Mar 29, 2022

💌🥰🤳 ~ (Hallelujah & Forårsoptur aldrig set før: Retsopgøret efter Corona-besættelsen) Dialog med mit Højere Selv (SoTW January 2022 predictions) ~ | Blogger: [🤙Hvad verdenssituationen og mit højere selv ønsker at dele med min "bevidsthed" de næste mange måneder som bliver skelsættende for vores 3-D Matrix 'illusionen' spurgt gennem min naturlæge og Kinesiologi 🙌] ... {kogt ned til enkelte ting efter mange timers samtale - ordret spørgsmål til mit højere selv} ... 🙋 Er der flere efterfølgende "virusser" der bliver smidt ud blandt befolkningen for at skræmme dem? - NEJ. 🙋 Med andre ord, er "Coronaen" og dens varianter, den SIDSTE Man-Made "virus" fra de Mørkes side?" - JA! Og kommer der nogle nye "Virusser"? - NEJ 🙋Hvornår bliver alt ophævet i Danmark mht. restriktioner m.m.? - April måned, sagde mit højere selv 🙋 Er der nogle danskere, som bliver anklaget for svindel eller korruption i forbindelse med Corona? - JA! 🙋 Hvornår bliver det afsløret til befolkningen, at, "Coronaen" er kreeret for, udryddelse eller reducering af menneskeheden? - Juni 2022 🙋 Hvornår bliver der omtalt noget positivt om vores "UFO-venner"? - April måned 🙋 London Bridge Down: Hvornår bliver afsløringen af Dronningen og diverse andre kriminelle ting som foregår i England? Juni 2022, siger mit højere selv. 🙋 Kommer der nogle større naturomvæltninger de næste 2-3 måneder? - NEJ 🙋 Hvornår bliver Joe biden afsløret? - April 🙋... {personligt touch}... 🚩Hvis jeg nu var "ren og parat" til opstigningen (Ascension) højeste 100 - parat. Laveste 0 - ingen. Jeg har en "renlighed" på 80%. Det er med alt - på det spirituelle plan, toksiske plan og karma/trauma (Sjælen, spiritualitet og åndelig udvikling) m.v. 🚩 Lidt mere specifikt: hvormange giftstoffer via tungmetaller m.m. har jeg i min krop lige nu? 10 bedst = renlighed. 0 = maximalt giftstoffer. Jeg ligger på over "9" (jubii).🚩Denne gang hos Louis, havde jeg ingen frygt (se frygten i øjnene - se til højre), ingen skjulte karma, trauma, ej heller fra tidligere liv, ingen problemer med "fødder" (længere forklaring), familie eller andre påvirkninger. 🚩 Som det eneste, var min "underbevidsted", nervøs for om NATO og Rusland kom i krig, bange for, jeg ikke ville opleve det "smukke" forår i April hvor alt falder og menneskeheden sejrer... |

 Udgivet den 23. Januar  2022 af Verdensalt

 Sikke'n fest vi i April har haft nu i nat / Åh ja åh ja åh / Klokken var fem før vores gæster gik hjem / Og de sang åh ja åh ja...


Medico-Mette-Mink, Magnus LØGNICKE, Søren-Tissekonedoktoeren, Hækkerupperne og Co., indhentes af alle Deres onde gerninger (Minkene, Coronaen eller PET/FE-sagen). Den aalborgenske stormester med ægte dåbsattest, opfostret under Christian Den Fjerdes Laug, bliver straffet, siger mit højere selv...

Højere selv er et begreb forbundet med flere trossystemer, men dens grundlæggende forudsætning beskriver et evigt, almægtig, bevidst og intelligent væsen, der er ens virkelige selv. Blavatsky formelt definerede det højere selv som "Atma den uadskillelige stråle af universet og en selv.... https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_self
Dit Højere Selv er dig. Dit Højere Selv er den virkelige dig, din samlede sjæle-bevidsthed. Den del af DIG der lever her på Jorden er blot en projektion af bevidsthed i dit Højere Selv. Dit Højere Selv er den mere komplette del af dig, den ene, der ikke bliver frustreret over sløret, der trækkes ned over os, når vi inkarnerer, der får os til at glemme, hvor vi kom fra. Det højere selv er den ene del i din besiddelse af din åndelige kontrakt, den plan du har lavet for dig selv, før du inkarnerede. Dit Højere Selv besidder den guddommelige plan, selve brugsanvisningen over dit livs plan, i sin hule hånd.
Dit Højere Selv er som en tilbagetrukket bevidsthed, der tilbyder sin visdom og anvisninger om, hvor flasken peger hen. Sommetider kan disse retninger tage lang tid at komme igennem ind til dit underbevidsthed. Men der er måder at få adgang til visdom og dit Højere Selv direkte ved at omgå ens underbevidsthed.

Din Højere Selv er ikke "derude" i æteren omkring dig. Dit Højere Selv er dig, din bevidsthed, i din krop.

Det er kun dig, der sætter gang i hjulene og oplever, det du kom her for at lære, før du blev inkarneret, igen og igen. Det er dig, der har dine egne følelser, som reaktion på dine tanker, der skaber din virkelighed. Det er dig, der sætter det op som en mekanisme og kan bruge dem som en 
"spiritual" feedback om, hvor du er på vej hen, i dit liv.

English translate from Danish from my higher self and my 50 years experienced holistic ND. April - June 2022 predictions! New predictions April 8, 2022 for Summer 

🙋 Is there more subsequent "viruses" being thrown out among the population to scare them?

     - NO. 

🙋 In other words, is the "Corona" and its variants, the LAST Man-Made "virus" and LAST  part of the Dark Ones? "

    - YES! And will there be some new" 

   -  Viruses "? - NO 


🙋When will everything be abolished in Denmark with regards to restrictions etc.? 

    - April, my higher self said 

🙋 Are there any Danes who will be accused of fraud or corruption in connection with Corona? 

    - YES! 

🙋 When will it be revealed to the population that, "The Corona" was created for, depopulation or reduction of humanity? 

    - June 2022 

🙋 When will something positive come out about our "UFO friends"? 

    - April 

🙋 London Bridge Down: When will the revelation of the Queen and various other criminal things take place in England? 

    -  June 2022, says my higher self. 

🙋 Will there be any major upheavals or extreme weather in the next 2-3 months? 

    - NO 

🙋 When will Joe Biden be overthrown? 

    - April 

No comments:

Post a Comment