Jul 22, 2015

De amerikanske medier er nu begyndt at rapporterer, alle verdens finansmarkeder er manipuleret via computere og klart baseret på calculus, financial market strategy

(Repost&Reblog) Udgivet første gang den 30. Marts 2015 af Verdensalt

I tidligere artikel, konkludere jeg, at bankerne er pengeløse, ergo i den finansielle verden findes der ingen definition på penge. I stedet for udsteder bankerne papir og veksle dem frem og tilbage og så bogføre dem. Derimod, er der definitioner på: Gældsbeviser (promissory notes), Veksler (bills of xchange),  Omsætningspapir (negotiable instruments)

"Køber man Aktier(Stocks), får man en ejerandel i en virksomhed"."Køber man obligationer(Bonds), køber man gæld i et selskab"."Investere man på 'derivater'(derivatives) gambler man via en kontrakt om, hvad der vil eller ikke vil ske, i fremtiden"(Calculus). Derivater er Satans lottokupon, et sandt onde skabt til Wall Street og verdenseliten for maximalt afkast, indtil nu, har det virket, men ikke meget længere.... $700 trillioner i derivater globalt (gæld). (Det er over ti gange verdens BNP) En tidsindstillet bombe der kan gå af, når som helst... Derfor var det en katastrofe, hvis nu Grækenland erklærede sig bankerot og gik ud og forlod euroen. Hvad der er hændt med de handler (statsobligationer), som EU-banker har anvendt som sikkerhed, ved ingen.... Vi ved heller ikke, hvor mange trillioner dollars i derivater som Merkel og EU faktisk havde i klemme inden den græske regering sagde ja til en aftale, vi ved bare, Europa har ja til at åbne græsk lånepakke, men sagen er IKKE slut endnu....langt fra......

Uddyber lidt i dette blogindlæg, omkring den altoverskyggende computeriseret elektroniske handel, senest opdateret i Finansielle Akronymer og forkortelser

Electronic trading algorithm - (Algoritmisk handel, også kaldet automatiseret handel, black-box handel eller algo handel, High-frequency trading (HFT))

Handel med aktier og andre finansielle instrumenter har eksisteret i lang tid. Det er elektronisk handel, der har ført til langt lavere spreads og lavere faktiske handelsomkostninger fra din mægler. Meget ofte har HFT virksomheder taget æren for at reducere spreads Men rent faktisk var det via den elektronisk handel.

Brugen af ​​elektroniske platforme til indtastning af handelsordrer med en algoritme, som udfører forprogrammerede handelsinstruktioner tegner sig for en række forskellige variabler som timing, pris og volumen. Algoritmisk handel kan anvendes i enhver investering strategi, herunder market making, inter-marked spredning, arbitrage eller ren spekulation. En fordel ved algoritmisk handel er, at det nu er muligt, at udføre ordrer før mennesker er i stand til at fortolke den information de præsenteres for. Handelsmetoden har i høj grad vist sig profitabel både på valutamarkedet samt andre dele af det finansielle marked. Blandt andet har den, via komplekse investeringsstrategier og muligheden for at operere med tidshorisonter ned til få millisekunder, vist sig profitabel med henblik på at forfølge risikofrie arbitragemuligheder, der normalt kun er eksisterende i ganske kort tid, inden ligevægt er
genoprettet.

Hvorfor er valutamarkedet manipuleret (rigged)? 


Her kommer det chokerende faktum som de fleste mennesker slet ikke er klar over; 95 procent af de verdensomspændende finansiel handler (trading), er nu overgået til et elektronisk setup ( algorithmic trading technique eller HFT), der eliminere dybest set, mennesker som prisstillere

Dvs. Algoritmer har nu overtaget og anvendes som prisstillere. 
Hvad er så en 'algoritme' - et derivat - (Calculus) der stammer fra en matematisk funktion baseret på udefinerede variabler for, at nå en forudbestemt resultat. Algoritmer bruger den eksponentielle funktion som en genvej. Logaritme er dermed den inverse funktion. Anvendes handel med optioner og den elektronisk algoritme med den inverse funktion aka logaritmen, repræsenterer størrelsen og forfald af optionspræmien aka tidsværdi.

Det kan være uhyre kompliceret, men jeg kan lide at forenkle tingene. På et meget grundlæggende niveau, en "derivat" er, ikke en investering i noget. Når du køber en aktie, køber du en ejerandel i en virksomhed. Når du køber en obligation, køber du gæld i et selskab. Men et derivat er helt anderledes. I det væsentlige, de fleste derivater er simpelthen væddemål om, hvad der vil eller ikke vil ske i fremtiden. De store Wall Street banker har forvandlet til det største kasino i historien om planeten, og når tingene kører problemfrit, generere det rigtigt, rigtigt mange penge.......


Wall Street agere på markedspladsen med en avanceret sammenlægning af hastighed og kunstig intelligens, ifølge Haim Bodek, et "geni" indenfor algoritme arkitektur, der 'vovede' at bryde Wall Street berygtede OMERTA, branchens uskrevne regel om tavshed og hemmeligholdelse. Bodek gjorde sin opdagelse, når hans egne algoritmer, han havde startet sin egen HFT firma, kaldet Trading Machines - pludselig stoppede med at fungere en dag. "Der findes en gylden regel. Aldrig bebrejde andre mennesker. Aldrig bebrejde markedet. Læg aldrig skylden over på anden trader, "Bodek forklarer. "Det er altid dig. Din "kode" er forkert. Svaret på hvorfor Bodek algoritmer aldrig blev en succes, var ikke i hans egen kodning men i stedet fandt han ud af på et lokal værtshus, via en udveksling "insider". "Valutamarkedet er manipuleret og medmindre du vidste den hemmelige adgangskode, havde du aldrig en chance"... 

Hvad er der i vente og kommer guldstandarden tilbage

Tesen om, at verden snart får et funklende nyt monetære system eller finansielle instrumenter ændres radikalt er blot et udtryk for, vores nuværende system ikke fungere mere. Guldets storhedstid i det monetære system varede fra 1870'erne til første verdenskrigs udbrud. I denne periode etableredes et verdensomspændende fastkurssystem baseret på en fast definition af de enkelte valutaer i forhold til guld og klare regler for guldindløselighed og gulddækning. Da guld var en knap ressource, blev det kun i mindre omfang anvendt som direkte transaktionsmiddel i form af mønter. I stedet fik pengesedlerne en større rolle, hvormed sedlernes guldindløselighed blev det bærende element.

Nogen påstår, at de verdensomspændende finansielle banker står overfor en større kredit og likviditetskrise som afledte nøgletals fortsætte negativ retning. Dette vil føre til en elektronisk handels-algoritme-drevet nedsmeltning.

Handelsvare: Med stort set ingen reel likviditet tilbage i verdens finansielle markeder vil 'algos' handel snart gå hybrid versus den manglende likviditet, fjerne eksponentialfunktionen og gå lineær, der fører til en Black Swan event aka et verdensomspændende aktiemarked nedsmeltning hvor illegale bankernes modstandskraft svækkes grundet kunders manglende indskud. Vil det så sige, guld storhedstidens standard og ædelmetaller vil vende tilbage og benyttes som handelsesplatform for verdens nationer? Ja, for er der et alternativ overhoved? Vil vi tillade Cabal til alt evighed at manipulere med systemet via computeriseret elektroniske handel og HFT?

Min lid og fornemmelse, efter så mange lande nu endelig er overgået til AIIB, som verdensbank eller investeringsplatform mod øst i stedet for Vest hvor USA, FED og Wall Street har haft magten, kontrollen inklusive over Danmark, kommer der snart til at ske noget stort.

Tak fordi du læste på min blog.

Namaste!