March 27, 2015

(Repost & Reblog) Bankerne i total kolaps eller begyndelsen til en ny epoke af legalitet i den finansielle institution - March 27, 2015

Udgivet den 3. Juli 2104 af Verdensalt.dk

Bankernes totalitære dominans og gradbøjning af regler


Den globale bank industri er den største, organiseret, legiseret forbrydersyndikat

Samling af artikler som omhandler "bedrageri" især indenfor banker - her


Lad os se på et højst interessant bud på hvordan Bankerne fungere mht. gældsbeviser (kreditlån, huslån)

I bank verden er der ingen definition på penge. Hvordan kan det nu være, jamen alt hvad bankerne gør, er at udstede papir og veksle dem frem og tilbage og bogføre. Derimod er der definitioner på:
  • Gældsbeviser (promissory notes)
  • Veksler (bills of exchange)
  • Omsætningspapir (negotiable instruments)
Likviditeten for en bank er; evnen til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, når de forfalder. Banken udlåner finansielle investeringer i relativt likvide aktiver, men finansierer sine lån med hovedsagelig kortfristede forpligtelser. Således en af ​​de vigtigste udfordringer for en bank er at sikre sin likviditet under alle rimelige forhold.

Bankens likvide beholdninger er umiddelbart tilgængelige midler, der nemt og hurtigt kan omsættes. Kontanter er det mest likvide middel
... Nu kommer det interessante, ligesom i en virksomhed, at være likvid, betyder, at virksomhedens økonomiske tilstand, dvs. positive aktiver, enten i form af kontanter eller beholdninger, der let kan omsættes til kapital. Handler bankerne med rede kontanter - NEJ. De handler med obligationer og aktier. Er penge og bankerne bakket op af en handelsvare, eller lager af ædelmetallet GULD - NEJ. Det var 50 år tilbage.
Bankerne handler ikke med rede penge - punktum. Bankerne handler med værdipapir og gældspapir.

Bortset fra det, så må det være vidunderligt at være et Realkreditinstitut;  de kan kun skaffe penge til lånet på én måde: Ved at sælge obligationer. Et realkreditinstitut fungerer ikke som et almindeligt pengeinstitut, der kan tage imod indlån eller låne penge hos et andet pengeinstitut og låne dem videre. Instituttet er afhængige af, om der findes en investor (måske en alm. bank, pensionsselskab, investeringsbank ) til at finansiere de udstedte obligationer til f.eks. sit hus, men vidste i, at alt foregår elektronisk? Igen, ingen fysiske penge tilstede. Vi ved efterhånden, at Realkreditinstitutterne tjener Deres penge ved, Deres høje Bidragssats, men vidste i også uanset om renten falder eller stiger, er det kun os som låntagere og investorerne, som mærker ændringerne. Realkreditinstitutterne PÅSTÅR at Bidragssatsen svarer til rentemarginalen i et pengeinstitut, men er det  nu også rigtigt. Fundingomkostninger må da alt andet lige, ligge langt lavere for et pengeinstitut end for et Realkreditinstitut (Udlånsmarginalen er forskellen mellem det, du betaler i rente for dit lån, og bankens omkostninger ved at stille pengene til rådighed for dig) .... kom lige på afveje og vil ikke gøre mig klog på det.....men vi ved jo godt hvem som skummer fløden, store lønstigninger i realkreditten, der påstår, den er presset på indtjening - husejerne betaler gildet eller læs om Kim Paulsen som nægter at betale for den seneste gebyrstigning på sit realkreditlån, og han er klar til en principiel sag ved en domstol.......

.... nu til tilbage til bankerne ... Jamen er det ikke kontrakt brud, at bankerne ikke handler med rede penge? Juridisk set, kan man ikke låne noget ud, som man ikke har som kontanter eller i sin beholdning - ergo bryder bankerne de gyldne regler. Men sådanne forholder det sig ikke i virkelighedens banker forstås, bankerne sikre sig ved noget som hedder "Securitization" - global industriel defakto nu om dage; basal set tager man de dokumenter (gældsbeviser m.m.) som vi underskriver i bankerne og sikre dem som likvider..  (Bankerne er som sagt pengeløse!!).

Jaaa, så langt så godt, dog gør bankerne noget endnu mere smart, de overdrager nu tingene videre til SPV (Special Purpose Vehicle/Entity) - SPV er selskaber der er oprettet for en bestemt, begrænset og normalt midlertidigt formål. De er aktieselskaber eller interessentskaber, hvis formål er modtage gæld fra et andet selskab. Ved at overføre sin gæld fra sin egen balance til en SPV virksomhed er "bankerne" nu i stand til at isolere sig fra enhver risiko, som gælden kan udgøre. SPV anvendes ofte i securitisation af lån eller andre instrumenter. For eksempel kan en bank udstede et sikkerhedsgaranteret realkreditlån (MBS), hvor indtægterne stammer fra tilbagebetalinger fra en pulje af realkreditlånet - Ønsket fra bankerne kan være, en juridisk adskildelse fra de lån, ved at oprette en SPV.

Dvs. banken får altid betaling (fra os husejere via vores afdrag), samme gør SPV (der nu ejer vores gældsbevis / huslån fra banken), de selskaber som forsikre SPV for penge (forsikringspolicer).Hvis ikke vi betaler for vores lån, kan bankerne selvsagt gøre krav, inkasso, skat og fogedretten. Men hvem er den virkelige ejer af vores hus? Banken eller SPV selskabet. Der er INGEN restlige instanser, som stopper op og ser på om det er juridsk valid. Bankerens jurister eller dommerne stoler blindt på Bankernens praksis, men er de "betalt" af bankerne, eller kan den juridiske instans simpelhen ikke greje det komplekse bankvæsen. Jeg lader den hænge  i luften, dan jeres egen mening og søg på nettet. 
Heldigvis bliver mange banker nu om dage kraftigt anklaget for fusk med andre ting, kredit default swaps, manipulation med SIBOR renten, fejlbehæftige pantlån m.m. det kan godt være storbankerne afregner, mod at betale gigantiske bøder, men bankerne tjener ligeså meget og mer til. Dette fortsætter ikke, bankernes stortid og snyderi er slut!

Første civile retssag sker i øjeblikket i Sydafrika, er der en lille organisation som stævner bankerne om: Forfatningsstridigt sager, 5 forskellige sager om bedrageri, sager om manglende økonomiske tilpasset fremskridt.

Tænk på, da finanskrisen blev stadfæstet (2007-2010), at bankerne - især Wall Street - var ansvarlige, er der endnu INGEN overhoved fra toppen af CEO og direktørne som er stævnet, selvom man udemærket vidste de har snydt.

Økonomiske kollaps er nært forestående, monetære system er under pres


Centralbankerne opfinder kun historier ved at fastholde sig til trykpressen (penge) - læs her

Finanskrisetrykpressen har nået sine grænser - læs her

ESM som er Grækenlands største kreditor har lånt hele 133 mia. euro (godt 1.000 mia. kr) over en 30- årig periode. Det er totalt usansyndeligt de nogensinde kommer til at tilbagebetale beløbet -
læs her

Japan har planer om at skære i statens udgifterforventer at løbe tør for penge tilbage i 2012 - læs her


Bank of England er afventende med at hæve rentesatser selvom Renten skal hæves - og hurtigt.
For meget præ-recession-afventen banken var skyldig i over-optimisme. Det konsekvent overvurderet vækstog undervurderet inflation - læs her

Argentina kunne misligholde sin gæld igen efter den amerikanske højesteret afviste at høre latinamerikanske land appel over dens kamp med hedgefonde. Obligationsejere afholder omkring $ 24 milliarder - værdi af omstrukturerede gæld - Læs her

Spaniens redder den største spanske bank "Bankia" der taber  4,3 mia. 2011-2012 - Læs her

Købere har indtil 14. marts 2014 til at købe op til 5millioner tønder råolie som den amerikanske regeringen har besluttet at hente fra Strategic Petroleum Reserve, et lager oprettet i 1975 for at beskytte verdens største økonomi fra energichok - læs her

Den Europæiske Centralbank præsident Mario Draghi afslører en hidtil uset runde af foranstaltninger for at imødegå truslen om deflation - Læs her

Basta 'La Casta': Ingen afslutning på Italienske økonomiske tilbagegang - Læs her

Europæiske Centralbank ønsker at styre de 6000 Eurozone banker - Læs Her

Den amerikanske statsgæld er nu på $ 18.165 milliader læs her ( debth clock)

Nordkorea bevæger sig hastigt mod sammenbrud, måske endnu inden dette år. Hvorfor? Deres grundlæggende er baseret i kommunismen. De sulter; de har ingen mad, svært ved at producere mad,

Tesen er, at et nyt system har været bygget op i lang lang årrække, eller N.E.S.E.R.A (USA) G.E.S.E.R.A ( globalt ) bliver indført

Hård opstramning af Bankerens indberetninger, regulativer samt bestemmelser

Her er blandt andet nogen af de regulativer og bestemmelser for at sikre større kapital, likviditet, styrke bankerne eller reducere risici.

  • COREP standard
  • BASEL III
  • FACTA
Fakta:

Common Reporting (COREP)
Danske pengeinstitutter vil fremover skulle indberette solvensopgørelsen ved det europæiske COREP (Common Reporting) indberetningsskema. Det følger af de nye europæiske kapitaldækningsregler.

Basel III
Basel 3 / III regler er et regelsæt der er kommet, i kølvandet på finanskrisen, for at sikre banksektoren internationalt, i forhold til at sikrer stabiliteten i den finansielle sektor, hvis en ny finanskrise skulle opstå. Basel III stiller nye og strengere krav til bl.a. bankers kapitalisering og likviditetsberedskab og skal være fuldt indfaset ved udgangen af 2019. Det betyder at de finansielle virksomheder allerede nu, skal begynde at tilpasse sig de nye krav, så de er på plads i 2019

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) gælder fra 1. juli 2014. Den indebærer, at alle banker skal identificere og indberette oplysninger om konti, der tilhører ’US persons’. Hvis dette ikke sker, risikerer banken at skulle betale en skat på 30 pct. af afkast på investeringer i USA. ’US persons’, der er skattepligtige i USA, omfatter amerikanske statsborgere, personer med arbejdstilladelse i USA, virksomheder, der er indregistreret i USA, og en række andre virksomheder.