May 8, 2019

Finanswatch | ~ Danske Bank: Sigtelse er en sag mellem myndigheder og tidligere medarbejdere ~ | Blogger: [🕴️Klapjagten på jøder, frimurere og spøgelser❔ En speget sag om korruption❔ Fordækt dagsorden, nu hvor Thomas Borgen, er 'personligt' sigtet i sagen om hvidvask og ikke Danske Bank organisationen, som i sagens natur, vidste 'præcist', hvad der foregik, mht. hvidvask, i 12 år❔] ... {HVORFOR⁉️ - Vi er nok nødt til, at anfægte eller bruge en tese om, at Danske Bank, er en 'uundværlig' del af dansk infrastruktur og statsadministrationens bank, som må og kan ikke gå ned og en del af Rothschild empiret. PUNKTUM. De kan ikke gøres ansvarlige, derimod, kan enhver enkeltperson, gøres til syndebuk} ... Nordea's tidligere CEO, Christian Clausen, og hvorfor de smed ham ud, med et hold-kæft-bolche på 140 mio. kr., var simpelhen fordi, der figurerede nogle 'ukendte' topsikrede servere i Datacenteret og sendte et 2-cifret millionbeløb UD, af landet. Da verdensalt var PM, fik én af mine teknikere kendskab til serveren(e) og var hunderæd for hvad han opdagede (tænk hvis de blev sendt til Rothschild, den Mørke Clinton Stat, skjult partistøtte eller fremmet terrorvirksomhed. Der er ingen som vidste noget, andet 'ledelsen') ...🤔Man hører gang på gang, at de danske topledere i private- og statslige institutioner er alle millionerne værd i lønninger, aktieoptioner, bonusser, eftervederlag, pension m.m., uanset rekordstore tab, nedskæringer, fyringsrunder osv. (mægtige mænds pengegriske og grådige komplekser), men hvad nu hvis de arbejder for 'statskapitalismens fem industrielle komplekser' aka 'DJØF Mafiaen'?? Uanfægtet om de magtfulde VL-grupperinger (Elitenetværket - 423 danskere styrer Danmark), Guld 1000 virksomhedslederne kender deres virksomhed, eller ej - penge siver ud af virksomhederne, det er en kendsgerning... 💸Om disse penge går til at betale hemmelig partistøtte, kanalisering til skalkeskjul i Luxembourg, Cayman Islands, andre Wall Street banker, penge under bordet for at nå økonomisk fordele i udlandet, logebrødre i DDFO, styring af hemmeligt marked for reklamer på Facebook, politiske grupperinger, selskaber, der på papiret er styret af lokale stråmænd og hvad ved jeg, vi ved det ikke, men det FOREGÅR (You can take that to the bank!) ...💪 Statskapitalisme til totalitarisme: Når kapital og ideer er blevet statscentraliserede, har magten ikke længere karakter af enkeltindustrier og firmaer, hhv. konkurrerende ideer og opfattelser, men hele komplekser af industri eller paradigmer af ensrettet indflydelse og skal betragtes som en slags 'Feudalisme' (magtpyramide), om du vil. Hvor hver 'mand/kvinde', ved præcist hvad de må og kan, og kender ikke 'hele sandheden' før du træder højere op i 'systemet' (Compartmentalization - information security) - et slags frimurer pyramidespil af ukendte doktriner og bestemmelser!... LÆS VIDERE.. |


Tidligere topchef i Danske Bank, Thomas Borgen, er personligt blevet sigtet og har fået sit hjem ransaget i forbindelse med hvidvasksagen. Danske Bank siger nu, at det alene er en sag mellem tidligere medarbejdere og myndighederne.

LÆS VIDERE>>

Blogger: (fortsættelse)... 

Centraladministrationen kan ikke overleve uden vor 'private' erhvervseliten, politiske familiedynastier og Elitenetværket og omvendt, beskytter Staten, erhvervseliten... 

Hvem er så: "Statskapitalismens 'vigtigste' industrielle komplekser"?..

1️⃣ -   Finansielle industrielle kompleks (Den samlede indflydelse-økonomiske, politiske, endog åndelige - mærkes i hver by, hver kommune og hvert kontor hos den 100.000 store mandsopdækket finanssektor og 800.000 store centraladministration. Den er udbredt som ringe i vandet, til udlandet, BIS og Verdensbanken, Vatikanstaten og Committee of 300' (blandt mange andre grupperinger). Denne gruppe styrer verden via en tre-bystats-imperium(London, Vatikanet, og District of Columbia), hvor byerne ikke betaler skat og adlyder kun deres egne love)

2️⃣ - Det spin- og mediepolitiske kompleks (Monopol på sandheden: Operation Mockingbird, CIA Media Kontrol Programmer. Retfærdiggørelse: Giver borgerne en følelse af at leve i et demokrati. Levebrødspolitikere som lever for karrieren, ikke samfundet. Selvcensur, Politisk korrekthed, pseudodebat, symbolpolitik, polarisering (del-og-hersk-dialektik). Institutionalisering af propaganda (spin)..

3️⃣- Det sikkerhedsindustrielle kompleks (Militær, politi, anti-terror, efterretningstjenester, udenrigs- og sikkerhedseksperter betalt af borgerne selv, med pseudoholdninger til fordel for oligarkerne, frygtdiskurs, syndebukke og fjendebilleder, forskellige former for lobbyisme) ..

4️⃣ - Det sundhedsindustrielle kompleks (Farmaceutiske industri: Monopol på opfattelsen af det sunde liv. Bestemmer, om du skal 'leve' eller 'dø',  skam-frembringelse, frygtskabelse, heftig lobbyisme, sygeliggørelse som øger profitgrundlaget, efterfølgende tvangstiltag, folkesundhed osv.).. 

5️⃣ - Informationsteknologi- og mobilindustrielle kompleks (Den totale overvågning: Robotisering, automatisering og digitalisering, skaber grobund for et selvstyrende autonomi af kunstige neurale netværk og kunstig intelligens, styret af 'komplekset' der ønsker at overtage, menneskers mulighed for selvbestemmelse, frihed og demokrati, i enhver henseende)

... og så har vi Rockefeller og Rothschild også blandet ind i... 

Det hemmeligholdte militær-industrielle kompleks, herunder geoengineering (indigo Skyfall) samt MIC-SSP og linket mellem konsulenthuse og deres enorme indflydende lobbyisme via Det Danske Forsvar og politiske system (eks.vis. Lead Agency - Lockheed Martin) ... |

No comments:

Post a Comment