Apr 24, 2023

🔮🥰🤳 (Find fem fejl: Mæættes vorter, Biden som kransekagefigur og sommerens Blackout) Dialog med mit Højere Selv. Utopia eller Dommedagsvision. Kan betragtes som bruge en pendul, som en nøgle til viden, kundskab og visdom. Eller simpel zodiac tarot spread. Fik som sædvane lidt hjælp, fra en DK-holistisk naturlæge/healer/kinesiolog aka alternativ behandler med 50 års kunde/patient erfaring ~ 24. April 2023 ~ |

Editor's Note: Er dit bæger halvt fyldt, eller halvtomt? Vi mennesker er flokdyr, og når vi ikke er en del af en flok, bliver vi ensomme. Og når vi ikke bliver liked på Fjæsen eller forhindret på ens Smartphone (omvandrende computer), TV'et sortner og køleskabet går ud, grundet strømafbrydelse, bliver vi paniske, angste og aner ikke, hvad vi skal gøre, fordi, vi er 110% digitale zombier i en digitaliseret verdensorden. Danskeren, eller mennesket, lever under en bestemt samfundsorden og evidenshierarkiet, flere regler og absurd overregulering, så vi ikke bliver selvtænkende optimister og anarkister. Vi er 'gode og loyale mennesker', som gør hvad vi får besked på og har lært af vore 5 autoriteter (lægen, præsten, skolelæren, forældren og samfundet). Ingen synlige beviser - ren afvisning - det er gennem vores opdragelse. Vi er HVAD vi har LÆRT. Ego-selvet, bærer også en stor del af ansvaret, der forfalsker vores natur, det dækker den med et slør af uvidenhed og frygt, frem for klarhed og kærlighed. Egoet, bestemmer over os i enhver situation med forsvarsmekanismer, hvis 'noget' anses for 'farligt'. Når, man er parat til selvudvikling, spirituelle fødsel og efterfølgende spirituelle opvågen og bevidsthed, og tør lytte, til sin indre stemme, sker der en revolution. Hvis man er ren og klar i spyttet uden uforløste traumer, forbier, sorg, chok og sluppet fortiden og blevet frigjort, så kommer man længere ind i bevidsthedens univers... Min H-S fortolker på min egen nuværende energi og danner et nutidsbillede, som kan forandre sig mange gange siden, eftersom vi lever, i en dynamisk verden og vi stadigvæk er i krig mod Kabbalah og frimureriet m.fl... |  

(kinesiologi) Er der gode eller dårlige energier som forstyrrer min nattesøvn og svimmelhed? 

-        Blokeringer i mine meridianer og organer? Se til højre (se frygten i øjnene).  INGEN FRYGT ELLER NOGEN BLOKERINGER I DAG.

-        Er der noget som jeg hører som går mig på? NEJ!  

      Nogen kropslige beklagelser eller energitab? NEJ!  

-       Problemer med nattesøvn? Når jeg går i seng for at sove? Dårlige energier forstyrrer             nattesøvnenNEJ! NEJ! NEJ!

-      Problemer med at bo på 5. sal på loftet? NEJ! 

-      Gode energier der forstyrrer nattesøvnen? JA!

        Altså siger Louis det kan kun være de gode energier fra Schumann Resonansen og andre energiboosts som skal gøre alle mennesker krystallinske, solhverv, solformørkelser, solar flares o.s.v.

Spørgsmål til mit højere selv (H-S):  

🙋 1. Er der noget ulden eller lusket ved denne Sirenevarsling i Dannevang? NEJ! 

-        Er der noget som vil blive misbrugt, ved at gøre os bange? NEJ! 

-        Hvad med USA mht. The Emergency Broadcast System (EBS)NEJ! 

-        Er det en alarm som skal sikre mennesker, de skal passe på? JA! (dvs. det er ikke negativt)    

-        Har de mørke kræfter skabt dette alarm-system? NEJ! 

-        Har de lyse / hvide kræfter skabt dette system? JA!

🙋 2. Er Mette Frederiksen statsminister valgperioden ud Dvs. næste ordinære folketingsvalg i oktober 2026,? NEJ!

-        Kommer der valg i 2024? JA!

-        Hvem vinder? DE BORLIGERLIGE (BLÅ) SOM FÅR EN MAGTPOSITION DER VINDER NÆSTE GANG. 

-        Er Mette F. den originale Mette som er født i Nordjylland som er statsminister? JA! 

         Louis nævner at sidste billede af Mette F. har hun nu en vorte på højre side, før var det          venstre side.      

-       Vorte på højre side, er det billedmanipulation? NEJ! 

-        Har hun pludselig en ny ekstra vorte? JA!  (griner)

🙋 3. Bliver Joe Biden afsløret som fake i 2023? JA! 

-        Afsløret som en skuespiller eller figur? JA!  

🙋 4. Er der en ekstraordinær energiboostnig af menneskeheden fra nu af og fremefter i 2023? NEJ!           

-        Disse mange energier der er i øjeblikket, vil det være nok? JA! 

🙋 5. Får vi noget Blackout på internetnet - på den digitale system, IT og infrastruktur? Vil det give et knæk eller blive afbrudt worldwide? JA! 

-     Hvornår vil der komme denne (korte eller længere) afbrydelse? AUGUST 2023

No comments:

Post a Comment