July 16, 2016

Kristian (Brubaker) Jensen - en bombe under systemet: Fælles restancesystem, som senere blev døbt EFI, er nu mørkelagt - Nok den største skandale i dansk statsadministrations historie (Som med Irak-krigen, har Venstre mørkelagt sagen. I 2014 skyldte befolkningen over 70 mia. kr. til det offentlige. Indtil dato, samlede forventning til tabet er opgjort til 100 mia. kr. inkluderet allerede fejl og mangler, der har ramt skat siden vores nuværende udenrigsminister i 2002 til 2004 satte processen igang. Alt imens giver man 100 tus. kr. i bonus til skatte-direktøren, mens tilfældige it-ansvarlige undersåtter, bliver fyret. Men det stopper dog ikke her! Roskilde kommune har fået nok!!! )


Udgivet den 16. Juli 2016 af Verdensalt

Forord: Har sjældent tid at skrive indlæg. Men det her er vigtigt. Bærer på masser af hemmeligheder som jeg af gode grunde ikke kan dele da jeg er en del af 'systemet', rygter er der nok af, konspirationer ligeledes, men denne sag som involverer EFI-idéen der opstår i 2005, er blevet statens benlænke på foden i snart 11 år. Nok den største skandale i dansk statsadministrations historie, ifølge min kilde fra CSC...Dette blogindlæg opridser historien som jeg har fået den fortalt (små tips) og jeg selv kan opdrive via respektive nyhedsmedier. Der vil uvægerligt forekomme fejl og misfortolkninger. Kan af gode grunde, ikke gøres ansvarlig for rigtigheden af indholdet, ligeledes er intet af det jeg har skrevet bekræftet inden udgivelse. Lad tvivlen komme læserne til gode. Alle kilder kan ses i slutningen af mit blogindlæg.


Fælles restancesystem (som senere blev døbt EFI – Et Fælles Inddrivelsessystem)

Skattekaos
Historier om rod, svindel og sjusk i Skat vælter frem. For selv om medarbejdere har råbt op i årevis, og der er kommet advarsel på advarsel i diverse rapporter, er det først nu, det er kommet frem, at milliarder er strømmet ud af statskassen - til svindlere og aktiespekulanter. Det skyldes blandt andet graverende fejl i Skats it-system, EFI. - dr.dk

Kristian (Brubaker) Jensen - en bombe under systemet


I 2005 i anledning af struktur-reformen købte VK-regeringen med danse-Kristian (V) og bilags-Lars (V) i spidsen det nye digitale inddrivelsessystem EFI til brug hos SKAT. Nu skulle det landsdækkende system inddrive restskat, parkeringsbøder, børnepenge mv. fra skyldnerne. Hidtil var dette lagt ind under kommunerne. Her kender man nemlig disse snyltere. Kommunerne advarede derfor gentagne gange politikerne om at lave om på tingene. Men al indsigelse var forgæves. Systemet blev forsinket i seks år. Først i 2013 tog man det i brug. Og det fungerede naturligvis ikke.

Det er efterhånden meget svært at pege fingre af enkelte udvalgte hovedansvarlige. Der er så mange at vælge imellem. Hvis man skulle læne sig op af en bestemt person, må det være Kristian Jensen, i hvert fald er han notorisk kendt for lave flest skatte-skandaler i gennem årtier. Han var skatteminister fra 2004 til 2010 og lagde grundstenen til den digitale inddrivelse af gæld til det offentlige. Seneste: Skatteskandalerne skaber mistillid til årsopgørelsen
Efter milliarder er forsvundet fra Skat, opfordrer ekspert borgerne til at gå årsopgørelsen efter i sømmene. Selv om den store skattedag er en årlig begivenhed, så er den i år alligevel ikke helt som den plejer at være. Borgerne har ikke længere den samme tillid til skattevæsenet, og det kan måske sætte sine spor, siger skatteadvokat Torben Bagge.
Men han kunne ikke handle alene, foruden VK-regeringen, øverst på kongerækken sidder nemlig vores elskede kronprins - Lars Løkke Rasmussen.
Den nyeste Shitstorm - Lars, den Nye danske Tweet Konge - Flame War - Tweet fight med Poul Madsen - Ekstra Bladet "How Low Can You Go" ( Sigtet topfigur i historisk stor bestikkelsessag inviterede den kommende statsminister på ferie i luksus-villa på Mallorca - Det, vi taler om uge 28, 2016 (2)

En skatte-direktørs bekendelser, der vasker sine hænder rene 

Ifølge Jesper Rønnow Simonsen, der blev direktør for Skat i januar 2013, er Skat en "it-virksomhed". "Hvis man tager inddrivelsessystemet EFI som et eksempel, var det et it-system, der var bestilt hos nogle leverandører med vores it-organisation som den, der bestilte det på forretningens vegne. Så lavede it og leverandøren det færdigt og afleverede det til forretningen bagefter."

"Der må vi bare konstatere, at det ikke var en god måde at gøre det på," lyder erkendelsen hos Skats direktør, der sidste år valgte at afskedige daværende it-direktør i Skat, Jan Topp Rasmussen, på grund af netop problemerne med EFI.
»Det er jo den vigtigste del af min opgave at få EFI op at køre og at få nedbragt restancerne. Kan jeg ikke løse opgaven, er jeg ikke den rette mand til jobbet.....« - udtalte den øverste nytiltrådte direktør for SKAT til Politiken i 2013 (Jesper Rønnow Simonsen. Den bemærkning gav straks en bonus på 100.000 kr. oven i lønnen. To underdirektører med ansvar for systemet fik hhv. 55.000 kr. og 75.000 kr. i bonus. I alt syv direktører havde EFI indskrevet som et succeskriterium i deres ansættelseskontrakt.

Tæt på 'kernen' af inddrivelses-mekanismen Folk, som har siddet helt tæt på maskineriet, fortæller os, der var uoverensstemmelser med statens legacy-kontrakter, én af dem var med IBM's. Kontrakten blev ophævet i 2008 for første gang, ifølge skat-direktør. Derefter overtog CSC styringen, de slogs stadigvæk med systemet i 2016.

Ideen var revolutionerende. Det, jeg kort fik opridset var, grundet SKATs unikke status på daværende tidspunkt i 2005, som de facto øverste myndighed med autorisation til at inddrive penge, ifølge OIL, lov nr. 429 af 6. juni 2005. Man ønskede sig et centralt fælles it-system og valte en finansielle motor, EFI's SAP-baserede søstersystem DMI - Debitormotor-funktionalitet
SKAT, er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed (RIM) og har ansvaret for at inddrive den gæld, borgere og virksomheder har til det offentlige. RIM modtager fordringer (krav) fra fordrings- og rettighedshavere til inddrivelse, og inddriver fordringerne via Et fælles inddrivelsessystem (EFI) Så er der noget med sondring mellem opkrævning og inddrivelse, men det er sagen udvedkommende.
Anno 2005, lød startskuddet, hvor man blev enige om, at samtlige opgaven der tidligere før lå hos kommunerne, politiet, Økonomistyrelsen og Told & Skat osv. skulle overdrages og inddrives via det nu skandaleramte digitale inddrivelsessystem som hedder EFI. Én af grundene til, som jeg har fået opsnappet, at leverandøren IBM skulle smides på porten tilbage i 2008 var fordi, selve grundstammen til EFI - det underliggende Debitormotor-funktionalitet, ikke fungerede efter hensigten. Både IBM og CSC, EKKO led alle, af store forsinkelser.  
Forstil jer en bager, hvis ikke han har en røremaskine, så er det svært at være bager i Danmark. Rygbrød. Hvis man smider rå mængder af sirup, olie, salt og rugmel, gær, vand ned i røremaskinen på en gang for at lave almindelige gærdeje eller en surdej, så skal der ikke meget til, før det kan gå galt, vel?
Debitormotoren (DMI) er i overført betydning, bagerens 'røremaskine'. Derefter opbyggede man lag-på-lag af eksisterende systemer fra de respektive offentlige instanser. Hvis man implementere eks.vis. Roskilde kommunes egenudviklede program (restance-inddrivelsessystemet) ind på en standardsoftwarekerne (DMI- debitormotoren) som skal sammenkøring af oplysninger, forgreninger, forventninger, afhængigheder samt ukendte faktorer, kan det sikkert løses. Men hvis man har samtlige kommuner, politiet, Økonomistyrelsen og Told & Skat m.fl. så kan kompleksiteten får uoverskuelige konsekvenser, dræne budgettet og koste uendelige ressourcer, uden at løse opgaven indenfor udstukne datelines. Folk som arbejder med IT, forstår hvad jeg referer til. Desuden har gennemførte tests, valideringer og inspektioner været pinagtige, udført af Skats eget testpersonale.

Vi springer lidt i tiden, nu begynder det at blive interessant. Allerede i 2012, inden man sætter EFI i drift, er man helt klar over på højeste niveau, skattedirektører, departementschef og minister, at der er noget helt riv-ravende galt. Men som hos bageren, skal brødet ud til folket, koste hvad det vil. Også selvom det betyder at man dropper røremaskinen, benytter sig af Kohberg og Schulstad's færdigproduceret blandingsprodukter eller bake-off, ligesom mennesker er afhængige af brød, var de offentlige instanser 'død' afhængige af EFI.

Konsulentfirmaet ACCENTURE blev i 2015 for et tocifret millionbeløb hyret til at gennemgå systemet. Og de anbefalede den nye skatteminister (V) at skrotte 80 pct. af softwaren. »Vi har aldrig oplevet noget lignende.....« - udtalte en konsulent fra firmaet. Accenture om EFI: Kildekode under niveau og i strid med SAP-anbefalinger. Især EFI's SAP-baserede søstersystem DMI bliver kritiseret i Accentures tekniske gennemgang. Men kravspecifikationen får også hug for at være for vagt formuleret. Rapporten fremhæver også kravspecifikationen som en kilde til problemer. Skat havde i samarbejde med eksterne konsulenter opstillet 389 krav i beskrivelsen af EFI sammen med 700 siders case-beskrivelser. Det er ifølge Accenture langt under normen for et system af dette omfang, hvor 2.000 til 4.000 krav er mere normalt. Det betød, at flere af kravene var vagt formuleret.

Roskilde kommune fik nokTilbage står meget utålmodige og sure kommuner, så som Roskilde kommune. Seneste skrivelse dateret 25. november 2015 fra Økonomi og Ejendomme, vælger kommunen at indrive penge uden om EFI med afdragsordninger, indtil SKAT atter genoptager inddrivelsen. Roskilde, er tvungen til at benytte andre digitale løsninger. Tænk på hvad det alene har kostet i manglende mistede indtæger samt administrations tid for en mellemstor kommune som Roskilde.
SKAT har kompetencen til at foretage udlæg, foretage lønindeholdelse, modregne i overskydende skat, børnefamilieydelse m.m. såfremt der ikke betales. Den enkelte kommune (eks.vis. Roskilde) har kompetence til at rykke og indgå aftaler. I praksis har dette fungeret således, at såfremt en borger/virksomhed ikke selv henvendte sig for aftale, blev kravet automatisk sendt til inddrivelse hos SKAT efter 2 rykkere.

Da SKAT stoppede med at benytte EFI, stoppede SKAT også med at inddrive de krav kommunen havde oversendt. Det betyder, at lønindeholdelse, modregning, aftalte afdragsordninger med SKAT m.m. ikke længere bliver inddrevet og videresendt til kommunen.  

Tabellen viser Roskildes afdragsordninger over længere tid

Hvad har det kostet staten og samfundet Gælden til det offentlige vokser, vokser og vokser på grund af VK-regeringens forkerte beslutning om at bruge de håbløse IT-amatører hos KMD og IBM samt staten selv. I september 2014 skyldte befolkningen over 70 milliarder kr. til det offentlige. 2016, er tallet nærmere 100 Mia. kr. inkluderet allerede fejl og mangler der har ramt skat siden vores nuværende udenrigsminister i 2002 til 2004 satte processen igang.

Formentlig mister staten (skatteyderne) kun omkring 14 milliarder kr. på grund af EFI-skandalen. men, men, men vi har overset en meget stor detalje - forældelsesfristen. Kommer tilbage til..Konspirations teori nr. 1.Daværende skatteminister Holger K. sætter en storstilet fyringsrunde i gang, 2013. Pudsigt nok, vælter det sammen EFI-sagaen på samme tid. Simpel husmoder regning = Der kommer ikke de penge i kassen som der budgetteret med. Medmindre de kan trylles frem, kan de ikke bruges eller de skal lånes. På et tidligere tidspunkt begyndte man nemlig i ren desperation at inddrive forældet skattegæld. Kommer tilbage til... 

Konspirations teori nr. 2.


Klaus Hjort, det kære menneske kan godt regne. Vi mangler penge så vi skærer på alle offentlige ydelser, SU, Kontanthjælps loft, tilbageføre penge fra kommuner, ulandshjælp e.t.c. så går det sådan ca. lige op selv om vi må låne en skilling eller 2. Vi sætter liberal alliance ( de lalleglade tåber ) til at plapre løs om den store offentlige sektor, topskat e.t.c. ( de er jo alligevel i lommen på Saxobank )  

Tænk lige på, det er endnu flere 1000 millioner af kroner som danske borgere skal dække. Der er igen, ingen, fra de bonede gulve på chefgangen der er blevet fyret, fået en næse eller anmeldt til Politiet. Selve skatte-direktøren går fri (selvom han vidste alt hvad der foregik), ministeren, embedsværket, nuværende og tidligere VK-regerings statsminister. Dog har man fyret den it-ansvarlige:
 »Det her er det største overgreb, jeg har været udsat for i mit liv« - Efter 8 måneders 'psykisk tortur' giver Skats tidligere udviklingsdirektør Richard Hanlov sig for første gang til kende som en af de chefer, der er gjort ansvarlige for skandalen med udbytteskat og EFI. 
Det totale sammenbrud i det digitale inddrivelsessystem EFI, der ellers skulle sikre inddrivelsen af borgeres og virksomheders voksende milliardgæld til de offentlige kasser. Og ikke mindst: afsløringen af systematisk svindel med udbetaling af udbytteskat, hvor udenlandske svindlere uhindret havde lænset den danske statskasse for milliarder af kroner. 

Kammeradvokaten går ind i sagen


Kammeradvokaten 8. September 2015: Rapport om legalitetsanalyse af EFI-delsystemfunktionaliteter, Lønindeholdelse, Tvungne Betalingsordninger, og Betalingsevneberegning Budget
Konklusion - Legalitetsanalysen har afdækket en række alvorlige og mindre alvorlige fejl i inddrivelsessystemet, hvoraf nogen har stort volumen, andre mindre volumen. Disse fejl fører til - eller medfører alvorlige risiko for - ulovlig inddrivelse over for borgerne eller tab for fordringshaverne
En  del  af  disse  fejl  må  antages  aktuelt  at  føre  til  ulovlige  inddrivelsesskridt  over for kunderne. Andre  fører  til  forkerte  registreringer  i  systemet,  men  vil  berøre  kunderne  i forbindelse med fremtidig inddrivelse. Og atter andre fører til risiko for forældelse af krav eller manglende udnyttelse af inddrivelsespotentialet. Listen af fejl og mangler fortætter...

Mørklægningen

 

Nu er EFI-sagen totalt mørklagt så ingen, ej heller rigsrevisionen eller andre kan komme og pege fingre. Ansvaret er simpelthen pist forsvundet i den største skandale i dansk statsadministrations historie.


På et tidspunkt begyndte man i ren desperation at inddrive forældet skattegæld. Og ud af den blå luft begyndte systemet at forhøje gammel skattegæld med tusindvis af kroner. Det er stang hamrende ulovligt. Denne praksis blev stoppet af den unge skatteminister Karsten Lauritzen (V) i 2015.Denne desperation kulminerede, da regeringen havde overset den almindelige forældelsesfrist i omkring 2007. Den siger, efter 1908-forældelsesloven gjaldt der en almindelig forældelsesfrist på 5 år. Da gæld til det offentlige ligesom anden gæld forældes efter 3, 5 eller 10 år, betød suspensionen af inddrivelsen, at meget gæld til det offentlige ville blive forældet. Med forældelsesloven fra 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, blev den almindelige forældelsesfrist ændret til 3 år. Yderligere, blev al automatisk inddrivelse af gæld suspenderet i september 2015. For at undgå det har folketinget nu besluttet at udskyde forældelsen for gæld, som var til inddrivelse hos SKAT pr. den 19. november 2015, eller som efter denne dato kommer til inddrivelse. Forældelsesfristen for sådan gæld begynder først at løbe den 20. november 2018 og gælden vil derfor forældes 3, 5 eller 10 år efter denne dato.

Forvirret? Det betyder faktisk, at grundet den almindelige forældelsesfrist efter 1908-forældelsesloven, ved INGEN hvor mange penge af de 100 mia. kr. som er gået tabt, da det er klassificeret nu efter mørklægningen

Vi har ikke hørt det sidste i denne sag.

Tak fordi du læste på min blog.

Namaste!

Kilder:http://www.dr.dk/nyheder/penge/skandalen-om-skats-it-system-efter-11-aars-fiasko-koster-det-millioner-lukke-efi-ned

https://www.version2.dk/artikel/ibm-og-csc-forsinker-moerklagt-skandalesystem-hos-skat-i-aarevis-49411

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=5873&vId=206094
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1949234&vId=211712

http://www.computerworld.dk/art/236085/saadan-reagerer-it-giganterne-paa-statens-opgoer-med-legacy-kontrakterne

http://politiken.dk/indland/politik/ECE3161328/kaempe-hul-i-kassen-nu-maa-kommunerne-selv-inddrive-gaeld/

http://www.ret-raad.dk/blog/foraeldelse-af-gaeld-til-det-offentlige

http://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/2749/Bilag/opkraevning_uden_efi.pdf

http://roskilde.dk/sites/default/files/20151216_byraadet_dagsorden.pdf

https://www.dr.dk/nyheder/politik/minister-i-vaerste-fald-vinker-vi-farvel-til-14-efi-milliarder

http://nyheder.tv2.dk/2015-09-23-kristian-jensen-skandaleramt-it-system-var-en-fejl
http://www.computerworld.dk/art/237016/skat-dropper-cio-rollen-og-indfoerer-helt-ny-it-organisation-derfor-er-det-noedvendigt

http://www.b.dk/nationalt/blaa-blok-varsler-at-der-vil-rulle-hoveder-i-skat

http://politiken.dk/oekonomi/ECE3206136/fyret-skattechef-det-her-er-det-stoerste-overgreb-jeg-har-vaeret-udsat-for-i-mit-liv/
http://politikerlede.com