January 20, 2015

(Repost, Reblog) : Særligt sensitive mennesker - Frygt er glæde i forklædning - 20 Januar, 2015

Udgivet den 25. Juni 2014 af Verdensalt.dk

Er du et meget følsomt menneske?


  • Reflektere du over ting mere end alle andre?
  • Bekymre du dig over, hvordan andre mennesker føler?
  • Foretrækker du roligere, mindre kaotiske omgivelser?
  • Har du har en ivrig fantasi og livagtige drømme?
  • Er tid alene hver dag så vigtigt for dig - som mad og vand er ?
  • Er du "for genert" eller "for følsom" ifølge andre?
  • Er du ofte meget følsom, anspændt, nærtagende, utryg?
Hvis dit svar er ja, kan du være en særligt sensitiv menneske (HSP - Highly Sensitive Person)
Er det en velsignelse eller forbandelse?

Jeg har hentet inspiration fra egne oplevelser fra familielivet som ligger mig på sinde at have forståelse for hvordan man omgås sensitive mennesker, samt fra Lise August som er autoriseret psykolog - specialist i klinisk psykologi. Hun har i samarbejde med Jette Harthimmer udgivet en fantastisk podcast omkring særligt sensitive mennesker. Test dig selv

Hvad er "særligt sensitive mennesker" 


Personlighedstræk som er nedarvet -  11 gener forbundet til personlighedstrækket, dvs. allerede når et barn bliver undfanget, er man på godt og ondt mere modtagelig og kan blive påvirket af moderens stress og humørsvingninger. Samme gælder påvirkninger fra lyde, kulde & varme, lys.

Humørbarometer
Kendetegnet med sensitive mennesker er tit en mere intensitivitet og følelse ved f.eks. ved naturen og smukke ting end andre mennesker oplever. Hvad enten det er tidspres på jobbet eller parforholdet der i vores tid er præget af præstationsræs, kan man ikke bare trykke stop til alle de ting som den
sensitive akkumulere af indtryk. Alt kommer i princippet ind til vores følelseregister, hvor mange ting skulle have været reflekteres ud fra kroppen. Dvs. sensitive mennesker tager på godt og ondt imod mere end andre mennesker gør som er det vilkår de lever under.

F.eks hvis man opholder sig et sted med en masse mennesker omkring sig, så lægger sensitive mennesker mærke til 10 gange så meget, end andre mennesker gør.

Undersøgelser med hjerneskanninger viser hjernen registrere mere, ikke nødvendigvis via hvad øjnene ser, men på højere niveauer end nervesystemet, hjernens måde at håndtere indtryk på og systematiske undersøgelser viser, at sensitvie mennesker oplever verden lidt anderledes.

Lad os kode det om til den virkelige verdern. Tit er det sådanne, at sensitive mennesker oplever sin partner på en måde som let kan misforstås, enten verbale kommunikation, men især synsindtryk, løftede han nu øjenbrynene, grinede han nu for meget på det forkerte tidspunkt, fik jeg "øjnene"... Den sensitive går nu i forsvar og bliver utryg, "jeg kan se der er noget i vejen, er det mon mig?" og hvis svaret ikke falder ud som det ønskes - så er himmel og hav i bevægelse. Derimod kan det falde godt ud hvis ens partner har dyb forståelse eller god kommunikation for den sensitive.

"Sensitive skal huske at afstemme sine forventninger til andre mennesker, så det er realistisk. Man skal ikke tro andre forstår een, man skal ikke forvente andre forstår hvordan senstive ser på verden"
Dermed kan man blive mindre såret og bruge mindre energi på at være vred og konkret at se, hvordan "vi" får det bedste ud af enhver situation. ( gælder især overfor ens partner)
F.eks. Fordi ens partner virker fraværende, betyder det ikke at ens partner ikke elsker sin dig, eller søger andre græsgange, er træt at leve sammen med dig osv. gøre mus til en elefant ( kommer ind på senere)

De indadvendte- og udadvendte sensitive mennesker
Indadvendte sensitive udgør omkring 70 pct
Der hvor mange indadvendte sensitive kan opleve en udfording, er ved at gemme sig fra verden, så de selv og verden aldrig får oplevet hvor meget de har at giv og lade andre kommer i første række
og holde sig selv tilbage - Dermed følelse af sorg for det, man ikke har givet udtryk for.

Med et hektisk hverdag, er det meget vigtigt for en sensitiv person, ikke at få for meget overstimulation, så man oplever udbrændthed, ramt af stress. Indadvendte sensitive som ikke
lytter til sig selv og sine grænser, har svært at sige fra - der kan opstå en opbyggende vrede,
en spiral af negativ gæld for alle de situationer, hvor man ikke er blevet hørt.
Det kan skabe en kølig afstand til sin partner eller kollega, hvor der kan opstå en passiv aggressivitet - man siger ja, men "glemmer" aftalen eller ikke tager de konflikter som opstår.
F.eks. at sige fra til sin veninde, være konkret og træffe et valg.

Indadvendte skal være opmærksomme på hvor meget mere livskvalitet de får, af en varm og kærlig måde at sætte grænser på som er tydelige, og dermed undgå sin vrede.

Udadvendte sensitive udgør omkring 30 pct
"De vil mere end de kan". Søger hele tiden nye og spændende ting der sker omkring een, der skal ske noget, weekenden skal være aktion fyldt. Alt det bliver et dilemma fordi man samtidigt har en sensitivt side som går meget i dybden og kan være overvældende - nu skal man huske særligt
mange ting omkring sine medmennesker (fødselsdage, følge med i altting i deres liv)

Dvs. hvis man besidder begge træk (sensitivitet, udadvendthed) er det naturligvis en fordel at være bevidst om hvordan man docere sit sociale liv og vælge til og fra, hvor meget man skal tillade sig at gå i dybden omkring andre mennesker. Her er det en fordel at udfordre sig selv med sport, eller
intellektuelle ting.
Igen med overstimulation er det meget vigtigt, når man som udadvendt ikke kan rumme mere på en uge, så lad være med at tro at det sidste man skal nå er at udleve f.eks. sin sport - fordi så er det for sent, man er allerede udmattet og overstimuleret. Udvikle selvkontrol på sine rutiner, sørge for at få ryddet op på aftaler og gøremål hele tiden.

Kan man være påvirket fra barndommen og antenne børn?

Antenne børn

Der er en vis sammenhæng mellem sensitivitet og traumatiske omstændigheder. Sensitive børn vil, i forvejen, have en disposition for at udvikle lange "antenner" i forholdet til andres følelser og behov. De kan reagere ved at blive "adfærdsvanskelige" fordi det er meget svært for dem at bearbejde og forstå de indtryk de modtager i et familiesystem, der er præget af dybe problemer eller skjulte uhensigtsmæssig mønstre. Det kunne være faderen er alkoholiserede, moren har depression, voldelig far, savnet af at miste eller mangel på den ene eller begge af sine forældre - dermed sker der en forstækning af den sensitive karaktertræk.

Antenne børn kan for forældre være svære at tolke og forstå, værste hvis man er i direkte konfrontation og bekriger børnene. Det nytter umiddelbart ikke, at tro de er som andre børn, instinktive forældre som måske overhører børns grænser og "beder børn om at stoppe med at være så følsomme", men naturligvis kan børn ikke om omprogrammere deres gener!

Når børn bliver udsat for en ny situation og afventer, kan antenne børn vise en analyserende adfærd ved at afkode spillets regler på forhånd, ser hvilken humør de andre børn er i, hvem som bestemmer, hvilken rolle de vil have og derefter beslutter de sig om de vil deltage eller ej. Samme gælder hvis barnet møder en ny udfording - lad os sige pædagog i børnehaven - de afkoder meget hurtigt hvem som de har tillid til og ønsker at dele sig selv med.
Børn som er sensitive er mere omsorgsfuld og er i det hele taget eftertragtede, fordi de er fantasifulde og nemme at lege med. Dog har jeg personligt set, de bliver meget nemt påvirket af situationer som de ikke selv har kontrol over.
F.eks. hvis den sensitive pige, får modspil eller føler sig tilsidesat af de andre piger, rammes det ekstra hårdt, netop fordi der er risiko for nederlag og man er ude socialt anderkendelse.

Sensitive børn skal have meget ro omkring sig, kunne regne med blød landingsbane når de kommer hjem fra børnehave, skole eller SFO.

Traumatiske oplevelser

"Sorg, krise og PTSD - link"

Meget peger på fra studier af børn og voksne, at traumer og modgang i barndommen er en stor risikofaktor for mange alvorlige psykiske og fysiske helbredsproblemer senere i livet som for eksempel alkohol- og stofmisbrug, depression, angstlidelser, kroniske PTSD-tilstande, personlighedsforstyrrelser, alvorlige fedmeproblemer, generelt dårligt helbred m.m.

Der findes mange forskellige former for traumatiske oplevelser, fx seksuelt misbrug, naturkatastrofer, ulykker, tab, langvarig sygdom, tab af forældre m.m. Alle kan give moderate til svære traumatiske reaktioner, der kan resultere i langsigtede konsekvenser for barnets sociale, intellektuelle og personlige udvikling

Ønsker ikke, at gå længere ind til kernen af PTSD har slet ikke den fornødne viden, dog personligt tror jeg på, som med så meget andet, en god start - kunne være ved hjælp af en god psykolog med speciale eller alternativ behandlingsform så som kinesiologi, afspændingspædagog dap m.fl. - når man derefter er modtagelig, brug de værktøjer man har fået og brug mindst 1 time om dagen, for at
komme helt ind til sine følelser og arbejde min sine indre "jeg".
Den positive side ved at motivere sit sind er man automatisk finder sin spirituelle forbindelse og dermed hjælpe at opnå forløsning på sine traumatiske oplevelser eller problemer. Men man skal selv være parat og gør en stor indsats selv.

Hvordan passer særligt sensitive mennesker bedst på sig selv:


"Det kan man ved at får en fornemmelse af, hvad der tricker overstimulation og hvad der får een afbalanceret"

Det der får en overstimuleret skal nedbringes, omvendt mere afbalanceret har vi vel alle sammen med brug for, dog især vigtigt for sensitive mennesker.

Tidspres er en negativ faktor, sensitive mennesker er ikke kun mere følsomme for alt omkring een, men også for det der sker inden i en selv. Vælg at "løfte" og "stole" på de positive ting i ens dagligdag stedet for at dvæle i alt ting som bliver negativt.
F.eks. lad være med at gøre en mus til en elefant, med det mener jeg, stop at klamre sig til sin usikkerhed, uelsket og selvkritiske "jeg" ( det såret sind ), og priotere sine kampe med omhu.
Lad vær med at se alting som et kæmpe problem.

Sensitive mennesker skal fokusere på, at bygge sig selv op og varetage sig selv på sammen måde, som man gør med en god ven, eller een man stoler blindt på.

"Med vores egen kritik, kan vi stimulere os selv, ligesom dyrene kan føle når de bliver udstødt af flokken og frygter for Deres eget liv, vi er nu i et overlevelseberedskab (frygt) og klar til at agere i en  utilsigtet tilstand med følelserne, i stedet for at handle rationelt". Dette gælder for alle mennesker, men konsekvenserne er langt større for den sensitive person.

Sensitive mennesker skal passe på ikke at skamme sig over Deres tilstand. Igen selvkritik er roden til alt ondt. Lyt til sig selv og sit "jeg" og kan man stå ved det, selvom det kan være smertefuldt fordi man er nødt til at åbne sig, en chance for at blive såret.

Dvs. det er nemmere, at trænge ind til et andet menneske, ved at gøre sit eget indre arbejde på forhånd, selvom man aldrig kan være helt forberedt på, hvad modpartner mener om den man nu er engang.(modpartners fordomme / responds på når de finder ud af du er sensitivt, kan være en hemsko)

Opskriften på selvopdagelse - er jeg særligt sensitiv menneske?Læsestof fra Elaine N. aron Pd.D - Psykolog

Bettina Tvede - Coaching & Healing

Lise August - autoriseret psykolog - specialist i klinisk psykologi
Test dig selv

Det er godt at være sensitiv - 25 vidunderlige aspekter af meget sensiotiv mennesker

Test dig selv - engelsk udgave