July 13, 2016

EXIT 2 - GlobalistanParadigmet - søndag den 3. juli 2016

Party-killer


For inden vi kommer for godt i gang med begejstring for Brexit - og der er grund til en vis entusiasme her, EXIT 1 - bør vi minde os selv om, at ting ikke sker, uden at det sociale ingeniørlag er med på vognen. Alle nedbrud, alle omvæltninger, alle revolutioner, alle folkelige bevægelser bliver som minimum observeret - ifølge den svage version. Ifølge den stærke version er de planlagt og igangsat med fuldt overlæg. I realiteten en mixtur af de to versioner.

Den globale finanselite er fuldstændig klar over, at deres EU-krati - lige som alt, der er baseret på løgn og svindel - har en begrænset holdbarhed. De har altid haft, og de har med garanti også nu en endnu større og endnu mere perfid konstruktion i baghånden.

Man vil nu forsøge at trække den reelle exit ud, så englænderne i løbet af et par år har glemt, hvad de stemte om. Så får de en ny manipuleret afstemning ligesom irerne ved Lissabon-traktaten, der omgør den oprindelige. Eller også bliver den oprindelige blot ignoreret og glemt. Demokrati i dag er en by i Sovjet ved navn post-demokrati.

Herefter vil England blive straffet yderligere for at være ulydig. Brexit vil blive brugt som løftestang for drakoniske stramninger andre steder i Eurozonen. Der vil blive statueret eksempler ligesom i folkeskolen: Se hvor galt det kan gå - I vil da ikke forsøge noget lignende, vel. Der sker ting og sager lige nu med den italienske nationaløkonomi, og alle de store drenge og piger - inkl. kanslermaskinen i Tyskland - er i omdrejninger for at forhindre Italien i at gøre noget, der kan løsne kvælertaget.

Skulle det mod forventning reelt lykkes England at træde ud, så er de stadig bundet på hænder og fødder i forhold til dollar og euro, bundet af IMF, WTO, BIS, bundet af NATO, bundet af TTIP, og bundet af 100-vis af traktater, forordninger, kartelliseringer, loger/selskaber, organer, tænketanke + allerede implementerede lovkomplekser, der ikke bliver fjernet efterfølgende.

Og der er endnu værre: England er et af det mest korrupte nationer i hele verden. Englænderne tror, de er sluppet fri af EU-korruptionen, hvorefter de havner i hænderne på parasitterne i The City of London, Bank of England (ejet af Rothschild-familiesyndikatet - ligesom den danske Nationalbank?). Been there, done that. The Splendid Isolation har altid være det britiske imperiums motto, og befolkningen er nu strandet på en ø sammen den størst tænkelige koncentration af bankstere og post-semi-royale parasitter. Englænderne er sammensnøret indefra af en blød og diffus militær-/politistat, der langsomt har sneget sig ind. Det britiske monarki er - ligesom nationalbanken med omvendt fortegn - konstitutionel. Men i realiten er England (ligesom Danmark i øvrigt?) stadig styret af monarkiet. De gik bare under jorden eller om bag en skærm. De har deres netværk af loger og selskaber, hvor man skal være kompromitteret for at blive medlem. Hørte jeg nogen nævne pædofili ...? ... blot for at nævne én mulighed for kompromittering blandt mange.


Og det stopper ikke her. Hvis vi kigger yderligere på det, som mr. ChaosNavigator ville kalde for et Andet Narrativ, altså at nogen på et højere niveau end Brexit-gulvniveau er fuldt klar over, hvad der sker allerede før, det skete - vi behøver blot at nævne George Soros? - og at et større nedbrud en del af deres plan. Så har de allerede luret, at der er murren i geledderne, bla i forbindelse med de handelskrige, som EU er blevet presset ind i, tydeligst mod Rusland og i forbindelse med Ukraine. EU blev simpelthen en krigsførende supernation, og langt fra alle politikere i EU-zonen og da langt-langt fra alle virksomheder var glade for at deltage i dette svineri. De europæiske lande blev simpelthen tvunget til at gøre skade på sig selv for USA's skyld. Og vi kan ikke engang sige USA som sådan men en lille syg-syg neocon herskerklike, der kører staten USA rundt ved næsen.

Europæerne er efterhånden klar over - jeg taler om de menige, almindelige europæere, og ikke de ideologiinficerede intellektuelle, der overhovedet ikke kan se noget problem, eftersom de selv er (en del af) problemet - , at masseindvandrig er et masseødelæggelsesvåben, eller i hvert fald, at de bliver udsat for noget, der er særdeles ødelæggende. Selvtægt, ghetto-klanstyre, massevoldtægter, stenkastninger, zoner hvor politi og brandvæsner ikke kan komme (fx Sverige og Frankrig), storbyer der ikke længere bebos af de folk, der altid har boet der (London og flere engelske storbyer), flygtninge der ikke er flygtninge, men som til gengæld bliver favoriseret fremfor forarmede europæere.

Samtidig er europæerne vidne til en bølge af besynderlige terrorhandlinger. De bærer alle sammen et underligt fingeraftryk, de virker kunstige og teateragtige, medierne gebærder sig skummelt, politikerne stør om sig med klicheer og i kølvandet på dem ankommer der med garanti altid færdigpakkede 'løsninger', der alle drejer sig om at folk mister deres friheder og rettigheder, at der bliver mere kontrol, mere politi og mer regulativ. Det handler altid om at miste, at overgive, at underlægge, at indskrænke, at forarme.

Globalistan
Så europæerne aner det. Der er noget stort på trapperne, men hvad det er, hvor det kommer fra, hvem der har gang i det og hvornår det sker, har de ikke en sammenhængende anelse om. Briterne - og vi taler om overvejende the british working class + lower middle class - har mærket forarmelsen i årtier og på det seneste set, hvilket kaos indvandringen har skabt. Så de tænker: det kan ikke blive værre end EU, alt andet må være bedre. Lidet aner de, at de, der skabte EU, nu er i gang med at kreere Globalistan, det ultimative Behemoth. Det kræver selvfølgelig opløsningen af springbrættet/trædestenen EU. Europæerne er i stigende grad begyndt at gennemskue, hvad EU er for en størrelse. Jamen fint, tænker designerholdet bag Globalistan, så har vi noget større på bedding, noget der er så stort, så fjernt, så utilnærmeligt, at ingen længere har indflydelse.

Parlamentet i Globalistan - der vil ikke være tale om parlament i ordets oprindelige betydning, for du har ikke taleret her (on ne parle pas ici) - kunne lige så godt befinde sig i det ydre rum eller på en anden planet. Parler: at tale, mente: i sindet/tanken. Der føres ikke folkelige samtaler i dette non-parlament. Tanker og beslutninger undfanges her af Kommisariatet 3.0 - de udsendte. Kommissær-tanken når her en uanet grad af perfektion. Verden vil være sovjettiseret i Globalistan. Vi vil leve i regioner, ikke sovjetter - same-same. Der vil være en europæiske hær, en asiatisk hær (måske en central- og en øst-), en afrikansk hær og en amerikansk hær. 

Når herskerne i Globalistans generaler/håndlangere, altså zionistiske finansterrorister som George Soros, ser disse modbevægelser blandt befolkninger, så går hans syge hjerne i gang med at undfange nye farvede revolutioner baseret på nye fake-NGO'ere, fake oprørere med støtte fra fake-fonde og fake-tænketanke, der spreder kilometervis af fake-information. Den europæiske EXIT-bevægelse - for der er nu tale om en bevægelse - bliver hermed energikilden til den nye århundredes transformationer. 

Det tyvende århundrede transformerede menneskeheden via verdenskrige og store kriser. Vi ved i dag, at disse fandt sted med fuldt vidende og overlæg, og at drivkraften var det finans-militær-industrielle kompleks. NB! ordet finans er nødt til at stå først, hvis vi skal forstå komplekset. Den samme klike af psykopater har for længst lagt deres planer om det næste århundrede. Vi kan ikke vide med 100% sikkerhed, hvad den konkrete ordlyd er, men medmindre  vi snorksover i timen eller er fuldstændig ude af stand til at genkende mønstre og forstå sammenhænge, når de byder sig skamløst til, så behøver vi ikke at gisne om, hvor det hele bærer hen. Globalistan - denne vej, står der på skiltet.

Kom indenfor. Og vent med at tænde lyset.
Da EU blev skabt og solgt som en begrænset og frivillig handelssammenslutning, var der ikke mange, der anede, hvad der var at forvente og hvor det i sidste ende førte hen. Også dengang kørte vi ind i en tunnel uden at tænde lyset. Der var enkelte gule lamper, der lyste. Venstrefløjen var endnu ikke dengang totalt afstumpet og korrumperet og talte åbenlyst om den Europæiske Union som et elitært og imperialt projekt. 

I dag, hvor fløjen har opgivet ævret og bekendt kulør som totalitær - sammen med det meste af højrefløjen, der altid har været det - der findes ikke klassisk socialisme, kapitalisme, fascisme og nazisme længere, der findes kun højre- og venstre-liberalisme, og begge er totalitære (citat: Alexandr Dugin) - elsker de EU og NATO. De kan ikke få nok af tekno-bureaukrati og imperialisme. Men det giver fuld mening, at fløjen efter murens fald gik åndeligt i stå og nu er trådt i karakter som det, den hele tiden har været, og som den ikke engang selv var klar over: et produkt af Sovjet-projektet. Det giver i den grad fuld mening, da den nærmeste sammenligning af EU med noget, der har historisk præcedens netop er: Sovjet. EU har planøkonomi og kommissærvælde. EU er udemokratisk og totalitær. EU har en megaloman og dysfunktionel økonomi, og Europa er nu i færd med at blive forarmet med mangel på egentlig produktiv virksomhed, selvforsyning og høj beskæftigelse, og militær og politistat er ved at blive lidt for tydelig. 

Eurasia
Da den russiske præsident for nylig blev spurgt under et møde i Asien om Brexit-fænomenet, lagde han en interessant vinkel. En tidligere europæisk statsleder - vi kan gætte på, hvem det var - havde iflg. Putin i en personlig off-the-record samtale udtalt, at EU i dag udstedte flere bureaukratiske forordninger om ugen, end man gjorde i det tidligere Sovjet. Det siger ikke så lidt. Europæerne har for sent opdaget, at de er havnet i en tidslomme - i en copy-paste af det tidligere Sovjet. Det var her, lyset blev tændt i tunnelen. Det var lidt sent, for porten smækkede i bag dem.

Nu forsøger de så endnu en gang at lokke os ind i en tunnel. Vestens befolkninger har i årtier været de dårligst informerede mht. tunnelprojektet, da Vestens medier indtil videre har været mørkelagte. Mens Vestens journalistik står til dumpekarakter for at levere sand information, så står de til topkarakter for medvirken til et bedrag af uhørt omfang. Ikke siden forrige århundredes store mediemaskiner før-under-og-efter de to verdenskrige har verden oplevet noget lignende. Det er et Goebbelsk-Stalinsk propaganda-apparat i 4. potens. Behavourismen + Edward Barnaise's 'Propaganda' + Tavistock + Frankfurterskolen + Fabian Socialism + CIA + JP Morgans opkøb af de amerikanske medier før 1. Verdenskrig + CNN + Tøger Seidenfaden og Bilderberg + the-whole-fucking-chabang!! Det 20. århundrede er propagandismens århundrede, hvor medie-industrien er blevet en monopoliseret/monoteistisk prædikestol for Vestens Verdenssyn. Vores verdenssyn er blevet opkøbt, og det er først for nylig begyndt at gå op for os.

Men der er også en reel modbevægelse. Den hedder Eurasia. Den eurasiske tanke er så grundlæggende, så profound, at den fortjener en selvstændig blog. Den er ældgammel som Europa og Nær-Asien før EU. Vi er forbundet via ældgamle bånd, kulturelle, sociale, genetiske, nationale (nation = det sted, du er født, det sted, du kommer fra, din historie udover dit eget liv). Den egentlige krig - for vi befinder os midt i en krig - foregår mellem denne ældgamle kultur og en tilrejsende, okkuperende, parasittisk kultur. En parasit er karakteriseret som gennemsyrende. Den gennemborer og forgrener sig i vævet på værtsdyret. Den usynliggør sig ved at være allesteds- og intetssteds-nærværende. Den kan benægte sin egen eksistens ved at være identisk med sit miljø. 

Usura
Parasitten har mange navne. Et af dem er Usura. Parasitten er en ågerkarl. Den bor i vores bankvæsen, den suger af vores økonomi, som er samfundenes blod. Usura er en tæge, en vampyr, en igle. Ezra Pound - den største digter i det 20. århundrede - skrev sit berømte digt With Usura - hvorefter han blev buret inde på en anstalt i 10 år for at beskrive parasitten. Alle lande - og jeg mener ALLE LANDE! - der i det 20. århundrede modsatte sig Usura, blev udsat for krig, finans-terror, statskup, omstyrtelse/subversion, invasion, tilsvining, udplyndring, folkemord. Østrig Ungarn, Det Osmanniske Rige, Rusland, Tyskland (to gange), Libyen, Irak, Sudan, Syrien, Malaysia, Japan, Taiwan (de har undgået det, for de er ikke anerkendt som nation, så det benytter de sig af), Guernsey, ... Iflg. sharia-bankvæsen er usura strengt forbudt, men siden englænderne korrumperede Islam for 150 år siden og fortløbende, er Islam i dag pivåben for ågerkarlene. Den katolske kirke var langt hen ad vejen modstander af usura, men blev infiltreret og korrumperet af samme. Ågerkarlene blev konsekvent smidt ud i samtlige lande i middelalderens Europa. Men under Cromwell og under Reformationen blev de inviteret tilbage, og her starter det ågerkarle-system, vi kender i dag som det globale centralbankvæsen.

Hvis vi vil forstå Globalistan, må vi forstå Usura.
Hvis vi dernæst vil bekæmpe og undgå Globalistan, må vi finde erstatninger og reelle modspil til Usura. Hold øje med de tiltag, der dukker op for tiden.
Start fx her:

og se de danske politikere afsløre sig selv på stribe på et simpelt spørgsmål om pengeskabelsen.

Se & Hør danske top-politikere på glatis i færd med at bortforklare, at de ikke aner, hvordan Usura suger blod af vore samfund. Den rare dame her er som bekendt Eva Kjer, der efter sigende er kørt i stilling som partiet Venstres nye leder efter Lars Løkke Rasmussen.

Pengeskabelsen
Vi vil i den kommende tid opleve en kraftig forøget fokus på pengeskabelsen. Et emne, der er fløjet under radaren grundet dets lave grad af sexethed. Jamen er det ikke bare Nationalbanken, der skaber penge, og er den skid så ikke slået?

Punkt 1:
Nationalbanken er ikke national men ejet af en privat fond i udlandet, som man ikke fra bankens side ønsker at oplyse om ved forespørgsel.
Direkte forspurgt oplyser de ansatte, at de faktisk ikke selv er klar over det.
Punkt 2:
Nationalbanken er listet op i Selskabsstyrelsen som et selskab. Det ville en ægte Nationalbank, der fuldtud var en del af staten aldrig være.
Dens britiske forbillede, The Bank of England,
nævner ved hvert årsregnskab, at en 'unknown shareholder' har ret til i særlige tilfælde at hæve op til halvdelen af overskudet. En nationalbank har ikke aktionærer.
Punkt 3:
Nationalbanken blev formelt nationaliseret i 1936. Bank of England blev formelt nationaliseret i samme periode. Hvis de var nationale, hvorfor var de
t aktuelt at nationalisere dem? Dernæst må man spørge sig selv, om de overhovedet nationaliseret udover pro-forma-niveau?
Punkt 4:
Hverken Nationalbanken, Bank of England, Banque National de France eller den amerikanske Federal Reserve – for at nævne blot en håndfuld af de centralbanker, der kalder sig 'nationale' - tillader
auditering, dvs. at uvildige, ikke-interne observatører får adgang til deres regnskaber.
De udgør altså et lukket, ikke-nationalt
og derved hemmeligt og uigennemsigtigt system, der ikke tillader deres værts-nationer at have indsigt i deres interne forhold.
Punkt 5:
Denne private udenlandsk ejede og kontrollerede bank, som folk tror er national, skaber kun omkring 5% af pengemængden - den del der består af sedler og mønter. Og rent fysisk er det i øvrigt udliciteret til et foretagende i Polen.
Punkt 6:
Det er til gengæld de private banker, der har 'fået lov' til at skabe pengene. Hvem har oprindelig givet dem lov? Det foregår ved, at de svinger en tryllestav og ud af den blå luft skaber penge i det øjeblik, nogen skaber gæld. De kunne lige så godt gå ned i kælderen og dreje på en seddelpresse, som hvis andre ville gøre det det, ville blive kaldt for falskmøntneri.
Punkt 7:
Herefter tillader de private banker sig at hævde, at de har lånt folk penge, men det forholder sig omvendt: folk har lånt de private banker penge til at gamble og investere for.
Punkt 8:
Når de private banker har gamlet så eftertrykkeligt, at de er kommet i krise, truer de staten og borgerne med at gå konkurs og derved hive staten og borgerne med i faldet. Herefter invilliger staten på borgernes bekostning at godtgøre deres omfattende tab (kaldet bail-out), hvorefter bankerne nægter at låne de borgere penge, for hvis skattekroner de er blevet godtgjort.
Punkt 9:
Hverken højre- eller venstre-fløjene i de nationale forsamlinger forstår den okkulte og kryptiserede mekanisme, der kaldes pengeskabelsen. De strides blot i Danmark om to milliarder årligt, hvor venstrefløjen vil bruge dem på sociale ydelser og højrefløjen vil bruge dem til skattelettelser. Alt imens skovler de private banker 150 milliarder årligt ud af systemet til boligspekulation og styrer dermed al inflation og deflation. Det er penge, som samfundet aldrig siden ser.
______

Hvis Nationalbanken var national og hvis det var den danske stat = det påståede repræsentantskab for de danske borgere, der styrede pengeskabelsen, så ville hele samfundsøkonomien og enhver borgers økonomi se fuldstændig anderledes ud.
Hvis du vil vide mere om dette, så hold øje med initiativer, der er ved at opstå i Danmark og andre steder i verden. USURA synger på sit sidste vers. Denne uhellige dæmoni har styret verden i 2-3000 år. Alting når på et tidspunkt sidste salgsdato. Alt, der bygger på løgn, svindel, tyveri, overgreb - og enhver form for parasittisk kultur, der nærer ved en kultur, der burde være sund, men hvis immunforsvar er (blevet) svækket, vil før eller senere blive sat i fokus. 
Den tid er nu kommet.