiet.
http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm


** “The Dark Cabal.” (Kabbalah - Secret) It is composed of and directed by hidden and secretive groups of influential and wealthy families all over the world who have for eons placed themselves above the law. From all available evidence it's clear that the most compelling hypothesis explaining the interconnected crimes, lies, and human slaughter occurring in our modern world is that an international cabal took control of the United States in the early part of the twentieth century and is now methodically destroying American and world institutions and values.

= (Draconian/illuminati/Zionist/Illuminazi/Jewish Masonic elite/New World Order/Demonic Cabal/Freemasonary ) - descendant of their Masters Anunnaki ( Part I, Part II ) or psychologically influenced by other species like: Sentient species, some look reptilian, some insect-like or The Grays.


=Dark Alliance: Infiltrated into many groups and socialites like: Rothschild-Belmont, Queen Elizabeth II, Israeli elites, Bush Administrations and Congress, oligarchic cabal, The Federalist party cabal, The American, British, Saudi, and Dutch ruling elites, Bill Gates, UN, NATO.

US: Rothschild, Rockefeller, Brown, Harriman, Goldman Sachs, and JP Morgan family dynasties with their "thinktanks" such as the Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Bilderberg Group, and other pretentious enclaves of pseudo-intellectuals and mandarins: Kissinger, Brzezinsky,
= UK: The Royal Institute of International Affairs and the Round Table group. Queen Elizabeth II
= Saudi royal family and The Big Three--the bin Laden family, the al Ahmoudi family, and the Mahfouz family--the richest clans in that medieval kingdom
NL: Dutch royal family and related circles
= A large number of financial, military, telecommunications, The World Bank and the International Monetary Fund, The Republican party, The corporations that bribe politicians in both parties


St. Germain: Opstegne Mester Saint Germain, Le Comte de Saint Germain, den Europæiske vidundermand, og mange andre navne som tilhører den fascinerende mystiske mands kronik så som, "Manden der ved alt og aldrig dør". Han er kendt for sit engagement med at forme det 18. århundredes Europa. Han var et yndet gæst i Versailles, fortrolige med Kong Ludvig og Marie Antoinette, Napoleon, Katarina den Store af Rusland, og mange andre statsoverhoveder i dette tidsrum. Han var kendt for at have levet i 300 år aldrig aldrende, delvist på grund af den mystiske Elixir og andre alkymistiske stoffer, han skabte. Saint Germain har været fabrikanten af hele vores generation af kommende velgørenhedspakker, RV, GCR, PPP m.m. Hvis man forfølger de meddelelser fra vores opstegne mestre som sprøjter ud i øjeblikket, kan man sammenfatte sande beretninger og den fundamental forståelse for vores race. Kan naturligvis blot tale om min egen oplevelse og bevidsthedsniveau.http://www.verdensalt.dk/2014/10/slagplanen-fra-de-primre-skabere.html