Nov 12, 2021

🌀😵‍💫 ~ (Coronapas-udskamning, Vaksinehypnose og hjerneprogrammeret autopilot samfundssind) Landsmoder Mørke-Mette udskamning, voksenskældud, lukkethed, og magtfuldkommenhed opererer nu på alle planer - helt af sig selv og brændemærker befolkningen (SoTW) ~ | Blogger: [🤜Kunne have siddet som Projektleder i Nationalbanken, men valgte min frihed🤛]... SOM DANSKER skal Du vide, at dele af vores samfund igen igen, kan lukke ned, hvis Du, ikke lystre. Topchef Paul Chaplin er tildelt en fastholdelsesbonus i millionklassen for at blive hos Bavarian Nordic og lave vaksiner i verdensklasse.. Enkelte frisører, restaurantejere, ældre borgere m.v. har med god samvittighed og selvlært borgerdyd, taget bedragermasken på igen og kræver, Du, gør det samme... DDFO-Daisy akavede Coronalufthilsen går viralt i verden og Tyskland's Merkel, advarer om at de uvaccinerede bør reflektere over deres pligt overfor samfundet (Hitlers datter - QANON's afsløring Merkel og Jean-Claude Juncker stammer fra nazistiske familier og andre 'mørke regerings' EU-marauders).. Jeg er især glad for jeg ikke længere arbejder for IBM, IT-branchen samt Apple, Google og Facebooks datacentre i Dannevang med krav om de krasbørstige bakterie og nanoorme befængte blemasker. Snart, ligesom, Mærsks 80.000 store koncern, pålægges de genterapi vaksiner... Hvis vi danskere ikke forstod budskabet i 2020 og ville anderkende os restriktionerne og tog handling bag KRAV om lokale nedlukning, tilbud om vaksination og underlægge os lydighedsprincippet, så er chancen nu... Med halve og hele dages ventetid for at få en PCR-test og vaksinekøer, fra PANIK-ANGSTE danskere's tidsbestillinger, Konge-Pingos bedste vens lyntestene forsvinder, men Copenhagen Medical udvider, som naturligvis ikke giver et videnskabelig anderkendt resultat efter hensigten, kun et politisk budskab... Baaare rolig, hele EU startede vaksinatioerne allerede i slut december 2020, beslutningen blev taget under EVENT 201, Oktober 2019 og selve Agenda 21 (2030), 23. April 1992. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary af Danmark har vist sit engagement og dedikation til immunisering, siden hun først blev WHO/Europas protektor i 2006.. Deres Corona-Agenda, er næsten fuldført, inden The Great Reset, mix af mennesker og kunstig intelligens, kan blive en blindende success, for Teknokratiet og Rothchild-imperalisterne og dens europæiske allierede... Udskamningen er skam også nået til mig og min egen mor, på Verdensalt.dk. Min mor NÆGTER at tage imod et vaksinetilbud, og skal forklare sig hele tiden overfor sine golfvenner og tidligere sygeplejerske kollegaer. FØR ville de gerne lytte, NU efter vaksineindtagelsen, er ego-ekkokammeret opmarcheret ved forsvarsværket Dannevirke. Jeg er grundet min udlandsrejse, som kun en landsforræder ville gøre, da jeg selv går mod statens sikkerhed, som min sunde fornuft og selvstændige væsen, dikteres jeg ikke af nogen autoriteter, hverken som kaste- eller kasteløse i kastesystemet rendyrket rædselsregime... |

'Faerch i Holstebro opfordres ikke-vaxxed kraftigt til at gå med mundbleen & forvises til separat kantine.'  


SoTW - bare rolig... Sending ravens har besvaret spm. fra dansker som er meget nervøs for fremtiden. Kortet Hermit af de gode højeste spirituelle venner af off-worlders har overtaget landet. En shadowregering er allerede på plads. Snart falder politikker korthuset. Folkets modstand er for stor, men vi skal stadigvæk, kæmpe. Finland ligeså.. (Janine og JeanClaude)
Rock paper scissors? "paper covers rock" Queen has won?

https://newsbreak.dk/politik/ny-aftale-om-coronapas/855135!/


https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/arbejdsmarked/article13432324.ece
https://www.computerworld.dk/art/258492/ibm-maa-droppe-vaccine-krav-til-medarbejdere-i-danmark-men-forlanger-fortsat-at-alle-paa-det-danske-kontor-baerer-maske

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-11-11-virksomhed-opfordrer-ikke-vaccinerede-til-at-sidde-i-en-anden-kantine


https://dk.iuno.law/nyt/kan-virksomheder-bede-om-at-se-medarbejdernes-coronapas-2/


Juranyt
9. november 2021
Danmark

Antallet af smittede med coronavirus er fortsat stigende. Det har udløst politiske diskussioner om, hvorvidt nogle coronarestriktioner nu skal genindføres. Sideløbende med de politiske diskussioner, har flere virksomheder på eget initiativ valgt at genindføre coronapasset som adgangspas til arbejdspladsen. Det rejser spørgsmålet om, i hvilket omfang virksomheder kan anmode om oplysninger om corona-status?

*****************

Den 1. november 2021 udløb særloven, der gav virksomheder adgang til at kræve medarbejdere testet for coronavirus under særlige omstændigheder. Vi har tidligere skrevet om særloven her. Samtidig blev brugen af coronapasset udfaset som led i genåbningen af Danmark.

Som følge af det stigende antal smittede med coronavirus, er der imidlertid iværksat nye politiske diskussioner om coronarestriktioner. Flere virksomheder har dog valgt ikke at afvente udfaldet heraf, og har i stedet, af egen drift, introduceret krav om coronapas. Men hvilken adgang har virksomheder egentlig på nuværende tidspunkt til at se kunder og medarbejderes coronapas?


*****************

Coronapasset kan som udgangspunkt fortsat bruges på arbejdspladsen


Modsat krav om at se kunders og klienters corona-status, er adgangen til at bruge medarbejderes corona-status som adgangspas mere snæver. Når virksomheder beder om at se klienters og kunders corona-status, er det hovedsageligt fokus på databeskyttelsesreglerne, der er afgørende. Men når virksomheder kræver at se medarbejderes corona-status som adgangspas til arbejdspladsen, gælder der altså flere regler.

Oplysninger om, hvorvidt en medarbejder er testet negativ, positiv eller er vaccineret eller immun overfor coronavirus er nemlig helbredsoplysninger. Det betyder, at helbredsoplysningsloven som udgangspunkt finder anvendelse, når virksomheden vil have oplysninger om medarbejderens corona-status.

Efter helbredsoplysningsloven, er det helt klare udgangspunkt, at virksomheder hverken i forbindelse med – eller under – ansættelsen må anmode om, indhente, modtage eller gøre brug af helbredsoplysninger for at finde ud af medarbejderens risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdom, medmindre lovens strenge undtagelser finder anvendelse.

Med coronapas-appen er det dog muligt for virksomheder at bede deres medarbejdere om at vise sit coronapas, uden at virksomheden samtidig behandler helbredsoplysninger. Det skyldes, at QR-koden i den danske version af coronapas-appen kun viser, om medarbejderne har et ”gyldigt” coronapas med en grøn eller rød farve. Den viser altså ikke om farven skyldes eksempelvis vaccine eller immunitet mv., og QR-koden anses derfor ikke for at indeholde helbredsoplysninger.

Virksomheder bør dog være opmærksomme på, at det kun gælder den danske version af coronapas-appen. Den udenlandske version, det såkaldte ”EU-coronapas”, viser derimod netop detaljerede helbredsoplysninger og kan derfor ikke bruges som coronapas på arbejdspladsen.
Virksomheder kan ikke længere kræve test efter særlov

*****************

Virksomheder kan ikke længere kræve test efter særlov


Netop på grund af helbredsoplysningslovens strenge krav, blev der i slutningen af 2020 indført en særlov, der gav virksomheder en bredere adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for coronavirus og til at modtage testresultatet. Loven blev indført før coronapasset.

Særloven gælder ikke længere efter den 1. november 2021. Det betyder, at virksomheder ikke længere har adgang til at kræve medarbejdere testet for coronavirus og modtage testresultatet. I stedet vil virksomheder skulle bruge coronapasset som adgangspas.
IUNO mener

*****************

Den danske coronapas-app viser alene en QR-kode, som efter IUNO’s vurdering ikke er en helbredsoplysning. Virksomheder kan derfor godt bede medarbejdere om at vise deres coronapas på arbejdspladsen, uden at virksomheden samtidig behandler helbredsoplysninger. Virksomheder, der forud for den 1. november 2021 brugte de særlige regler om adgangen til at kræve medarbejdere testet, kan derfor fremadrettet kun anvende coronapasset.

IUNO anbefaler, at virksomheder laver helt klare retningslinjer for brugen af coronapas på arbejdspladsen og sikrer at medarbejderne får forudgående klar og tydelig information om kravet, herunder om hvordan medarbejdernes oplysninger vil blive behandlet. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at medarbejderne instrueres i ikke at vise andet end selve QR-koden i den danske coronapas-app. Virksomheder bør derudover under alle omstændigheder sikrer, at kravet om coronapas altid er proportionalt og nødvendigt på arbejdspladsen.

No comments:

Post a Comment