Dec 31, 2023

🕬📰🎇 (Nyhedsbrev fra oplysningsforbundet) May Day siger tak for i år med nye (og gamle) artikler OG ønsker alle et FANTASTISK nytår! ~ 31. December 2023 ~ |


Kære medlemmer og læsere!

Lad os løfte glasset sammen og ønske hinanden og verden et rigtigt godt nytår. Det har vi brug for!

Det er svært at få øje på noget positivt at tage med ind i det nye år - især hvis man lukker op for TV. Men søger man sine informationer andre steder, så er der glimt af håb: Måske bliver Robert F. Kennedy Jr. USA's næste præsident? Måske lykkes det at få stoppet den digitale bankvaluta CBDC'en pga. folkelige protester? Måske lykkes det at  vinde nogle sagsanlæg om vaccineløfter, der blev brudt? Måske tør de alligevel ikke udråbe flere pandemier og rulle flere nedlukninger ud? Måske bliver der fred et eller andet sted i verden? Måske går det op for flere, at klimafortællingen er mere nuanceret, end Greta tror? Måske beslutter EU, at systemer til ansigtsgenkendelse skal forbydes? Måske får vi sat en stopper for WHO's planer? Måske bliver der samlet 1 mio. underskrifter i EU for "Opretholdelse af menneskelig værdighed og anerkendelse af informeret samtykke" - og for en gangs skyld lytter EU-Kommissionen til de 1 mio. borgere, der skriver under?
(Se alle underskriftindsamlinger i bunden.)

Et skridt i den rigtige retning vil være i højere grad at forestille os og insistere på fred og fremgang i stedet for at bekymre os om alle de rædsler, "der helt sikkert er på vej." En bedre virkelighed starter inde i vores eget hoved. 

Rigtig godt nytår!

 

Sygdom/sundhed
 
Nyt samarbejde for komplementær behandling
En række læger, sygeplejersker, akademikere og alternative behandlere har dannet ”Dansk Selskab for Komplementær Medicin”, som blev stiftet den 25. maj 2023 ved en virtuel generalforsamling.
Undgå disse 9 giftige fødevarer
Se hvilke ni fødevarer, du med fordel kan skifte til de økologiske af slagsen, hvis du vil skåne dig selv og din familie for rester af pesticider.
Homøopatisk behandling af inflammation
Ordet inflammation er fra latin og betyder at antænde og hentyder til den feber eller lokale varme, der kan opstå, når inflammationen raser. Det er en ret kompleks proces, der er kroppens svar på celleskader og biokemiske ubalancer. Derudover er det en helt essentiel del af helingsprocessen. Uden et vist niveau af inflammation hæmmes vores heling. For meget inflammation derimod skader helingen og danner smerte og nedsætter kropslige funktioner. Kan homøopati hjælpe her?
Cholin i æg reducerer inflammation
Undersøgelser har forbundet et højere indtag af cholin med en lang række fordele, herunder en nedsat risiko for hjertesygdomme, en 24 % nedsat risiko for brystkræft og forebyggelse af ikke-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD).
Nyt dansk kosttilskudsfirma
Det siger de om sig selv:  Hos Sandvig Pharma bestræber vi os på at arbejde holistisk og tilstræber at udviklingen af vores kosttilskud er baseret på den nyeste forskning samt inddragelse af ældgammel viden. Vi ønsker at genskabe forbindelsen til vores egne skandinaviske sanke-rødder, hylde den gamle samler-praksis og bringe den mere eller mindre forsvundne viden, der førhen gik gennem generation, op til overfladen igen. 
Kender du Montessori-pædagogikken?
Montessori-legetøj, der bruges i førskoleundervisning, stimulerer læring ved at opmuntre børn til at undersøge deres omgivelser på egen hånd i et frit miljø – og hjælper det med at udvikle forskellige færdigheder, både kognitive og motoriske, og endda sociale og følelsesmæssige. Sund pædagogik fra det forrige århundrede, som ikke må gå i glemmebogen.
Heiko Schöning advarer: Det næste angreb bliver biovåben og bakterier! (Måske?)
Medicinalvirksomheder og efterretningstjenester går i øjeblikket sammen om at forske i biologiske våben, siger analytiker og læge Heiko Schöning. Efter måneders forskning er Schöning sikker: "Denne gang bliver det bakterier!" (Video.)
 
Vaccination
 
Vigtigste MEP pludselig afgået ved døden (May Days mindeord her)
Medlem af EU-Parlamentet Michéle Rivasi stod i spidsen for EU-Parlamentets kamp for frigivelsen af Leyen-Pfizer-sms'erne og for at få sat en stopper for hemmelighedskræmmeriet omkring aftalen mellem EU og Pfizer. Hun døde pludseligt og uventet…
Er den britiske stat blevet vaccineproducent?
Her er en kommentar til en af de mærkeligste begivenheder i moderne britisk politik, som fandt sted i Underhuset i sidste uge, da parlamentsmedlem Andrew Bridgen rejste sig for at holde en tale om konsekvenserne af Covid-vaccinationen, og hele salen blev tømt – hvilket involverede en usædvanlige opførsel fra den erfarne udenrigsminister og mangeårige Bill Gates-kender Andrew Mitchell.
 
Miljø/GMO
 
Elbiler – gode for klimaet? 
Analyse af CO2-regnskabet: Det koster meget mere energi at fremstille en elbil frem for en benzin- eller dieselbil. Det skyldes primært det tunge batteri, hvortil der går megen energikrævende minedrift og udvinding af materialer, f.eks. litium, kobber, kobolt og mangan. I dag vil hele denne forsyningskæde være drevet af energi fra fossile brændstoffer. 
Gravide kvinder nær landbrug har "signifikant" mere glyphosat i kroppen
Forskere bag et nyt studie undrer sig over, hvordan glyphosat fra nærliggende konventionelle landbrug kan ende i gravide kvinders kroppe, når stoffet angiveligt ikke skulle fordampe særligt let.
Flere vender ryggen til klimavenlig mad
Selv om flere har skruet ned for kødforbruget, viser undersøgelsen Madkultur23, at klimahensyn spiller en mindre rolle, når danskerne køber ind til aftensmaden, hvor kødet stadig spiller hovedrollen på de fleste tallerkener.
'Klimakrisen' - et bedrag?
Mere end 1.600 forskere og fagfolk, herunder to nobelprismodtagere, har underskrevet en deklaration om, at "Der er ingen klimakrise". Deklarationen får nok desværre ingen opmærksomhed i de etablerede medier, men det er vigtigt, at folk får kendskab til  massehysteriet om klimaet.
 

Skærme/elektrosmog
 
Endnu et karseforsøg i Wi-Fi-miljø
Hvad sker der, når karsefrø udsættes for Wi-Fi? Følg et kontrolleret eksperiment her.
Sverige: Skoler vil være helt mobilfri
Ifølge dansk TV2 og SVT Nyheder vil de svenske grundskoler (1.-9. klasse) blive helt mobilfri så hurtigt som muligt. Selv i frikvartererne skal eleverne fra 1.-9. klasse aflevere deres telefoner, ifølge den nye Tidö-aftale. "Det er et skridt fremad i en vigtig kulturændring," siger Johan Pehrson, leder af det liberale parti. Regeringen ønsker, at det skal være normen i alle svenske skoler.
 

Overvågning/rettigheder
 
Vigtigt: Nyt EU-borgerinitiativ
ET EU-TILTAG TIL BEKÆMPELSE AF WHO's TRAKTATÆNDRINGER: De skal bruge 1 mio. underskrifter til at få gennemført følgende:
"Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at vedtage lovgivning, der fremmer frihed, gennemsigtighed, ansvarlighed og individuelt engagement i EU. Formålet er at etablere og styrke kontrol og balance og sikre, at EU's institutioner er lydhøre over for den enkeltes behov og interesser, samtidig med at de opretholder vores menneskerettigheder, som de er nedfældet i EU's Charter om grundlæggende Rettigheder. Vi opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen til at fremsætte en anbefaling om at foreslå en retsakt (lov) for medlemsstaterne om definitionen af informeret samtykkeder fremmer forrang for menneskelig værdighed, frihed og kropslig autonomi i Den Europæiske Union."
International Deklaration om børns Menneskerettigheder i den digitale tidsalder
Ny deklaration, læs den, og underskriv: Eksistensen af børns juridiske rettigheder er velkendt, men håndhæves ikke tilstrækkeligt eller ensartet, især når disse rettigheder er i konflikt med magtfulde kommercielle interesser. I dette dokument opstilles tre grundlæggende juridiske rettigheder for børn i forbindelse med implementering og brug af teknologi: deres ret til at være fri for bevidst vanedannende enheder, platforme og apps; deres ret til at være fri for skadelig eksponering for stråling; og deres ret til at være fri for kommerciel udnyttelse.
Verdens første lov om kunstig intelligens (AI) på vej fra EU
Loven kræver, at brug af AI risikovurderes. Fx er AI-systemer med uacceptabel risiko den slags systemer, der betragtes som en trussel mod mennesker og vil blive forbudt. De omfatter:
Kognitiv adfærdsmæssig manipulation af mennesker eller specifikke sårbare grupper: for eksempel stemmeaktiveret legetøj, der tilskynder til farlig adfærd hos børn.
Social scoring: klassificering af mennesker baseret på adfærd, socioøkonomisk status eller personlige karakteristika.
Biometrisk identifikation og kategorisering af mennesker
Biometriske identifikationssystemer i realtid og på afstand, f.eks. ansigtsgenkendelse
Den aftalte tekst skal nu formelt vedtages af både Parlamentet og Rådet for at blive EU-lov. (engelsk)
 
 
 

Er det svært at holde dig opdateret? 
Få nyhederne hos May Day!

Bliv medlem af May Day! Støt et godt initiativ!
Meld dig ind, eller forny dit medlemskab.
Klik her

Sundhed er godt for helbredet! 

 

No comments:

Post a Comment