Apr 26, 2022

🕬📰🌞 ~ (Opdatering fra oplysningsforbundet...) Uddrag: May Day sendte en protest til WHO. Har Ukraine biologiske forskningslaboratorier? Opfinder af mRNA-vacciner råber vagt i gevær. FN – DE FORENEDE DIKTATURER (SoTW) ~ | Blogger: Skønt at høre fra May Day og Lili, som jeg kender!... |

 


Vil du med til fest? May Day inviterer!

Til medlemmer:
Kom og vær med til at fejre May Days jubilæum. Vi har foredrag med Claus Hancke, prisuddelinger til spændende mennesker, levende musik, godt humør og andre overraskelser. Du får en dejlig frokostmenu - og endnu bedre: det hele er gratis. Du skal bare komme til Valby Kulturhus søndag den 8. maj kl. 13, så sørger vi for resten. Se mere og tilmeld her. Vil du gerne med, men er ikke medlem, kan du let indmelde dig her.


Og så må vi igen slå et slag for vores stort anlagte underskriftindsamling mod en digital udvikling, der kun tilgodeser industrien og ikke mennesker. Vi er nu oppe på 23.000 underskrifter, men der er langt til millionen, så har I mulighed for at hjælpe? Danmark skal op på 10.000 underskrifter for at nå vores kvote.

Skriv under her  
 
Del med dine venner. I er rigtig mange derude, der ikke går ind for den omsiggribende digitalisering af alle dele af vores privatliv og samfundsliv. Hjælp os med at få flere underskrifter i hus.

Husk at se arrangementer nede i bunden - i denne måned bl.a. foredrag om PCR-testen! 

God læsning!

 

Sygdom/sundhed
 
WHO på vej med en ny traktat
Det er ikke gode nyheder: Den foreslåede WHO-aftale er unødvendig og en trussel mod suverænitet og ukrænkelige rettigheder. Den øger WHO's kvælende magt til at erklære ubegrundede pandemier, indføre umenneskelig indespærring og gennemtvinge dyre, usikre og ineffektive behandlinger mod befolkningens vilje. Og er et land først gået ind, så kan det ikke melde sig ud.
May Day sendte en protest til WHO
Tre timer før deadline den 13. april fik May Day en opfordring til at sende en protestskrivelse til WHO om den omtalte traktat. Det blev til følgende protestskrivelse, der kun måtte fylde 250 ord. Den blev sådan:
 
A major point is that WHO plays a consultative role in all matters relating to worldwide pandemics.
  No advice from the organisation must be of a mandatory nature and all decisions must be made as close to the citizens as possible, i.e. locally in each region/country by their own governments and health authorities.
  Any local medical doctor must have full power of choice regarding which treatment he deems best for his patients, and his decisions must not be challengeable by a higher authority.
  It is not in the people's best interest if pharmaceutical companies are in any way consulted or allowed to lobby or influence the decisions of WHO as it makes the process too intransparent and also because of the obvious vested interests of those companies.
  WHO must do all it can to safeguard the rights of citizens to their own bodies, to decide themselves about treatments and make sure that no treatment ever be forced on any individual.
  If a nation or local region wants to leave the agreement once made with WHO, they must be able to do so at any time without consequences.
 Democracy, transparency and only advisory functions must play a key role in all matters under WHO.
________________________________________

Bevar det frie valg
Bevar retten til at leve sundt eller usundt, bevar det frie valg, afskaf formynderiske sundhedsdekreter. Ny dansk forening mod politikernes sundhedsfascisme er stiftet.
Vil du gerne leve længere?
Med gode gener, en sund livsstil og måske også en lille portion held kan du øge sandsynligheden for at blive et sted mellem 110 og 120 år. Ifølge læge Morten Scheibye-Knudsen, der forsker i alderdom og DNA, er det i hvert fald cirka her, den biologiske grænse går, for hvor gamle vi mennesker kan blive. (May Day: En portion godt humør er nok heller ikke af vejen!)

Åbenhed og tværfaglighed
Det er sandsynligt, at Danmark igen får et center, som både forsker i og formidler viden om
alternativ behandling. Lige siden Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (Vifab)
blev lukket i 2012, har bl.a. flere forskere og politikere efterlyst et nyt center.
Men hvilket center? Her er der inspiration at hente i Norge, som jo på mange måder kan
sammenlignes med Danmark. Siden år 2000 har NAFKAM forsket og formidlet viden til
patienter og fagfolk. Centret er tilknyttet Institutt for Samfunnsmedisin ved Universitetet i
Tromsö.
Kender du osteopati?
Mange danskere lider af smerter, og for en stor del af dem kan osteopati faktisk virke lindrende – eller sågar helbredende. Osteopatien kombinerer nemlig manuel behandling med et helhedsorienteret syn på mennesket, der i mange tilfælde viser sig at være vejen til en mere smertefri tilværelse.
Har Ukraine biologiske forskningslaboratorier?
Ifølge en departementschef under USA’s Udenrigsministerium er de i USA bekymrede over, om Rusland får kontrol over anlæggene og beslaglægger materialet. Du kan læse mere om de USA-støttede laboratorier her. (engelsk) Bemærk, at EU har forbudt adgang til det russiske medie Sputnik.com, så derfor er der flere links, der ikke virker.
Hvis du lider af høfeber...
Hjemmesiden Sund-forskning.dk har samlet en række artikler i en linksamling om allergi, astma og høfeber, der handler om de fleste problemstillinger om emnerne. Artiklerne er skrevet med udgangspunkt i det hele menneske og bør bruges som støtteterapi og vejledende.
 
Vaccination
 
Christine Stabell Benn: Coronarefleksioner
Vaccineforsker Christine Stabell Benn: ”Jeg er skuffet over den lille rolle, forskningen fik lov at spille”. Hun mener, at der ikke har været plads til nuancerne og er utilfreds med, at restriktioner blev indført uden belæg i forskningen.
Opfinder af mRNA-vacciner råber vagt i gevær
Dr. Mallone fra Havard School of Medicine, som har opfundet den særlige mRNA-vaccineteknologi, der bruges i coronavaccinerne, blev selv syg efter vaccination. Han undersøgte sagen og opdagede, at vaccinen er blevet tilsat et syntetisk stof, som gør, at den ikke kommer ud af kroppen hurtigt, sådan som fx Pfizer hævder, men derimod gør skade på immunsystemet.
 
Miljø/GMO
 
Mad fra regenerative landbrug kan være sundere end fra konventionelle, viser nyt studie
Planter fra regenerative landbrug har et højere indhold af vigtige næringsstoffer og et lavere indhold af det kræftfremkaldende cadmium end konventionelt dyrkede planter. Også kød fra græsfodrede dyr har markant bedre sundhedsprofil end fra GMO-fodrede konventionelle dyr.
Roundup lidt mere forbudt
Et skridt i den rigtige retning: Et politisk flertal har netop vedtaget, at det fremover skal være forbudt at sprøjte med svært nedbrydelige sprøjtemidler, såsom glyfosat, der indgår i Roundup, på flere private og offentlige arealer som stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser. Det er områder, hvor det øverste jordlag er gravet væk, hvilket øger risikoen for, at sprøjtemidlerne kan sive ned i grundvandet.
Danske lægemidler forurener i Indien
Flere danske lægemidler bliver fremstillet på medicinalfabrikker i Indien, som forurener voldsomt. Spildevandet fra fabrikkerne slår fisk ihjel og ødelægger rismarker i Hyderabad i Indien, hvor en stor del af vores lægemidler kommer fra. Eksperter melder om 400-500 gange højere niveau af forurening, end Danmark ville acceptere.
 
Skærme/elektrosmog
 
Starlink mister sin licens i Frankrig
SpaceX' Starlink-tjeneste har mistet sin tilladelse til at opsætte bredbånd i Frankrig efter at være blevet udfordret i retten af to sundhedsforeninger. "Ligesom med 5G tror de offentlige myndigheder af dårlig vane, at miljø- og sundhedsvurdering i bedste fald er et must, i værste fald en proceduremæssig indrømmelse, som vi kan undvære. Det er på tide, at de offentlige myndigheder holder op med at presse et sådant emne igennem og endeligt accepterer den nødvendige offentlige debat", sagde Sophie Pelletier, formand for den ene sundhedsforening PRIARTEM.
Grise syge af mobilstråling
Myndighederne herhjemme fastholder, at stråling fra mobilmaster er ufarlig. I Tyskland har en mobilmast tilsyneladende påvirket et hold smågrise. En tysk landmand oplevede nedsat vækst, hyppige tilfælde af diarre, ledbetændelse og bakterieinfektioner blandt sine smågrise. Grisene måtte usædvanligt ofte behandles med antibiotika – bl.a. på grund af bakterieinfektioner fra streptokokker.
Interview med Prof. Olle Johansson
Seneste interview med Olle om den dramatiske nedgang i bestøvere som humlebier og honningbier. Let forståelig engelsk video.
 

Overvågning/rettigheder
 
EU-lov om digitale tjenester: aftale om et gennemsigtigt og sikkert onlinemiljø (!)
I en EU-pressemeddelelse om den nye lov står bl.a.: "Nu er det muligt at få adgang til platformes algoritmer", og "onlineplatforme skal fjerne ulovlige produkter, tjenester eller indhold hurtigt, efter at de er blevet anmeldt. Beskyttelse af mindreårige online styrkes; yderligere forbud mod målrettet reklame for mindreårige samt målretning på grundlag af følsomme data." Det lyder godt, men ikke alt er rosenrødt. I sidste øjeblik er en kriseparagraf indsat i loven, som kan indebære særlig censur i krisetider, men dette er ikke færdigformuleret, så vi må vente på den endelige lovtekst. IT-Politisk Forening har skrevet et høringssvar, der sætter spot på problemerne i den nye lov. Her et uddrag: 
”Lovforslaget udgør et indgreb i den grundlæggende ret til ytringsfrihed, fordi private tjenesteudbydere pålægges at tage stilling til lovligheden af brugerindhold og fjerne det inden for korte tidsfrister, hvis det vurderes som ulovligt. Lovforslagets bemærkninger indeholder imidlertid ingen vurdering af, om dette indgreb overholder betingelserne i den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og FN's Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR)”.
FN – DE FORENEDE DIKTATURER
I FN’s yngre dage gjorde organisationen en solid indsats i det fredsbevarende arbejde. De danske FN-soldater, de blå baretter, opnåede gode resultater i Gaza og på Cypern, hvor de med en blanding af militær magt og diplomati lykkedes at holde de stridende parter fra nye krigshandlinger og terroranslag. I dag er FN politisk og organisatorisk en ruin, hvis mål ikke er at skabe resultater, men konsensus. Kompromiset for kompromisets skyld, skriver Asger Aamund.
Et andet syn på Ukraine?
Vestens medier fortæller én historie om Ukraine – at landet er et velfungerende, liberalt demokrati, og at ukrainerne for alt i verden gerne vil være en del af Vesten. Men det er langt fra sandheden, mener Marie Krarup. Er du interesseret i et mere nuanceret syn på krigen, så lyt til dette interview med Marie Krarup, der måtte forlade Dansk Folkeparti pga. sine holdninger.
Russiske medier lukkes ned i EU
EU vil lukke de russiske medier som Russia Today og Sputnik ned, fordi de fungerer som regulære propagandamaskiner. Men medielukninger er en demokratisk uskik, der åbner en unødvendig flanke for berettiget kritik, mener Dagbladet Information.
Mette Frederiksen er skyld i vores ‘selvforskyldte’ umyndighed
Hvad har den tyske præst Johann Friedrich Zöllner (1753-1804) at gøre med Mette Frederiksen og hendes holdninger? Blogindlæg i Punditokraterne.
Nye ændringer i epidemiloven
I dag er det op til Folketinget at afgøre, om en sygdom kan kategoriseres som samfundskritisk. Og når det sker, kan alle indgreb i den såkaldte epidemilov bringes på banen. Det kan eksempelvis være forsamlingsforbud og landsdækkende nedlukninger. Dog skal Folketinget spørges, når regeringen vil iværksætte et nyt indgreb i den kategori - altså parlamentarisk kontrol. Men nu foreslår Sundheds- og Justitsministeriet i en evaluering af epidemiloven, at disse mekanismer ændres.
 
Ny forskning
Underskrift-indsamlinger
Arrangement

RT-PCR TESTEN, OG HVAD DERAF FULGTE
- en skæbnesvanger historie fra nutiden
v/ Niels Harrit, lic.scient., pens. lektor, Københavns Universitet
Onsdag d.  27. april, 19.00 – ca. 21.45
Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby
Entré: kr. 100,- Pens/stud: kr. 50,-   Kan betales i døren, så længe der er plads.
Billetreservering her 
og
Torsdag d. 28. april, 19.00 – ca. 21.45
Store sal, Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør
Entré: kr. 100,- Pens/stud: kr. 50,-   Kan betales i døren, så længe der er plads.
Billetreservering her 
 
Følg Tidslernes foredragsrække online

30. april på Fyn
Årsfest i Vaccinationsforum med foredrag af Christine Stabell Benn: Vacciners uspecifikke effekter


Krop-Sind-Ånd-messer her 

 

Er det svært at holde sig opdateret? 
Få nyhederne hos May Day!

Bliv medlem af May Day! Støt et godt initiativ!
Meld dig ind, eller forny dit medlemskab.
Klik her

Sundhed er godt for helbredet! 

No comments:

Post a Comment