July 26, 2021

👨‍👩‍👦 ~ (Tagline, slogan, motto : Giv aldrig op, når børn mistrives!) Hvad er fysisk & psykisk vold i hjemmet? Hvor får man hjælp henne? Findes der ligestilling mellem mænd og kvinder på dette område? (SoTW Arkiv) ~ | Blogger: [🤲Ligestillingens eksistensbetingelser - Me Tarzan, You Jane, Our Child - No Mercy🥺] ... {"NY LOV om psykisk vold vedtaget - Med opbakning fra alle folketingets partier blev lovforslaget om at kriminalisere psykisk vold vedtaget. Fængselsstraf op til 3 år"} ... Ser vi nu på ligestilling, når det gælder kvinder og deres børn i vores samfundsorden. Puha - for en stank af ulighed (hvis man er mand) ... Hvis vi forholder os til vores emne, i Danmark er ALLE kvinder med deres børn, defakto uskyldige, indtil andet er bevist. En mand er ALTID skyldig, indtil modsatte er bevist, når der er vold og børn imellem. Hvis en mand skal overbevise enten Statsforvaltningen eller kommunerne omkring en Moders fysisk eller psykisk overgreb mod sit barn, så skal vi bage mange landgangsbrød til turen, for den bliver lang, bumpet og besværlig (taler af erfaring😟) ... Forsøger dog også i denne artikel, at fokusere på børn som er kommet i klemme hos Deres forældre, fordi forældre (mor og far) har 'magten' over børnenes liv og velfærd. Børn er jo altid uskyldige og er magtesløse overfor hvad de bliver udsat for ... Giv aldrig op, når børn mistrives! Selvom vi ved, kommunen, ikke magter at håndtere, sådanne en STOR opgave... PS: Dig deep for golden post: jooo, SoTW skrev før i tiden artikler og ikke de lange kommentarspor, som driver de fleste, til vanvid. Der findes lige nu 22.289 blogposts og skriver om alt. Er dog ikke ekspert, journalist, men både farve- og ordblind😉... |

Kvindernes-Mekka = Statsforvaltningen - har brugt 13 år af mit liv og mistede min eneste datter .... Parterne bliver mødt som ofte af en kvinde der skal vejlede begge i en meget konfliktfyldt stemning, hvor stærke følelser er i spil. Hvordan skal man stole på, man fra systemets side bilder sig ind, at man kan rådgive begge parter, hvor særligt den ene part – nemlig faren føler sig overset og utryg...

©️ Verdensalt.dk SoTW

 


LÆS VIDERE>>


Udgivet første gang den 23. Juni 2015 af Verdensalt

Efterhånden som jeg graver mig igennem emnet, virker det uendeligt stort og uoverskueligt.

Børns mistrivsel og forældres vaklende medansvar


Forsøger derfor i denne artikel, at fokusere på børn som er kommet i klemme hos Deres forældre, fordi forældre har 'magten' over børnenes liv og velfærd. Børn er jo altid uskyldige og er magtesløse overfor hvad de bliver udsat for. Bryder det ned til, børn i trosse alderen eller brydningstiden fra ens mor eller far, men stadigvæk komplet og total afhængighed fra deres biologiske forældres omsorg, støtte, søvn, næring, opdragelse - så vakler vi stadigvæk et sted på det nederste lag af  Maslows behovspyramidens fysiske behov og på vej op i pyramiden. Så kommer vi vel nærmere børn i alderen mellem 3-7 år, ungefær. 

Der er videnskabelig vidensbyrd på, eller sagt med andre ord, andre klogere folk end mig selv, har en ide om, at 0-3 års-pædagogikken eller den motoriske og sanselige udvikling er ekstrem vigtigt for hvordan børns udvikling præger dem på livets vej. Børn suger viden ligesom en svamp og jeg vil vove pelsen at sige, alt, den fundamentale indlæring og erfaring, får børn når de er mellem 0-3 år.  

3 år og opefter sker der en masse med børns personlige udvikling. Særpræg, evner, prøve grænser af, brydningstiden, udforske mere, tør mere og 'spørgejørgen' driver os til vanvid, alt sammen kender vi jo til. Lige netop her, kan kæden hoppe af hos nogen forældre.  
Jeg tror ikke jeg behøver, at sige meget mere end, efter min egen overbevisning har alle børn en gammel sjæl, for nogen forældre, kommer oplevelsen tæt ind på livet, når børn forudsiger nogle ting og ser og hører noget, som forældre ikke kan forklare. Vi behøver ikke gå længere ned i materien omkring regeneration og vores spirituelle vej, men så er det sagt.
Lige en anden ting, hvis børn har en gammel sjæl, som de kæmper med, så har voksne forældre også en gammel sjæl, som de slås med. Vi er opslugt af vores egen daglige forfængelighed, afhængigheder af at tjene penge og stresse os igennem livet, måske bliver vi blot mindet om, gemmerne af vores tidligere liv som hele tiden dukker op til overfladen og giver flashbacks, hvis det ignoreres og fortrænges, 'kan' det til sidst blive til en omfattende forladthedsfølelse (ensomhed), som ofte bunder i en følelsesmæssigt distanceret og afstandstagende tilknytning, hvor børnene ikke møder nærhed. I stedet for, at feje alle sine idiotiske problemer til side og blot være lige her i nuet, for sine børn..   
Forældres magtesløshed, stresset hverdag, deres perfektionistiske 'over-jeg', følelser, mønstre og gamle “triggere” kommer i spil og kan projiceret videre over på børnene, som er helt uskyldige og forstår intet af hvad der sker med far og mor. Forældre til særligt sensitive børn, oplever det måske endnu værre. Lidt af det samme som familiehunden, der får et los i R.... Barnet får en tur over gulvet, lussing, råbt gentange af, trusler, osv. Fuldstændigt unødvendigt og kendetegner blot, den enorme byrde som voksne mennesker er underlagt. Det, at 'miste' kontrollen. Man skal nok vise, hvem som har bukserne på (magten) i huset og børn som ikke har respekt, returneres med en kort lunte hos mange forældre. 

Man skulle måske overveje, at læse "John Grays principper" som indgå i hans Bog ”Børn er fra himlen”. 

Der er ikke nogen former for logisk forklaring, der kan retfærdiggøre overgreb på børn.Børn er ikke onde og udspekuleret i den aldersgruppe. Jo, hvis de er bange og frygter konsekvenser for Deres handlinger og ved de bliver straffet hårdt af de voksne. Men børn i denne aldersgruppe, er per defakto, uskyldige, (u)selvstændige, uspoleret individer, hvor alt oplæring, god og dårlig opdragelse kommer fra os forældre. Måske bliver 'nogle' forældre så forfærdet over, de ser Deres egen aftryk af skabelsens DNA og spejlbillede i Deres afkom og genkendelse af ens egen personlighed, som tænder for prygelknaben (de dårlige sider af ens selv). Vi ved jo også, det vi har lært af vores egen forældres opdragelse, også påvirker, det vi videregiver til vores egen børn. 

Det, jeg er overbevist om når forældres stresstærskel er på kogepunktet, inden børnene bliver truet, råbt af, slået m.m. er, at de færreste mennesker går sagte hen og siger; "min lille skat, nu skal far ind på sit kontor og tælle til 10 og meditere, derefter kommer han ud fuldstændigt klar i hoved til modtage dig igen og så kan vi rigtigt snakke med kram og kys".       
Fik selv en endefuld med hårbørsten, da jeg forsvandt uden at få lov med med familiehunden, det opdagede min mor og så var det løb kørt. Der var jeg nu lidt ældre, så en enkelt endefuld gjorde mig blot i stand til at lære af episoden -måske
Jeg ved nu også godt, flertallet af børn og Deres forældre, har en tryg og rolig tilværelse, med faste rammer og sundt fornuftig tilgang til tingene, måske endda forkælet og overbeskyttende i vores del af den vestlige verden. Der findes desværre også, børn og unge som er belastet af seksuelle overgreb, forældre med alkoholproblemer eller kriminelle løbebaner, lever på sultegrænsen. Eller kommer fra forskellige kulturelle og generiske påvirkninger omkring familie og børneopdragelse som 'kan' være af ekstrem hård og gammeldags karakter. Visse situationer, kan især mødre, besidde narcissistiske træk eller borderline, HSP eller subsistensløs offer-mentalitet. Mænd kan besidde aggressive, magtkontrollerende, destruktive, eller selvherskende antræk. 

Når vi så som familiemedlem, venner, naboen, er kommer til den konklusion, der må gøres noget, er der langt hen til selvransagelse og underretning. Fysisk eller psykisk vold mod børn er rigtig svær, at håndtere. Bare alene, det, at skulle overveje med en begrundet mistanke og involvering af de sociale myndigheder, er for mange helt uoverskueligt. For slet ikke at tale om, hvilken rettigheder vi som borgere har, alt afhængig om det er sammenbragte familier og papbørn eller vores egen børn.

Lad mig lige slå en ting fast, inden man foretager sig en underretning, skal der foreligge en velovervejet, begrundet mistanke. Vi har som borgere en pligt ligefrem, til, at underrette de sociale myndigheder. Servicelovens § 154: “Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.Hvad er vold i hjemmet?

  
"Vold er, når et eller flere familiemedlemmer gentagne gange bliver krænket psykisk og/eller fysisk. Vold kan være af fysisk karakter, fx når et barn/voksen bliver slået, sparket, revet i håret, men det kan også være at blive spyttet på, nevet, skubbet osv. Det er det, man kan betegne som den synlige vold.

Psykisk vold er sværere at gøre rede for, både fordi den ikke nødvendigvis kan ses med det blotte øje, men også fordi menneskers grænser for hvad de vil finde sig i er meget forskellige. Psykisk vold i familien kan derfor komme til udtryk på flere måder, det kan fx være at en eller flere medlemmer af familien skaber frygt ved gentagende gange at tale nedsættende, kritisere, true med afstraffelser og lignende til andre familiemedlemmer. Det kan også være, at et familiemedlem tvinger andre familiemedlemmer til at gøre ting, der er ydmygende. Det kan fx være at spærre et familiemedlem inde, at tvinge nogen til at gøre ting, de ikke har lyst til, at udsætte nogen for ydmygelser i offentlighed og lignende. Psykisk vold er også at være vidne til, at et andet familiemedlem bliver udsat for fysisk og psykisk vold.

Der kan godt være psykisk vold i en familie uden at der er fysisk vold. Men er der fysisk vold i en familie, vil der altid være psykisk vold, fordi frygten for, hvornår der igen sker voldshandlinger, skaber utryghed og angst hos både børn og voksne i en familie. Når en eller flere familiemedlemmer er voldelige, påvirker det hele familien, også pårørende, der har kendskab volden".... http://www.brydtavsheden.dk/

Børneorganisationer og hjælp til vold i hjemmet


  • Brydtavsheden er en organisation som henvender sig bredt og vidt i sager om børnevold og kærstevold. Aktiv forebyggelse af vold i familien og mellem kærester gennem oplysningskampagner, temadage, en chatrådgivning, en webbrevkasse og ”Basen”, hvor børn og unge kan henvende sig direkt. Her findes også en side om underretning og hvad der kan gøres, hvis man har mistanke om at et barn eller en ung bliver udsat for familievold. Den kan varmt anbefales.
  • Andre organisationer som kan anbefales er Børn Vilkår, mange er klar over "Børnetelefonen" findes, men faktisk er også "forældretelefonen" opfundet, som jeg har benyttet mig af. Kanon værktøj, varmt anbefales.
  • SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - Rapport om Vold mod Børn og Unge 
  • Så findes LOKK - Landsorganisationen over KvindeKriseCentre. Tilsvarende findes det også til mænd. Landsforeningen af mandekrisecentre. Men som vi ved, står det ikke højt på ønskelisten hos vores folkevalgte politikere. Manu Sareen forsinker støtte til mandekrisecentre, lyder det fra Venstres socialordfører før samråd. 
  • Danner organisationen - Danner er en privat organisation, der arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.
  • Overgrebscenter - Henvender sig til personer, der har været udsat for psykisk og/eller fysisk vold og groft  omsorgssvigt i opvæksten inden det fyldte 18 år.
  • Vidensportal.socialstyrelsen.dk - Vidensportalen formidler viden om udsatte børn og unge. 
  • DKR - Det Kriminal Præventive råd: Vold i familien.
  • Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 

  Ligestillingens eksistensbetingelser - Me Tarzan, You Jane  Når man diskutere ligestilling, kan man ikke undgå at berøre forholdet mellem formel ligestilling og faktisk ligestilling. Den største forskel på de to begreber er, at den formelle ligestilling ikke tager højde for de strukturer og kulturelle mønstre, som har betydning for, om mennesker har en reel chance for at skabe lige muligheder. Vi ser det på arbejdsmarked, har manden de bedste vilkår.

  Ser vi nu på ligestilling, når det gælder kvinder med børn. Puha - for en stank af ulighed. Hvis vi forholder os til vores emne, i Danmark er ALLE kvinder med børn defakto uskyldige, indtil andet er bevist. En mand er ALTID skyldig, indtil modsatte er bevist, når der er vold og børn imellem. Hvis en mand skal overbevise enten Statsforvaltningen eller kommunerne omkring en moders fysisk eller psykisk overgreb mod sit barn, så skal vi bage mange landgangsbrød til turen, for den bliver lang, bumpet og besværlig. Hvem sidder på flest offentlige tjenestestillinger på næsten samtlige poster - kvinder? Børn og unge området, i hele landet (Offentlige sektor) kvinder. Vidste du, at Statsforvaltningens besætning består af 90 procent kvindelige ansatte? Mænd, har ikke en jordisk chance her, når vi sidder med problemer til halsen og skal retfærdiggøre kvinder med børns misbrug eller overgreb.    Skulle statsapparatet & kommunerne være bedre? Hvem forstår bedre mænd - end mænd?
  Kvindernes-Mekka = Statsforvaltningen: .... Parterne bliver mødt som ofte af en kvinde der skal vejlede begge i en meget konfliktfyldt stemning, hvor stærke følelser er i spil. Hvordan skal man stole på, man fra systemets side bilder sig ind, at man kan rådgive begge parter, hvor særligt den ene part – nemlig faren føler sig overset og utryg......
  Tip: Hyr en god 'mandlig' familieretsadvokat.

  Giv aldrig op, når børn mistrives! 


  Tak fordi du læste på min blog

  Namaste! :-)

  No comments:

  Post a Comment