Nov 28, 2017

Folkets Avis | 28. Nov 2017 | Den kreative klasses evige bistandsklienter: Først fik Zetland "etableringsydelse" og nu skal bladet så have "produktionsstøtte" | .. Den herskende og kreative klasse tager i den grad røven på almindelige arbejdende danskere. Det samme gælder i øvrigt for Føljeton. Først "etableringsydelse" og nu altså "produktionsstøtte". Er pointen med en "etableringsydelse" ikke at få nogen på benene, så de kan stå selv? Der er da noget nærmest nysprogsagtigt over det her med, at man først får støtte til etablering, og når det så er på plads, kører man over i en anden støtteordning, hvor man skal have støtte til selve driften. Det er skamløst. At man kan tilhøre en priviligeret snakkeklasse og polstre sine i forvejen høje journalistlønninger med tilskud som hentes fra almindelige borgere over skatten. Almindelige borgere som ofte tjener under det halve af en journalist. Mediestøtten er en vederstyggelighed. Ganske enkelt. Beklager, men jeg kan ikke se det på anden måde. Det er dybt perverst at det overhovedet kan lade sig gøre og at de værgeløse skatteborgere intet kan gøre for at forhindre det .. |

Slots- og Kulturstyrelsen
LÆS VIDERE: https://www.folkets.dk/node/2413