June 27, 2014

Udvinding af Skifergas i DK- Gevinst for staten, skidt for miljøet - Aktuelt


Dansk ordsprog siger Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden, skal vi blind antage, det at udvinde Brunkul, Kul, Olie, Naturgas, Skifergas, Uranmalm, Tjæresand er i miljøets bedste interesse eller blot skader i en mindre målestok, tør vi åbne vores øjne og udvide vores horisont. ( links tager udgangspunkt i miljøet og dens konsekvenser  ) 

Staten og energiselskaberne skal hele tiden finde "kilden" for at udvinde og føde os med fossilt brændstoffer, som igen er brændsel for os alle. Vi acceptere naturligvis dette paradoks, ellers kunne vi ikke eksistere i den form og virke vi transportere os selv på, opvarmer vores huse m.m.  

Lad os tage udgangspunkt i noget meget jordnært, skifergas i Nordjylland, Nordsjælland - Hvor Nordjylland netop den 25 juni 2014 er blevet godkendt for prøveboringer


Introduktion til skifergas i Danmark

I 2012 begyndte den første forskning af skifergas i Danmark, hvor  Total E & P Danmark BV, et datterselskab i franske olieselskab Total SA , som fik tildelt to efterforsknings-licenser i samarbejde med den danske stats olie-og gasselskab, Nordsøfonden. Den udstedte tilladese for efterforskningen udløber i 2016, og dækker to områder; Nordjylland og Nordsjælland, hvor de geologiske egenskaber forventes at give de bedste muligheder for skifergas. Nordjylland - nærmere Dybvad sydvest for Frederikshavn - hvor kommunalbestyrelsen i Frederikshavn netop har godkendt en prøveboring. Ikke nok med det, Plan- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i kommunen har på forhånd godkendt ansøgningen fra det franske olieselskab.

Vores egne medier har hidtil dækket både fordele og ulemper af produktion af skifergas og fracking, samtidigt er en mindre gruppe blevet dannet for at protestere mod skifergas. Den anerkendte grønne tænketank Concito har udarbejdet en rapport , der angiver, at det vil være både praktisk og teknisk muligt at etablere produktion af skifergas i Danmark uden at skulle frygte for forurening af drikkevand eller frigivelse af metan fra brønde.

Stop the press !

Do we even care! no
Undskyld mig, min aller bedste overbevisning og hvad der ligger lige til højrebenet - hvem får flest fordele ved skifergas; Staten, kommunerne, Nordsøfonden, andre internationale selskaber med masser af godt betalte eksperter og lobbyister.
Hvis et internationalt selskab som i forvejen er bandlyst i Frankrig (Hydraulisk frakturering blev forbudt i Frankrig i 2011) så som Total SA, dukker op og fortæller politikkerne på borgen, i kan optimistisk set tjene milliarder af kroner ved at udvinde skifergas, det er en kendt process, som udvindes overalt på jordkloden, der er nogen ulemper, men de er små, vi skal nok indoktrinere folk til at acceptere konceptet! Hvad siger staten så; ja tak - kom hid, kom hid! Det Amerikanske energiagentur IEA konkludere, at Danmark har 186 milliarder m3 til rådighed til produktion. Det svarer omtrent til den mængde gas, der er udvundet fra den danske del af Nordsøen i perioden 1972 til 2011. Wauw = her er penge at tjene.
Eller er det bare sådanne, der ikke findes nogen alternativer, eller vil man bare ikke lytte til sund fornuft.? Du kan selv danne din egen mening.

Største øjnevågner for mig er filmen " Promised Land" med Matt Damon fra 2012. Man skal passe på med film fra Hollywood, vil dog sige, signalet er klart her; Hvis man sidder på toppen af kransekagen i et multiinternationalt olie- og gasselskab og "bare" med et tryk sælger skifergas, er det sikkert nemt, men kommer man til at "kigge" dybere på hvad det er for en vare man udbyder, tager helt ud til lokalsamfundet, møder mennesker man snyder, hvad det gør ved miljøet, kan det ramme en personligt og ens professional tilgang lakker af-  dårlig samvittighed dukker frem.  

Selvom vi har alternativer i form af biomasse, vindmøllerkraft, solenergi og stadigvæk afventer den miljøvenlige energirevolution, peger professor i miljøvidenskab Vaclav Smil på, at for at udnytte miljøvenlig energi, er vi dybt afhængig af fossile brændstoffer. Hvorfor; fossile brændstoffer er "møghamrende-billige", og at miljøvenlig energi koster store mængder fossile brændstoffer at lave.

Hydraulisk frakturering er blevet et omstridt miljø-og sundhedsproblem som indtil videre har gjort, at Tunesien og Frankrig forbyder den praksis og et moratorium er snart på plads i Quebec (Canada), og nogle delstater i USA.

Hvad er Skifergas samt ulemper  

Hydraulisk frakturering er en metode til at udvinde naturgas fra skiferlag i undergrunden. Ved hydraulisk fraktuering bores der lodret ned til skiferstenlaget, hvorefter der bores vandret hen. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække, og sandkornene er med til at åbne sprækkerne og forhindrer dem i at lukke igen, når trykket aftager. Herved er det efterfølgende muligt at udvinde naturgassen. De forskellige kemikalier gør processen mere effektiv. Vandet bliver forurenet af kemikalierne og skal derfor renses og bortskaffes. Processen kan gentages ved hver boring op til 18 gange.

Naturligvis er der både fordelle og ulemper. Jeg vil dog fokusere på ulemperne, fordi de er håndgribelige; noget man kan forholde sig til.

Illustreret eksempel som forklarer processen her
 • Fraktureringsprocessen bruger mellem 8 og 30 millioner liter ferskvand til at frakturere én     brønd – og hver brønd kan fraktureres flere gange (op til 18 gange)
 • Hele fraktureringensprocessen kræver ca 400 lastbiler til at transportere vand og hhv. den oppumpede gas og de millioner af liter giftig fraktureringsvæske væk.
 • Fraktureringensprocessen består af 600 kemikalier så som UranMercury, Saltsyre, Formaldehyd, Bly, Ethylene glycol, Radium.
  • Fraktureringsvæsken bliver med enormt tryk sprøjtet ind i jorden gennem et boret rørledning (ca 3 km ned).
  • Når blandingen af kemikalier når slutningen af ​​brønden, hvor det høje tryk påvirker de  nærliggende skifer sten som knækker, hvilket skaber sprækker, hvor naturgas strømmer ind i brønden. (Shale Fracturing)
  • Under denne proces, siver metangas og giftige kemikalier, ud fra systemet og forurener nærliggende grundvand.
  • Koncentrationer af metan er 17x højere i drikkevandsboringer i nærheden af ødelagte steder, end hos normale brønde.
  • Forurenet vand fra brønden mixes med almindeligt drikkevand og overføres til nærliggende byer. Der har været over 1.000 dokumenterede tilfælde af vandforurening ved siden af gas boring samt tilfælde af sensorisk, respiratoriske og neurologiske skader som følge af indtagelse forurenet vand..
 • Mens den direkte udledning fra husholdningerne af CO2 er mindre en kul og benzins, er udvindingsprocessen af gas (frakturering) så giftig, at den har en værre klimapåvirkning end kul.
Her er nogen amerikanske beregninger fra de boringer som findes for at sætte alt i perspektiv:
 • 500,000 aktive gas brønde i USA
 • 30 millioner liter vand per frakturering 
 • Brønd kan gennemgå 18 gange faktureringsprocess 
Gange vi det bruges der alene i USA for at udvinde skifergas:
  • 324.000.000.000.000.000.000 liter vand
  • 1620.000.000.000.000.000 liter kemikalier
Tænk lige over det! 


Vi har brug for reelle alternativer, ikke flere fossile brændsler.

Hov, har verden ikke et alternativt? Selvfølgelig har de det. Hvis man frigav alle  patenter  fra det 20. århundrede,  teknologisk levedygtige, forurening-fri, kostfrie energikilder som bliver undertrykt af regeringer, ville fossil brændstoffer ophører øjeblikkeligt. Den type enheder, der angiveligt er undertrykt omfatter evighedsmaskiner, kold fusion generatorer, torus -baserede generatorer, reverse-ingeniørvidenskab, udenjordisk teknologi og andre generelt udokumenterede eller pseudovidenskabelige.