May 16, 2024

đŸŠč‍♂️đŸ€đŸ˜ˆ (AFR: Mordet pĂ„...) Anders Fogh Rasmussen - Manden med den 'smooking gun' og hemmelige bekendtskaber (CharmĂžr, Tyran og Verdensmand?) ~ 16. Maj 2024 ~ |

Fogh fastholder, at han arbejder for alle, der vil udbrede demokratiet

 ************************************************************************

Anders Fogh Rasmussen - Manden med den 'smooking gun' og hemmelige bekendtskaber (CharmĂžr, Tyran og Verdensmand?)AFR -TRAILER - Uploaded on Mar 16, 2007


Morten Hartz Kaplers kontroversielle spillefilm, AFR, der som bekendt tager afsĂŠt i, at Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen er blevet myrdet midt i sit visionĂŠre politiske arbejde for at forbedre forholdene for den tredje verden.


 

Udgivet den 25. April 2016 af Verdensalt

"...oplyste og frie samfund kommer lĂŠngere end uoplyste og ufrie samfund, netop fordi nogle tĂžr provokere og kritisere autoriteter, hvad enten det er politiske eller religiĂžse autoriteter"

                             Anders Fogh Rasmussen, JP den 30. Okt 2005

Som altid smider jeg nogen boldte op i luften. Giver bud pĂ„ min og andres alternative forestillinger hvordan verden ville fremstĂ„ i lyset af konspirationsteorier eller sandheder, fremhĂŠver egen opfattelse af det parallelle univers som vi lever i –eller rettere hvad jeg kalder vildledelse og manipulation. Tekst og sprog er i store trĂŠk mine egen, referencer til artikler afspejler ikke nĂždvendigvis min egen holdning, men er vinkler som kan nuancere emnet fra eksperter, andre links er fra oplyste individer eller organisationer fra nettets mangfoldige univers.

Teorierne syder, buldrer og brager fra Ildstedets flammende Hul. Nogle proklamere ligefrem, at Anders Fogh Rasmussen er homoseksuel og medlem af den sataniske kult, "Skull & Bones" (gren af Illuminati-organisationen), men verdensmand og magtmenneske, det er han sgu. Der skal ikke meget research til for at finde teorier, der indikere, at noget er alvorligt galt med Anders Fogh's image, isĂŠr den 'rolle' han spillede, da han officielt forsvarede Danmarks deltagelse i Irak-krigen, 2003. Lyt og se videoen "Foghs glemte krigstale". Hemmeligt notatFogh varslede stĂžtte til USA et Ă„r fĂžr IrakkrigenKĂŠre statsminister! – lĂžgnen om krigen i IrakBo ElkjĂŠr, , Ekstra Bladets
Forlag, Ministerium har mĂžrklagt info om kritisk Irak-interview...


The ‘Committee of 300’:
Complete List of Member

ForhenvĂŠrende NATO-generalsekretĂŠr og statsminister Anders Fogh Rasmussen er nok den mest magtfulde, sky og hemmelighedsfulde, blandt politikere i Danmarks historie. Derfor er det naturligvis nĂŠrliggende at 'snage', men det er stort set umuligt at fange manden pĂ„ det forkerte ben. Han er for godt beskyttet af Venstre og magtelitens bagmĂŠnd.

Forrige Statsminister Anders Fogh Rasmussen forklarede i et interview med Weekendavisen i januar 2003, at den vigtigste kamp om danskernes holdning skal udkĂŠmpes pĂ„ ord, ikke love. Fra George Orwells fremtidsroman 1984 - Et kynisk overvĂ„gnings-samfund, hvor myndighederne manipulerer med folkets tanker ved at ĂŠndre ordenes betydning. IfĂžlge Christian Kock lĂžber denne kamp som en rĂžd trĂ„d igennem regeringens kommunikation.
»Statsministeren tĂŠnker strategisk og meget langt. Han vil ĂŠndre folks tĂŠnkemĂ„de, og det gĂžr han blandt andet ved at ĂŠndre sproget,« siger Christian Kock.

Fra kampen om GyllegÄrden til magtelitens #kÊledÊkke'Statsminister Fjogh virkede trovĂŠrdig, nĂ„r han barberede sig og ikke smilede for bredt. IfĂžlge flere kilder er han en perfektionistisk egenrĂ„dig stivstikker, som hader folk, der ikke ligner ham selv. Han plukker sine Ăžjenbryn og farver sit hĂ„r. PĂ„ Christiansborg var han accepteret, men ikke vellidt. Den italienske premierminister Silvio Berlusconi har sagt, at »hvis min kone skal vĂŠre mig utro, sĂ„ skal det vĂŠre med Anders Fogh Rasmussen«.
I TV-udsendelsen »Ă…ret der gik« fortalte han stolt, at han har en polsk mandlig ven. De tager pĂ„ cykle- og kanoture og ligger pĂ„ gulvet foran fjernsynet og spiser pizza. Grunden til dette skulle vĂŠre, at Fjogh aldrig fik en rigtig barndomskammerat. Det var der ikke tid til. Han skulle altid arbejde hĂ„rdt pĂ„ den fĂŠdrende gĂ„rd i Jylland. Desuden var han altid travlt beskĂŠftiget med planerne om at blive statsminister. I landsbyskolen kaldte de andre elever ham »statsministeren«. Som 17-Ă„rig meldte han sig ind i Venstres Ungdom. Som 19-Ă„rig blev han folketingskandidat. Og som 34-Ă„rig blev han skatteminister.
Efter folketingsvalget i 2001 blev han statsminister i VK-regeringen. Og strategien var klar. HĂ„ndfaste lĂžfter, klare aftaler, stramme retningslinjer for ministrene og ingen pinlige kvajesager. Det sidste lykkedes ikke. I slutningen af oktober 2006 dykkede vĂŠlgertilslutningen til Venstre voldsomt i meningsmĂ„lingerne. Det fik Fjogh til at se spĂžgelser overalt. »Man kan nĂŠrmest sige, at han er blevet paranoid. Han ser spĂžgelser og sammensvĂŠrgelser der, hvor der intet foregĂ„r« - bemĂŠrkede en kilde tĂŠt pĂ„ regeringen (kilde: Ekstra Bladet 29. oktober 2006). I 2009 smed han hĂ„ndklĂŠdet i ringen for at blive NATO-generalsekretĂŠr. I 2014 vendte han hjem til Danmark for at etablere privat foredragsvirksomhed. Som 62-Ă„rig kunne han nu hĂŠve folketings- og ministerpension pĂ„ 51.600 kr. pr. mĂ„ned svarende til 619.200 kr. Ă„rligt ved siden af sine andre indtĂŠgter.' - politikerlede.com (censuret) 

Fjogh og Fjenden - Putin


Torsdag den 17. april 2014 pĂ„ direkte TV i den Ă„rlige spĂžrgeudsendelse udtrykte den russiske prĂŠsident Vladimir Putin sin skepsis over for Fjogh (V). »Under et af vores mĂžder da han var dansk statsminister, optog han hemmeligt vores samtale med en bĂ„ndoptager og offentliggjorde den. Hans forklaring var, at han optog den for historiens skyld. SelvfĂžlgelig er jeg beĂŠret, men han kunne godt have advaret eller fĂ„et lov til at offentliggĂžre forhandlingerne. Hvilken tillid kan man have efter sĂ„dan en episode?« - udtalte han pĂ„ russisk TV. Fjogh krĂžb i flyverskjul i NATO-hovedkvarteret. »Disse beskyldninger er totalt nonsens.....« - udtalte en af hans stĂžttepĂŠdagoger i en pressemeddelelse. Hvem lyver - Fjogh eller Putin? LĂŠs meget mere pĂ„ politikerlede.com (PS: politikerlede hjemmesiden er censuret nu) 


For lang og tro tjeneste tildeles du hermed....snaphanen.dk
Vidste du, Anders Fogh Rasmussen er Storkors af Dannebrogordenen, har modtaget Fortjenstmedaljen i guld og er placeret i rangfĂžlgens 2. klasse nr. 1. Som statsminister var han placeret i 1. klasse nr. 4.

Udenlandske ordner: Trestjerneordenen (Storofficer), Den litauiske Fortjenst Orden (Storkors),Den polske Republiks Fortjenstorden,Egekrone Ordenen,Forbundsrepublikken Tysklands Fortjenstorden, Fortjenstordenen (BenemerĂȘncia),Nordstjerneordenen, Pedro Joaquin Chamorro Orden (Storkors),Ruben Dario Ordenen, Stara Planina Ordenen, Stjerneordenen, Sydkorsordenen

Desuden er Anders Fogh Rasmussen kĂ„ret til Ă„rets laks i 2004 af Landsforeningen for BĂžsser og Lesbiske for sine udtalelser som privatperson om, at homoseksuelle skulle have mulighed for at blive gift i kirken.

Uanset om det er fortjent eller ej, sĂ„ er vores tidligere politiker sat op pĂ„ en piedestal, for mig er det fuldstĂŠndigt ubegribelig. Min ydmyge mening er, at Anders Fogh er sĂžsat for at fremme Cabal's agenda, men pĂ„ et geopolitisk og Ăžkonomisk plan. NĂžjagtigt ligesom Bill Gates er indsyltet for at fremme "depopulation agenda 21". Hvis man er et trofast offer for non-reaktionĂŠre USA og har det kapitalistiske system i sin grundvold, er verden din. Du bestemmer bare ikke selv, der findes altid Ă©n hĂžjere oppe i hierarkiet der diktere hvad du skal sige og ytre og det er Anders Fogh skidegod til. Han holder stand, uden at blinke. 
Hvis man fremavler sin mĂžrke side af sit superego, samt grĂŠnseomrĂ„det mellem normalitet og psykisk personlighedsforstyrrelse bliver helt udvisket, sĂ„ tror jeg sagens mennesker som i forvejen er magtliderlige og skrupellĂžse, mister enhver naturlig empatisk evne eller medfĂžlelse og faktisk er fuldstĂŠndig ligeglad hvem man arbejder med og hvem man arbejder for, sĂ„ lĂŠnge magtbalancen bevares og pengene ruller ind.

Det skaber naturligvis ikke de store overskrifter, mange hĂžjprofilerede politikere er en del af magtelitens slipstrĂžm og Anders Fogh er ingen undtagelse. Man ser jo heller ikke kransekagefiguren Lars LĂžkke 'flasher' med sine gĂžremĂ„l sammen med sine Anders Foghs tidligere USA's hidden-hand, buddybuddy Obama-Bush-Clinton klanen, som Lars LĂžkke har overtaget og holder meget, meget tĂŠt fra offentlighedens sĂžgelys, meeen 'nogen' af hans 'fjender' til vores elskede/hadede statsminister - LĂžkke, lader sivninger udslippe til pressen, i ny og nĂŠ og skaber enorme problemer for den  »lille svindler« (Lykketoft's udsavn).

Et ikon for ytringsfriheden (”Muhammedkrisen”)


Simone Aaberg KĂŠrn: Anders.
Anders Fogh deltager i hemmelighedsfulde mĂžder med verdens toppolitikere, finansmĂŠnd, mediemoguler og andet godtfolk. Dog husker mange danskere ham bedst for ”Muhammedkrisen”.
Jeg mĂ„ sige, at jeg synes virkelig, at der har vĂŠret tale om en principlĂžshed over en bred  kam – og sĂ„ er ingen nĂŠvnt, ingen glemt. Men det er noget, der har rakt fra den brede  kreds I erhvervslivet over til brede kred se I kultur og medielivet.[...] Som statsminister tilkommer det jo ikke mig at redigere aviserne. Jeg nĂžjes med at konstatere at for mit vedkommende, der er fĂ„rene skilt fra bukkene. - Anders Fogh interview februar 2006.
Transskriberet: Anders Fogh Rasmussen benytter metaforen “at skille fĂ„rene fra bukkene”, og derved bruger han sin ytringsfrihed som statsminister til at kritisere og dĂžmme kritikerne af tegningerne. Kritik er i denne metaforiske kontekst en del af ytringsfriheden. Dog fortsĂŠtter statsministeren med at understrege, at det ikke var muligt for ham som statsminister at kritisere tegningerne, da denne kritik ville begrĂŠnse pressefriheden. Hans afstandstagen over for at kritisere tegningerne og hans kritik af forskellige personer og sektorer i det danske samfund reprĂŠsenterer en modsĂŠtning i betydningen af ytringsfrihed. Det bĂžr ogsĂ„ pĂ„peges, at han ikke nĂŠvner, at muslimer og andre, der reagerer pĂ„ offentliggĂžrelsen af tegninger, ogsĂ„ har ytringsfrihed og retten til at ytre sig herom, et manglende aspekt som yderligere synes at understrege det politiske spil i brugen af ytringsfrihed. - ”Muhammedkrisen”– En politisk magtkamp i dansk journalistik

Nok om det, lad os lige ta' en tur-retur down memory lane!

Satan's C.V. - Friend or Foe?:(Der findes ingen tilfĂŠldigheder) 


Forbryderalbummet med indbygget shitstormsKonklusionen


Anders Fogh Rasmussen bliver anklaget for at fĂžre Danmark bag lyset og ryger i fedtefadet for sin medvirken for Krigen i 2003. Det sker dog blot, nĂ„r Cabal's masterminds Bush og Blair, bliver sat foran en dommer ved Den Internationale Domstol for krigsforbrydelser. Dermed antyder jeg, ligesom bogen "Vejen Til Irak", at VK-regeringen og statsministeren lĂžj om begrundelsen for at gĂ„ med i krigen. Det officielle og falske danske krigsgrundlag var nemlig baseret pĂ„ Iraks modvilje i at overholde nogle FN-resolutioner. Alle de mange andre svineĂŠrinder, svindelnumre og lĂžgnehistorier, bliver han ikke dĂžmt forHan er for snu, hemmelighedsfuld og smart med for meget magt og viden hvordan verdenseliten operere. Hvis han imod alle odds gĂ„r hen og bliver Whistleblower, slĂ„ Cabal ham ihjel.

No comments:

Post a Comment