Jun 24, 2018

BT Nyheder | 23. Juni 2018 | ~ Fortrolig rapport afslører: Boligejere betaler 10 gange for meget ~ | .. Københavns Kommune holder en rapport om overfakturering af borgere hemmelig. Men nu kan B.T. afsløre indholdet af den fortrolige rapport, der viser, at københavnere har betalt op mod ti gange for meget for renhold af fortove .. | Blogger: [🤑Kan ikke bruges på ekstra velfærd, skal bruges på overforbruget på KK & centraladministrationen🤑] ... Os så bliver man ved med at proklamere, at der ikke findes korruption i Danmark... KK er gået hen og blevet en dårlig udgave af Chris og chokoladefabrikken; en stor selvmodsigende, undskyldende lystløgnerforening af korrupte embedsfolk... Aldrig har kommunerne haft så mange penge i deres kassebeholdninger. I alt ligger der samlet 44 milliarder kroner i de 98 kommunale kasser. Den absolut mest velpolstrede kommune er København, der i kraft af sin størrelse står for en fjerdedel af den samlede likviditet, nemlig 10,2 milliarder kroner (DR.dk).... |

B.T. kan afsløre omfanget af Københavns Kommunes overfakturering for at renholde fortove. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger, at borgerne skal have penge tilbage. F
LÆS VIDERE: https://www.bt.dk/nyheder/klar-til-pub-til-loerdag-aften-kl.-21-sharp-og-avis-soendag-fortrolig-rapport