May 9, 2022

💚🌱🏵️ ~ (Behold forsvars-forbeholdet. Forbyder tusinder af kemikalier? Opfinder af mRNA-vacciner råber vagt i gevær!. Nye ændringer i epidemiloven (Biodynamisk Nyhedsbrev) ~ | Blogger: Ved ikke om der der er så meget skelsættende fra Lars Mikkelsen og Co., denne gang, det må I selv afgøre... Og nu til noget heeelt andet... Bubber bløder, siden 2014 - og sagde farvel til snus, el-løbehjul og gaming i sin musikvideo - men solgte så bare sin lejlighed og tjente 8,1 millioner kroner... Mødte jeg lige Bubbers-badekar AKA "Bubber & BS på nye afveje", i cykeltøj på havnen i AAL eller var det en "klon"? Ihvertfald, var det ellers en god efterligning, med det karakteristiske udseende gule Team Rynkeby på sin racercykel og desværre har Bubber, været en del af min barndom, som andre børn, fra børne-tv. Hvis man ikke kender Niels Christian Meyer ”Bubber” , så skal man bare sætte sig ind i korruptionscenteret via LLR's Løkke-Ulykke-Fonden og eller Bubber i dyresex-skandale, overgreb, coke-kørsel og Bubbers chokerende sidespring o.s.v. o.s.v. Historien slutter ikke her. Fordi jeg tankemæssigt spekulerede over hvor vild en knaldhætte han er, og hvorfor han pludseligt er med i Cirkus Arena, med Julie Berthelsen i spidsen, røg han ind i en "ond drøm" og jeg vågnede til morgen, ved, han blev pissesur, under en ferie, så jeg måtte rejse væk!... Mandeblade sælger ikke mere, men det gør latterlige Bubber, som blev far - igen (igen) dog, har Baby-Bubber fortrudt turen til Corona-Italien, nu hvor barnepige og konens veninde, bar Bubbers barn. Dermed ligger Bubber i ske sammen med prins Joachim's veninde, kendissen Caroline Fleming som flyttede direkte ind og ud igen i Klampenborg, og kom marmor og stof på vægge og luksuriøse køkkenelementer og mistede flere hundrede tusinde - måske som kompensation købte Joakim en ny luksusvilla i rigmandskvarter til 24 mio. kr. til Caroline?. Her finder vi Nicklas Bendtners a.k.a. 'Lord af utroskab' og vold, samt Kristian Jensen, som også, skred fra konen og eller, har elskerinder via Victoria Milan, og skider højt og flot, på Deres koner og kærester. Lyder snart, som Robert Hansen med alkohol og voldelige tendenser samt Lars Rimmer's manglende, vredeshåndtering. Der må være mange traumer, der skal arbejdes på, for alle disse, kendis-mænd. Også for Formanden på Herlufsholm, der kendte til voldsomme krænkelser og vold på den anerkendte Kostskole... |Indhold

Bilag til pkt. 3.
1 Biodynamisk at lære/forstå
2 Behold forsvars forbeholdet
3 Det 3-ledet samfund er fremtiden
4 Sidses lidelser efter vaccination
5 Biodynamisk Forskningsforening nyt
6 GMO-møder i København
7 Antropost nyt
8 Falsk overskrift i BT
9 Mere om Round-up
10 Stormøde i Malmø 13-15 maj
11 Opfinderen af mRNA vac. – den er skadelig
12 Stormøde i Goetheanum
13 Nye ændringer i epidemiloven
14 US for frit vaccinevalg
15 Steiner-konference i Sverige 22-31 juli.
Følg de røde tal nedad i venstre side

1 Biodynamisk have(mark)dyrkning

Demonstrationsdag søn. d. 11.9.2022 

Kom og vær med, så du kan se og mærke noget om, at det er let nok at dyrke biodynamisk i praksis.

Du vil kunne se, hvordan grønsagerne ser ud. 

Kompost er sat op og vises. Vi sætter præparater til en kompostbunke. Såkalenderen forklares – let i praksis.

Hvorfor er det så lige bedst at dyrke og spise biodynamisk?  

Tag gerne frø og poser/kuverter med til frø-bytning. Glas til baldrian.                                           

Lars Mikkelsen vil stå for undervisningen. Det foregår i hans mark 3-4 km fra Skævinge. Tilmelding. Der er et lille hus. Det starter kl. 11 – til ca. 17. Det foreslås, at vi hver især tager noget mad med til et fælles bord ved 13-tiden. Vi vil sørge for noget te m.v. Der går tog til Skævinge fra Hillerød.

Du får nærmere om at finde stedet efter tilmeldingen. Gratis

Mødet arrangeres af Biodynamisk Forbrugersammenslutning.                                

Henvendelse: Toftevænget 30, 3320 Skævinge. Tlf. 4828 8700Mail-adr: lars@t-mikkelsen.dk

 

2 Behold forsvars-forbeholdet


Jeg har hver gang stemt nej fra 1972 og senere.

Min primære grund er, at EU sætter konkurrencen foran alt andet.

Miljø m.v. kommer kun i anden række.

 

Konkurrencen er i princippet alles kamp mod alle.

Lige modsat samarbejde og gode sociale relationer.

Såvel samfundsmæssigt som individuelt.

 

Vi har 3 samfunds-hovedfunktioner: 

Åndslivet, retsområdet og erhvervslivet. Disse 3 skal arbejde tæt og respektfuldt sammen.

I vor tid bestemmer sidste (E-livet) alt for meget over de 2 første.

 

Frihed, lighed og broderskab sagde man også i den franske revolution.

 

Verden bliver ikke bedre af, at vi yderligere går mere ind i det militære.

Problemer – som der er nok af – kan vist aldrig løses med vold og fjendskab!

Samarbejde og gensidig respekt er eneste vej fremad til noget bedre.

I næste punkt mere om Steiners anvisninger om fremtidens mulige samfund.

Hvis vi ikke indfører noget i den retning, vil den sociale uro fortsætte.

 

3 Det 3-ledet samfund og menneske.     

Artikel af 9-5-2011 som jeg satte i det danske Steiner-blad.                                                                           

I sidste blad var der en tankevækkende artikel over dette emne.

 

I Das Goetheanum 2011-13 er der en boganmeldelse af en bog af Bernhard Steiner. 

Heri citeres Steiner for ” von der Dreispaltung sur Dreigliederung”, altså om 

(i tanker, følelser og handling) at komme fra ”en 3-spaltning til en 3-ledethed”. 

Eller om at se tingene i sammenhænge og ikke i spaltede dele. 

Jeg finder 3-ledet tydeligere end treledet (en formssag).

 

Jeg vil endnu engang her i bladet opfordre til, at vi oversætter de originale ord, 

som Steiner brugte, korrekt, og ikke bruger misvisende oversatte ord.

Hele artiklen kan læses i bilaget.

https://www.bricksite.com/uf/60000_69999/68189/6a0596935865d5f4ea3bdaeb71c402ea.doc

4 Problem-link i sidste mail

Altså i nyhedsmail sendt 21-4 som punkt 1.

Nogle kunne ikke få linket til at virke.

Derfor efterlyste jeg hjælp, og det fik jeg her:

(18) Sidse - YouTube

 

5 Biodynamisk Forskningsforening

Nyhedsbrev 

Kære medlemmer og interesserede! 

Vejen frem til anerkendelse af en ny metode i naturvidenskaben 

Vi har i foreningen talt og skrevet meget om den nye vitalitets-test for agurker, især om det forbløffende fænomen at agurker, der bliver snittet op i 2cm stykker, kan vokse sammen igen, kan ’snit-hele’. Dette fænomen er et fremragende redskab ved en formidling til offentligheden omkring kvalitet og sundhed. 

Parallelt med dette gennemfører vi videnskabelige forsøg, der efterfølgende kan publiceres i videnskabelige artikler, og dermed bidrage til den løbende videnskabelige dialog om kvalitet og sundhed. Således gennemførte vi i 2021, i samarbejde med tyske og polske kolleger, en afsluttende optimering af selve metode-procedurerne. Bl.a. har de tre laboratorier hidtil bedømt agurke-prøver hver for sig ud fra disse tre kriterier, efter at agurkerne har været i varmeskab i 14 dage: a) graden af snit-heling; b) graden af mikroorganisme-angreb; og c) overgang fra grøn til gul farve. Vi har nu udviklet en procedure, hvorved hvert laboratorie tager fotos af sine agurker efter de 14 dage i varmeskab. Så bliver billederne sendt til de andre laboratorier, hvorefter alle kan bedømme kriterierne b) og c) ud fra billederne og tilhørende reference-skalaer 0-10. 

Herved bliver antallet af data 3-doblet, hvilket har vist sig rent statistisk at give en markant bedre skelnen af forskellige typer agurker. Forsøget viste også, at selv mindre forskelle i kvælstof-gødning til agurkerne medfører forskelle i vitalitet. Dvs. fremadrettet må vi ved en sammenligning af økologiske og biodynamiske agurker sikre os, at alle agurker bliver gødet tilnærmelsesvist ensartet. Vore tyske kolleger arbejder p.t. på en videnskabelig artikel om disse resultater. 

I år vil vi undersøge i hvilket omfang andre afgrøder også har evnen til snit-heling, herunder squash, Kina-radise, rødbede og kartoffel. Endvidere planlægger vi for 2023 en større sammenligning af økologiske og biodynamiske agurker, inklusiv betydningen af de såkaldte biodynamiske præparater for agurkernes modning og kvalitet. Herefter er den nye metode tilstrækkeligt dokumenteret til at blive videnskabeligt alment godkendt. 

Den engelske bog om kvalitet er nu på bordet 

I det seneste nyhedsbrev nævnte vi, at foreningen var i gang med en engelsksproget bog om fødevarekvalitet, set fra et biodynamisk synspunkt. Denne bog er nu færdig og trykt. Bogen beskriver ikke mindst dé livskræfter, der er centrale i den biodynamiske forståelse af kvalitet, og herunder fænomenet ’klarsyn’, dvs. menneskers evne til bl.a. at se planters aura. Indiske yogier og kinesiske læger har for flere tusind år siden beskrevet dette fænomen med ord som ’prana’ og ’chi’. Endvidere arbejder vi netop nu på at starte en oversættelse af bogen til dansk. 

Bogen henvender sig især til unge mennesker i den biodynamiske og antroposofiske bevægelse. En gratis pdf-version af bogen kan downloades via vor hjemmeside, og bogen kan bestilles på hjemmesiden (link: https://biodynamiskforskning.dk/?page_id=55). 

Vil du støtte foreningens arbejde? 

Vi vil gerne hilse nye medlemmer i foreningen velkommen. Årskontingentet er 200 kr. Beløbet kan indbetales på vores konto i Merkur: 8401-1012865. Det er også muligt at støtte foreningen skattefrit op til 17.000 kr. via Merkur Fonden (konto 8401-1016064), eller til Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed (konto 8401-1021106). I begge tilfælde ’ønske-mærkes’ beløbet ved at anføre ’Biodynamisk forskning’. 

Hermed, på bestyrelsens vegne, en varm tak til medlemmer, medarbejdere, projektpartnere, og deltagende fonde for et frugtbart samarbejde i det forgangne år! 

Jens-Otto Andersen, PhD, forskningskoordinator 

Biodynamisk Forskningsforening CVR: 25642031. 

Landsbyvænget 7, Herskind, 8464 GALTEN. 

Mail: jens-otto.andersen@gmx.net. Mobil: 30247207 

 

6 Nordisk GMO-seminar i København den 4. juni 2019

Jeg mener ikke, det kostede noget, da jeg var med sidst.

Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, kl. 11.00 -18.00 + spisning

   Inden dette møde er der 2 (forberedende?) møder 18. og 19.maj, se nedenfor.

De nye metoder til genmodificering gør det muligt at skabe nye organismer uden at tilføje fremmed DNA. Specielt CRISPR-teknikken hævdes at være meget præcis og at have et stort potentiale for at forbedre verdens fødevareproduktion gennem friskere dyr og mere robuste planter.

Gendriver-teknologi gør det for første gang muligt at sprede genetiske forandringer i store populationer af vilde planter og dyr, og derved manipulere med naturens evolutionære begrænsninger. 

Mens medierne fokuserer på mulighederne, advarer flere fagfolk om risikoen for utilsigtede konsekvenser både i cellerne, organismen og økosystemerne.

Hvordan bør miljø-og forbrugerorganisationerne møde de nye metoder? 

Og hvad siger fødevareproducenterne?

For at drøfte disse spørgsmål har vi taget initiativ til et seminar, hvor vi inviterer forbruger-, miljø-og landbrugsorganisationer fra alle de nordiske lande.

Arrangører:

Aalborg Universitet København, Sveriges Konsumenter, NOAH, Nettverk for GMO-fri mat og fôr og Nordisk Miljømerking.

 

Tuesday 18t h of May

09:00 Welcome by the organisers

Short presentation of all participants

09:30 Taking a broad look at the current GMO governance challenge: science, ethics, and society

Kristin Hagen, Doctor, Federal Agency for Nature Conservation B fN), Germany

Division GMO-Regulation-Biosafety

10:15 The EU battle over new GM-technologies – a Brussels perspective.

Franziska Achterberg, Biodiversity Campaigner, Greens/EFA Group, European Parliament

10:50 Coffee break

11:00 Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain.

Sarah Agapito, Doctor at GenØk – Centre for Biosafety, Norway and principal

coordinator in the FOODPRINT project.

11:50 Stop Gene Drives: a new dimension of genetic engineering

Selina Tenzer, Save our seeds

11:55 Closing remarks. Information about day 2

12:00 End of day 1

 

Wednesday 19t h o f May

09:00 Short sum up from yesterday’s meeting.

09:15 Similarities and differences between old and new gene technology methods.

Odd-Gunnar Wikmark, scientist GenØk-Centre for Biosafety, Norway

Consumer perspective: Short oversight of positions of organisations and surveys

09:45 “Roundtable” with short information from each country /organisation.

10 minutes information + 5 minutes for clarifying questions:

Denmark, Sweden, Iceland and Norway

10:45 Coffee break

11:00 Roundtable continuing.

How can we work together for a responsible GMO-policy and regulation?

11:55 Closing remarks by the organisers

12:00 End of meeting

 

Fra: Aina Bartmann <aina.bartmann@gmonettverket.no
Sendt: 28. januar 2022 12:51
Til: Cesilie Aurbakken <
Cesilie.Aurbakken@bygdekvinnelaget.no>
Emne: Nordic GMO-Conference in Copenhagen 19th and 20th of May

 

Dear nordic friends

This e-mail is sent to participants in our nordic conferences in 2019 and 2021. 

We have decided to arrange a new GMO-conference in Copenhagen in May. (if Covid-situation allow us)

 

Date: 19th and 20th of May 

Location: Aalborg University Copenhagen 

 

We ask you to save the dates in your calendar. We will come back to you as soon as we have more information about the program and practicalities. 

 

For those on the list who have shown interest, but not been able to join before, our guidelines and program for earlier conferences are attached for your information.

 

If you have questions, don't hesitate to contact us.

We are looking so much forward to seeing you again!

 

On behalf of the organizers

 

Aina Bartmann

Daglig leder i GMO-nettverket

Mobil +47 913 50 074 / aina.bartmann@gmonettverket.no

www.gmonettverket.no

 

Antropost. Maj 2022

Antroposofisk Selskab kan nu præsentere det 26. nummer af den danske nyhedsmail: 

Den kan hentes fra forsiden af vores hjemmeside: www.antroposofi.dk

God læselyst 

Hvis du har nyheder, som du synes skal med i næste nummer af Antropost, så skriv en besked til  Annelise Sadolin, på
antropost@antroposofi.dk

Med hjertelig hilsen 
Søren Toft og Annelise Sadolin

Falsk overskrift i BT 22-4.

Der stod: I 2024 er det slut med round-up.

I virkeligheden er det kun en lille del, der forbydes.

Konventionelle avlere m.v. må fortsat sprøjte løs.

Men et lille fremskridt er bedre end ingenting. 

Mere herom:

Roundup lidt mere forbudt

 

Et skridt i den rigtige retning: Et politisk flertal har netop vedtaget, at det fremover skal være forbudt at sprøjte med svært nedbrydelige sprøjtemidler, såsom glyfosat, der indgår i Roundup, på flere private og offentlige arealer som stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser. Det er områder, hvor det øverste jordlag er gravet væk, hvilket øger risikoen for, at sprøjtemidlerne kan sive ned i grundvandet. Kilde her May Day nyt

 

Læs mere her

Forbyder tusinder af kemikalier?

BT 26-4: EU-kommissionen arbejder med et forslag.

Den vil forbyde tusinder af de mest berygtede kemikalier.

I stedet for enkelte stoffer ad gangen vil man forbyde grupper af stoffer.

 

Der står også om, at det skal være slut med skadelige i bleer og sutter.

Det vidste jeg ikke er tilladt!

 

10 Nordlys-konventionen

Stort møde13-15 maj 2022 i Malmö, Sverige

Vi er glade for at kunne annoncere tre dages event, der finder sted i Malmö, Sverige.

Du er inviteret til at deltage i den første af sin slags begivenhed med flere paneler af eksperter og professionelle, der samles i tre dage fra den 13. maj.

Denne konvention har til formål at få forståelse for initiativer og tænke på, hvordan vi sammen kan sætte en hård stopper for den teknokratiske dagsorden, der gennemføres i fuld kraft.

Sundhedsprofessionelle, advokater, politikere, aktivister, økonomer og mange andre eksperter vil deltage personligt for at diskutere realistiske og nødvendige tiltag for at standse den accelererede udrulning af globalistiske eliters magtgreb.

For at deltage personligt eller online besøg:

www.scandinavianfreedom.events

https://live.scandinavianfreedom.events/)

Tickets til salg NU !

 

Følg os på:

Skandinavisk frihedsbegivenheder

https://t.me/ScandinavianFreedomEvents

11 Opfinder af mRNA-vacciner råber vagt i gevær

 

Dr. Mallone fra Havard School of Medicine, som har opfundet den særlige 

mRNA-vaccineteknologi, der bruges i coronavaccinerne, blev selv syg efter vaccination. 

Han undersøgte sagen og opdagede, at vaccinen er blevet tilsat et syntetisk stof, 

som gør, at den ikke kommer ud af kroppen hurtigt, sådan som fx Pfizer hævder, 

men derimod gør skade på immunsystemet. Kilde May Day nyt.

 

Læs mere her

12 Tredagesmøde i Steiner-centret i Schweiz

Til mulig orientering.

20.04.22, Anthroposophische Gesellschaft International: „Werde ein Mensch mit Initiativen!“

Etter to års pause kunne mange nasjonale representanter og generalsekretærer i 

General Antroposophical Society (AAG) endelig møtes igjen på Goetheanum den første uken i april. 

 

Det tre dager lange møtet tjente til å utveksle informasjon om utviklingen i de respektive landene, 

felles konsultasjoner og beslutninger, som forberedelse til generalforsamlingen, 

som årlig finner sted palmesøndag-helgen. Representanter kom fra hele verden: 

Belgia, Brasil, Bulgaria, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Israel, Italia, Norge, Romania, Slovakia, Sverige, Sveits, Sør-Afrika, Ungarn, Tsjekkia Republikk, USA. 

 

Stemningen ble formet av gleden og styrken ved å møte hverandre personlig igjen. 

Blikket på de globalt vanskelige forholdene med de lokalt svært ulike behov og 

utfordringer samt de siste månedenes medieangrep på antroposofien og dens livsfelt – 

spesielt i de sentraleuropeiske landene – dannet starten på konferansen. 

https://www.anthroposophische-gesellschaft.org/blog/anthroposophische-gesellschaft-international

Kilde norske nyhetsdryss 

 

13 Nye ændringer i epidemiloven

 

I dag (25-4)  er det op til Folketinget at afgøre, om en sygdom kan kategoriseres som samfundskritisk. 

Og når det sker, kan alle indgreb i den såkaldte epidemilov bringes på banen. 

Kan eksempelvis være forsamlingsforbud og landsdækkende nedlukninger. 

Dog skal Folketinget spørges, når regeringen vil iværksætte et nyt indgreb 

i den kategori - altså parlamentarisk kontrol. Men nu foreslår 

Sundheds- og Justitsministeriet i en evaluering af epidemiloven, 

at disse mekanismer ændres. (Kilde May Day nyt)

14 US for frit vaccinevalg eller ej 

Underskrift for frit vaccinevalg i Europa

Det var let nok at skrive under.

Behøvede ikke at fjerne cookies for at gøre det

 

15 NORDISK HÖGSKOLEKONFERENS 22 – 31 JULI 2022

Den Fria Högskolan för Antroposofi inbjuder till I KULTURHUSET, JÄRNA, Sverige. 

Vägen som för in i den andliga världen och in i det mänskliga jaget.

Mere i linket:

https://www.antroposofi.nu/fileadmin/pdf_filer/2022/nordisk_hoegskolekonferens_22_-_31_juli_2022_i_kulturhuset__jaerna_inbjudan_och_program.pdf?utm_campaign=cmp_2897593&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

 

Med venlig hilsen
Lars Mikkelsen

No comments:

Post a Comment