Oct 20, 2017

Verdensalt | Arkivskabet | Gode Penges konference! | 6. Maj 2017 | Dagens talere: Thorvald Grung Moe, seniorkonsulent i den norske centralbank, Norges Bank | Tobias Thygesen, vicekontorchef for Kontor for Governance, Hvidvaskforebyggelse og Betalingstjenester, Finanstilsynet | Simon Ousager, ekspert i Blockchain-teknologi og ejer af Paradigm Consult | Ole Bjerg, lektor på CBS | Rasmus Hougaard Nielsen, cand. polit og forskningsassistent på CBS | Blogger: Bedre sent end aldrig! Kom på en virtual konference på verdensalt.dk - Deltog sammen med Gode Penge på en konference på Copenhagen Business School, tilbage i maj måned... |


Ole Bjerg_Bruger Bank Eller Borger by tim on Scribd

Simon Ousager Blockchain by tim on Scribd

Tobias Thygesen_Finanstilsynet_regulatoriske Overvejelser Ved Elektroniske Betalinger by tim on Scribd

Todaysmeet_fremtidenspenge by tim on Scribd