Jan 4, 2022

👦⭐👧 ~ (Ask-angels: What Is A Starseed? Plus 20 Signs You Are One) Starseeds, indigobørn, krystalbørn, stjernebørn, spirituelle børn samt den ny tids børn - benævnelserne er mange for disse børn, der er født med specielle spirituelle evner (SoTW 2017/19 Arkiv) ~ | Blogger: (SoTW udenfor denne rapport) 👶Få år efter vi er født i frihedens tegn, bliver vores umoden og barnlig adfærd (friheden til at lege og udforske), afbrudt af behovet for at aktivt, at træne os selv til den "virkelige verden". Vi kan være så heldige, at blive født frie og uden et begreb om begrænsning, men at overleve i denne tidsalder, kræver mandsmod. Når livet pludselig bliver til noget, vi skal fortjene os til. Vi skal hurtigt tilpasse os samfundet, som er et meget fortralvende, konkurrencedygtig overlevelse-orienterede spil...😫Foruden den ganske store mængde af forældre til børn og deres arvelige super-sensitivitet, men bestemt også afhængigheden af smartphone og Internettet - EMF/EMR eksponeringer -- 'TEENAGERE' er under mere stress i dag, end nogensinde før og derfor 'forsøger' nogle af begå selvmord for opmærksomhed og fordi, vi ikke forstår dem (Mobilmani: global trussel i folkesundheden) 😟 At være teenager i dag er altså ikke en nem opgave. Det kræver hård hud og hår på brystet. Ungdomsårene har alle dage været lidt af en udfordring, men verden i dag er forandret på så mange fronter, som gør at unge føler sig udfordret mentalt, fysisk og ikke mindst socialt (mobile). Ungdomsårene er en tid hvor din teenager for alvor begynder at skabe sin egen identitet, opdage betydningen af relationen til det modsatte køn, tage stilling til retning i livet, og det kan for mange teenagere godt være en stor mundfuld. Endnu værre står det til med de super-sensitive børn og teeangere. Sensitive børn og unge er kendetegnet ved en høj grad af påvirkelighed og modtagelighed i forhold til det omgivende miljø. Disse kendetegn vil typisk give dem fordele i positive og berigende miljøer og ulemper i belastende og utrygge miljøer... |

💗SMÅ KRYSTALLER - en ny generation af børn er siden 1990'erne, blevet født ... 

😔NON-KRYSTALBØRN - 1940-70'er generationens non-spirituelle, uforstående, curlingforældrenes pylret om deres børn og unge, forstår IKKE vores krystalbørn og indigobørn og deres behov (90'ernes børn indeholder SANDHEDEN, men bliver trukket ned af samfundet og statens INDOKTRINERING)

*************************************


Source>>


A Starseed is a human who exists on earth in the present. However, while starseeds are definitely “human” by birth and DNA, their soul origins lie outside of the earth plane.

Starseeds originate from many different higher or alternate dimensions, parallel universes, star systems, planets, galaxies, and planes of existence.

Really, we're all made of star stuff…

As the well-known astrophysicist, Carl Sagan said “The Cosmos is within us. We are made of starstuff. The nitrogen in our DNA, the calcium in our teeth, the iron in our blood, the carbon in our apple pies were made in the interiors of collapsing stars.”

 


What Or Who Is A Starseed?


Starseeds are highly evolved souls whose soul origin is from the stars, or the higher dimensional realms of existence. They originated in star systems like the Pleiades, Sirius, Andromeda, and Lyra.

Starseeds are those souls with past life or parallel experiences in the higher dimensions who are remembering this link and truth in the physical. They have come to earth with a very specific mission: to serve in the awakening of Gaia and humanity.

Starseeds are those humans who have awakened to remember their galactic, light, and higher vibrational origins and connections.

The CrystalIndigo, and Rainbow groups are the newest generations of starseeds, however there are many older starseeds and wayshowers such as the Blue Ray Starseeds, first wavers, alpha starseeds, and many more.

While born into physical form, just like normal people… Starseeds often experience a feeling of being different, like they are from somewhere else and like they are foreigners here on Earth.

Starseeds often experience a strange sense of longing for the stars, or for another place.

They tend to find the motives and patterns of humanity to be strange and illogical and may be hesitant to engage with certain institutions that are for others generally accepted and commonplace.

Just like all humans, who existed in spirit before birth, starseeds pass through the veil of illusion and are born into the same confines of the physical realm as everyone else. In this sense, starseeds are just like the mass of humanity in that they’ve forgotten the fullness of their light, inner power, origins, spiritual nature and purpose.

Are Starseeds Human?


Yes! Starseeds are born on earth as humans. We’re very much human beings, but we have a deeply ingrained soul remembrance of our higher vibrational light. Accessing the 5th, 7th, or 9th dimensions becomes more accessible. We are here to pave the pathway for all of humanity to make this leap into a higher dimensional, higher vibrational experience in the physical.

In past timelines on earth, death occurred and then ascension into the higher dimensions. Now, during life as physical beings, the higher dimensions are available. And Starseeds are the souls who have awakened to their mission of tuning into these higher levels of light and serving the collective consciousness.

Starseeds have unique psychic abilities: telepathy, channeling, clairvoyance and more. As you, a Starseed, awaken to your high vibrational radiant light and spirit, more of your manifestation ability comes into focus.

The Starseed Wakeup Call


Starseeds all come into the physical with a strong “wake up call” planned. This wakeup call is a series of events, which were planned before birth to awaken starseeds to their origin, truth, and to their greater purpose at a specific point in time.

Just like the awakening for all members of humanity, the events surrounding this wakeup call will greatly differ.

For some starseeds the wakeup call is drastic, sudden, and harsh, for others it is a process which gently unfolds over years.

Even upon awakening the conditions for starseeds varies greatly. Some awaken to a huge understanding of their origin, past life memories, skills, abilities, and purpose for being here on the planet all at once. Others just remember enough to motivate them to take a step, and then more knowing appears as they continue on their path.

As a part of the awakening process starseeds will re-connect with the multidimensional nature of their soul, the light of their higher self, and the power of their spiritual gifts, psychic ability, and knowing of concepts like light ships, multidimensional travel, advanced technologies and more.

The point of starseeds remembering that they are on Earth but not of Earth is for them to realign with their mission, and to get serious about taking steps to align with their full light so they can make the powerful difference they came here to do.

Most Starseeds choose to walk the path of love and light, though some do choose to walk in fear and darkness.

Many starseeds are present on Earth in the physical now, to assist humanity and Earth in transitioning into the higher dimensions.

Keep reading to learn more about who they are, why they're here, and if you could be one!

Why Do Starseeds Incarnate on Earth?


The answer to this question is simple! It is to experience the game of life on Earth, to serve humanity, to assist in the ascension playing out now, to love unconditionally, and to be tested.

Starseeds from the higher realms, have chosen to take on the density of the 3D world, with a special focus and purpose of serving others. Their missions often include helping humanity to ascend and evolve spiritually, and to heal the collective relationship with Mother Earth.

Of course, to incarnate on Earth these souls had to pass through the veil of illusion, forgetting who they really are and the extent of their full light and power. Higher dimensional starseeds are gently lowered in vibration prior to their birth in order to experience life as a physical being.

Love and service highlight the master path of graduating from the Earth realm… This is true for Starseeds, Earth Angels, and those souls who did first originate here on the Earth plane.

Once alive in physical form on planet earth, Starseeds must master the lessons of their life in order to advance onward and upward on their journey. This is true even if these souls have already lived countless lifetimes in the higher realms (this life is the final exam so to speak).

Clues and seeds are always planted though, and with the help of guides and angels, Starseeds and Earth Angels are assisted in remembering their soul's truth, and the specifics about their life mission of love and service.

But there's also more…

Here's the Deal


Gaia as a soul has set the intention to ascend beyond the 3D and 4D physical realm into a 5th dimensional being. Gaia is ascending to a 5th dimensional blissful planet of love to be more star-like and crystalline.

This intention has been set into motion and Starseeds are the souls who have answered the call to incarnate into physical reality in order to awaken and remember their higher dimensional truth. All of humanity is in this process of remembering higher dimensional truth and existence.

Starseeds are simply less affected by the veil of illusion because they’ve spent more lifetimes as 5D, 7D, 9D, 12D and higher vibrational beings than 3rd or 4th dimensional limited beings.
Are you a starseed?

Starseeds are typically very intuitive, curious, open to psychic and spiritual abilities, and fascinated with spirituality, the higher realms, and cosmic knowledge…

This of course comes about after experiencing the insecurity, aloneness, confusion and longing present in the human experience, and manifest through forgetting their true nature.

If you feel excitement about the idea that you may have originated in another realm, you very well may have. Tune into your inner guidance through meditation, or though dream work to learn more.

If you are a Starseed, Earth Angel, or if you originated here on Planet Earth, as a soul you have so much to share. Remember to take on this lifetime one moment at a time, focusing on getting to know the real you, and learning how you may best love and be of service.

Do you ever feel like you’re different from most people? Like you’re from another planet or just from the stars?

Well…. You might be right.

Have you often experienced a feeling of not fitting in? Or perhaps you've always had a vague suspicion, that although you're living on Earth, you're not really from here?

Do you long to “go home” without really knowing why, where, or even what that means?

Your soul very well may have journeyed to the Earth plane from elsewhere in the cosmos.
Could You Be A Starseed?

Starseeds often don’t fit into the structures and systems of the 3D physical world. They may have a hard time relating to humanity and, nonetheless, have a deep yearning and call to serve and support humanity in transcending fear and overcoming limitations of bringing spiritual light and authentic truth into the physical.

Here are 20 Signs You Very Well May Be a Starseed… Keep in mind, this is just a start.

Do you feel like you’re from another dimension or another planet? This is one of the top signs you are!

Work to remove the filters of your ego mind, and more of your authentic truth and light will be able to rise to the surface.

As you open your heart, raise your vibration, and reconnect with who you authentically are in the present moment, as a result, more of the truth about your origin will come to light as well… One step at a time.

20 Signs You May Be A Starbeing in the Physical


  1. You didn’t fit in as a child and felt far different from other kids. You may have been advanced as a child in some way like talking, walking or reading much earlier than your peers.
  2. You have a strong feeling of wanting to go home, and have a feeling sense of what this “home” is like, even if you can’t put it into words.
  3. You’ve had strong psychic and paranormal experiences as a child, which continue into the present. Seeing spirits, seeing past the illusion, into the future or beyond the lines of time, having prophetic reams, seeing a UFO or having an alien encounter are all somewhat “normal” experiences for starseeds.
  4. You’re highly sensitive (sometimes to what seems a fault).
  5. You’re strongly empathic and can feel the emotions of others, and possibly hear their thoughts allowing you to easily read people.
  6. Communication may seem slow and sometimes painful for you when you already know what the other person is going to say sometimes before they even do.
  7. You have a deep inner wisdom, and you feel timeless… Maybe you’ve even had dreams or memories of off planet past lives and experiences in totally different dimensions and ways of existing.
  8. You have a strong sense of your personal mission, even if you don’t know what it is yet you have the burning desire or feeling that you’re meant to do something big.
  9. You have intense and vivid dreams that often take place in places and times which are off planet. Some of these dreams are so vivid they seem more real than reality.
  10. Small children and babies seem to fascinated by you, like they’re able to see your uniqueness and your bright light.
  11. You have a deep connection with nature, with plants, animals and the physical elements and you seem to be able to communicate with them on a level.
  12. You don’t fit in with society… Others consider you to be strange, weird or different and may be somewhat wary of you.
  13. You may not have many friends, and those who you do connect with you seem to have a deep and complex relationship which spans time and space.
  14. You may even feel alienated by your parents and immediate family, like they just don’t get you, and you don’t get them. You may have even wondered at times if you were adopted.
  15. You’re very aware of energy and how the energy of others can affect you. You’ve likely created energetic protection techniques to be able to handle being around others, and even still large crowds or busy places can energetically overwhelm you.
  16. You have natural psychic gifts and channeling or energy healing abilities.
  17. You have a deep understanding of the greater workings of the universe, and of the Divine which comes from within you.
  18. You know you are starseed, and your true origin is not as a human. You may even know of a planet, or galaxy in which you’ve spent most of your time.
  19. You know you’re here from the stars to serve humanity, and earth in reaching the higher dimensions, and you are actively taking steps to remember more of your souls truth, and to accomplish your purpose as a star being.
  20. You know that you’re more than just a physical being, and that your true essence is as a spiritual light being.
Whether you resonate with being a starseed or not, you are a spiritual being in physical form with a unique mission and purpose. Star seeds aren’t any more or less special than anyone else, we are all created from the same source and right here and now is your time to shine.

Take the time to meditate, connect with your higher self and uncover for yourself your truth and origin. Whatever your past and parallel experiences may be, you’re here in the physical now for a reason.

Through your awakening, whether you are a starseed or not, you are able to help humanity to reach a higher understanding.

What If You Are A Starseed? What Then…


Understanding the full truth of your galactic nature and origin comes as you awaken to the remembrance of who you are. Not only do Starseeds come to earth with unique missions, they also come with unique points to trigger awakening. This is often a challenging life experience; a dark night of the soul that breaks down the shields of emotion, belief, and thought to allow inner radiance and light to shine through.

Wherever you are, whether you've had a challenging experience in your life or not, you can more fully awaken to your truth. This will then fill in more of the picture. More of the puzzle pieces come into place as you align with more of your authenticity.

You can do this by letting go of beliefs and focus on the external. Make time to meditate! Tune out your physical body, time, and replaying the past or worrying about the future. Fully dive into your awakened heart in the present moment to connect with your higher self, your team of guides, Galactics, Angels, and ascended masters who have chosen to be a part of your team. They are here to not only help you awaken, but to help you serve in your fullest. This takes many forms, but is always preceded by your standing in your truth.

If You Think You Might Be a Starseed…


Don't fall into the trap of thinking and worrying about what exactly you’ll do or what you will obtain. Rather, focus on embodying your full presence. As you elevate your vibration, more and more of who you authentically are comes into focus, whether that is a 5th dimensional Pleiadian being, a 9th dimensional Lyran or whatever the unique flavor and gifts and characteristics of your soul.

The time is here and now for you to embody that truth, to be your full light and authenticity. As you shine with this full light, take action in the way that you’re inspired. Serve in the way that feels good to you, that is in alignment with your gifts, your strengths, and your authenticity.

What inspires you and fulfills you is exactly what is needed for you to help awaken humanity. As a Starseed, you have access to codes of awakening. These are simply frequencies, or light constructs, that are required for the full awakening of humanity. They’re like puzzle pieces.

To contribute them, you first need to connect with them which is made possible through meditation, through opening, lifting, and linking with all that you are. Then ground that light into the present, into the physical, into your life, anchoring it into the present.

Every moment that you're standing in your authenticity is your light work. You may be inspired to speak a light language, channel, write, create, work with crystals, grids, gold, or any other number of things. Follow your inspiration; follow your bliss. Know that the foundation for your mission as a Starseed is to simply, vibrantly, fully, radiantly, shine.

As you do this, more of your power, including your psychic gifts and abilities which have been fully developed in alternate or parallel timelines, can come into focus. Stay aligned with this and continue on your path of vibrantly shining. Don't become distracted by the material realm.

Remember, you're in the physical, but not of the physical. You are here, born into the same illusion, belief constructs, limitations, and forgetfulness as the rest of humanity. In order to help all awaken, become a way-shower. Open your heart and tune into your ascension column and aura. Fill with light, become illuminated, lift, open, expand and shine.

Thank you for shining your light… It makes a huge difference.

With love and gratitude,

Melanie

P.S. For more on this fascinating topic, check out “A Wanderer's Handbook” Written by Carla L. Rueckert.

No comments:

Post a Comment