Nov 19, 2017

Politiken.dk | 19. nov 2017 | Omstridte, hemmelige politiske klubber breder sig på lokalt niveau | .. Mindst seks borgmesterkandidater får i år penge fra penge- indsamlende erhvervsklubber. Fænomenet har bredt sig .. | Blogger: (PS: Støtter ikke nogle partier, tættest på er, Enhedslisten) """Opråb til regeringen: Offentliggør -- Jeres selvangivelser! - Jeres partistøtte-programmer! - Jeres bibeskæftigelser! - Jeres hemmelige erhvervsklubber (VL-grupperne - Dansk Selskab for Virksomheds- ledelse)! - Ajourføre Folketingets Erhvervsregister (ulovlig brug af rådhus, manglende gaveindtægter, rejsebilag mv.)! Ophæv mørklægningsloven! - Fjern Statsministeriets særlige sikkerhedsarkiv!... "Hvorfor offer formanden for pengeklubben alt for at finansiere et politisk parti? Årsagen er ganske enkel. Når man betaler, så bestemmer man også. På den måde, kan man tilrane sig magt og privilegier. Og i disse kredse, ender regningen ALTID hos skatteyderne"(politikerlede.dk).. VENSTRE: " Der er en fantastisk åbenhed, hvis man lige ser bort fra "Venstres hovedbestyrelse og erhvervsklubberne,« siger Christoph Houman Ellersgaard med henvisning til, at Venstre nægtede at oplyse forskerne om, hvem der sidder i partiets hovedbestyrelse, ligesom også de erhvervsklubber, som kanaliserer støtte til partierne, har en høj grad af lukkethed."... Enhedslisten ønsker åbenhed om pengene i politik og går selv foran ved at offentliggøre sin private partistøtte. Beløbene på denne side er sidst opdateret 15. november 2017 (stort set alle andre Partier - nægter). I 2013, lagde Lars Løkke Rasmussen alle sine indkomstposter på bordet. Det skete i forbindelse med kritik af toppolitikerens rejsevaner (siden er dette blevet forseglet). Den danske EU-parlamentariker Rina Ronja Kari lægger i kølvandet på sagerne om Dansk Folkepartis mulige misbrug af EU-midler alle sine bilag helt åbent frem (mens alle andre nægter)... |

 


ÅBENHED OM ENHEDSLISTENS PARTISTØTTE


Enhedslisten ønsker åbenhed om pengene i politik og går selv foran ved at offentliggøre sin private partistøtte. Beløbene på denne side er sidst opdateret 15. november 2017.

Overordnet om partistøtten for 2016 og 2017


Enhedslisten har i 2016 og 2017 samlet modtaget 6.049.530 kr. i private støttebidrag. Heraf stammer 3.421.998 kr. fra partiskat indbetalt primært af partiets egne folketingspolitikere. Dertil kommer 1.753.817 kr. i mindre støttebidrag fra især partiets medlemmer. Slutteligt har Enhedslisten modtaget arv for 873.715 kroner.

Støtte modtaget i 2016
Partiskat folketingsgruppen og andre: 1.850.202 kr.
Indsamlet støtte til kampagner og valg: 1.025.564 kr.
Private bidrag i alt: 2.875.766 kr.

Støtte modtaget i 2017
Partiskat folketingsgruppen og andre: 1.571.796 kr.
Indsamlet støtte til kampagner og valg: 728.253 kr.
Modtaget i arv: 873.715 kr.
Private bidrag i alt: 3.173.764 kr.

Anvendelsen af partistøtten

I 2016 og 2017 sender Enhedslisten 3.320.000 kr. til lokalafdelingerne. Afdelingernes tilskud, som er årsmødefastlagt, er på 100 kr. pr. afdelingsmedlem to gange årligt.
Til partiets centrale valgkampagneaktiviteter har Enhedslistens landsorganisation budgetteret med at bruge 335.000 kr. Det er mindre end mange af de større afdelinger, og ud af de 335.000 kr. er 100.000 kr. øremærket som tilskud til afdelinger uden repræsentation i kommunalbestyrelserne.
********************************************************************************

Jacob Jensen mener ikke at klubben giver en priviligeret adgang men snarere er en inspirationskilde. (arkivfoto)
LÆS VIDERE:  http://politiken.dk/indland/politik/kommunalvalg_2017/art6212501/Omstridte-hemmelige-politiske-klubber-breder-sig-p%C3%A5-lokalt-niveau