May 18, 2023

😩😮💨 (Er du vred, modløs eller handlingslammet?) Udadtil ser det sort ud - indadtil har vi allerede vundet - vi lever stadig på en lavfrekvent jordklode med så tæt en densitet og lave vibrationer, at selv, de fleste udenjordisk liv, ikke kan overleve, eller skal tilpasse sig, opholdet. Her sidder du og jeg, spæret inde som i et virtuelt fængsel. Jeg ryster sgu på hånden over, hvilken fremtid, det vil blive til, hvis "de" vinder Matrix og millenium-krigen. Men de sovende får, og Sure-Søren, vil altid skælde Yousee kundeservice ud. Karen-Maren overfuser altid kasseteenageren, i Netto. Bertel-Bims går altid amok i den lokale dagpengekasse. Vi bliver dog indebrændte på de forkerte, medmennesker. Vores såkaldte 3-D matrix af illusion, har eksisteret i mange inkanationer. Vi kommer altid tilbage til samme shitshow, da Lord Archons (Yaldabaoth), indfanger os som slaver via en sjælebinding ~ 18. Maj 2023 ~ |

Det er for det meste rigtig dejligt at være ombejlet: Jupiter Mørke-Mette - I, danskere, har indgået en kontrakt med mig og dermed modtaget et diktat. Er det forstået?

(Teacher from Jupiter - Men in Black-serien)Editor's Note: Selvom alle genmodificerede teflon-politikere har tendens til psykopati - og det skræmmer os alle, findes der er ingen diagnosemanual, til at bekæmpe de egoistiske, selvfede narcissister, der aldrig har lært at respektere andre eller tage hensyn til andre end sig selv. Du kan ikke tale satanister og deslige, til fornuft. Militær-Medico-Mette, sidder ikke i toppen af fødekæden, men hun er en forlænget arm, til dem, som ingen kan se også kaldet 'The hidden hand'. Dvs., alle mætterne, og deres magtbegær skader helt sikkert Dannevang, men de også 'undersåtter' og følger et slavisk 500 års doktrin fra de danske og udenlandske stormestre, mestre, oldermænd fra danske højtstående DDFO og DDFL frimurere og tempelherrer. Hertil, har vi de 13 sataniske blodlinjer, der styrer verden, inklusive Rothschild-familien, Rockefeller-familien og Illuminati. Det danske Kongehus, hvor Daisy og Anders Fogh er VIP medlem af The Committee of 300 og den tæt beslægtede engelske, hvor Queen-Lizzie, var overhoved, som er de ædleste på moder jord, og dens 1000 års blodlinje. Den føres os tilbage til den merovingerske blodlinje. Denne blodlinje mener de selv, har både Jesu Hellige Blod og Satans blod (eller sæd) i sin blodlinje. Desuden har vi de faldne engle, Annunakierne, som i bibelen kaldes for, Nefilim. De viste sig på jorden og udpegede enkelte af jordboerne til præste-konger under Sumernes kongedømme for 6.000 år siden. Præsterne overtog kontrollen af Sumernes herrerdømmme, men var under ledelse af Annunakierne. Men der har været herskere på Moder Jord i tusindevis af år, måske millioner af år... | No comments:

Post a Comment