Sep 30, 2022

🥰🤳 ~ (Christmas Surprise: Hallelujah & Efterårs- og Julestemning) Dialog med mit Højere Selv (SOTW; VAR FORBI MIN HOLITISKE NATURLÆGE. BRUG EGEN SPIRITUELLE DØMMEKFRAFT, INTUTION OG INDRE VISDOM!) ~ 30. September 2022 ~ |


Udgivet den 30. September 2022 af Verdensalt

Editor's Note: 🤙Hvad verdenssituationen og mit højere selv ønsker at dele med min "bevidsthed" de næste mange måneder som bliver skelsættende for vores 3-D Matrix 'illusionen' spurgt gennem min naturlæge og Kinesiologi 🙌] ... {kogt ned til enkelte ting efter mange timers samtale - ordret spørgsmål til mit højere selv} ... 

🙋 De såkaldte danske 'Frihedsbevægelser' som én stor general gruppe eller pulje, arbejder de for de 'gode' eller 'onde' eller 'dårlige'❓ 'DE ONDE'. Men der er nogle enkeltpersoner fra frihedsfightere, som er flettet ind under som 'DE GODE'. 

🙋 Eksempelvis, politikeren Mads Palsvig og hans organisation JFK21 eller m.fl. Er han og dem bagved MP gode eller dårlige for menneskeheden DE ER BLANDT DÅRLIGE ELLER NEGATIVE.  

🙋 Hvad med Sundhedsliberalt Folkeparti | Peer BrændgaardHAN ER BLANDT DÅRLIGE ELLER NEGATIVE.  

🙋 Blev Dronningen af Danmark (DDFO-DAISY) syg af Corona i sidste uge❓ Har hun nogensinde haft Corona❓ Influenza❓ Andre sygdomme❓ SVARET ER 'NEJ!' TIL ALLE SPØRGSMÅL!

🙋 Blev hun hentet ind i den periode hun fik 'Corona' og fik en løftet pegefingre eller advarsel for medvirken og medlem til The Committee of 300 og lignede ting JA! Dvs. har DeHvideHatte haft fat i hende JA! 

🙋 Hvornår og kommer Putin's (den anden version af Putin) mission (special operationer) frem i medierne på et tidspunkt 2024 FØR KOMMER SANDHEDEN IKKE FREM

🙋 (ManMadeForstærket) Er disse 'superstorme, orkaner og tyfoner' manipuleret med JA! 🙋 Kommer disse tyfoner i mindre størrelse, men forstærkes af HAARP og lignende vejrmanipulationsudstyr og laver skade af DeSorteHatte JA! 

🙋 Hvornår kommer der en offenliggørelse af  Joe Biden og Paven af Vatikanet  Eks.vis. enten  ved, at erklære, de allerede er døde naturligt, arresteret eller andet❓ DECEMBER MÅNED - INDEN JUL 2022! 

English version of Higher-self questions assisted through my Danish holistic ND: 

🙋 The so-called danish 'Freedom Movements' as one big general group or pool, do they work for the 'good' or 'evil' or 'bad'❓ 'THE EVIL'. But there are some of individual freedom fighters who are intertwined as 'THE GOOD'.


🙋 For example, the politician Mads Palsvig and his organization JFK21 or others. Are he and those behind MP good or bad for humanity❓ THEY ARE AMONG BAD OR NEGATIVE.

🙋 What about Health Liberal People's Party | Peer Brændgaard❓ HE IS AMONG THE BAD OR NEGATIVE.

🙋 Did the Queen of Denmark (DDFO-DAISY) get sick from Corona last week❓ Has she ever had Corona❓ Influenza❓ Other diseases❓ THE ANSWER IS 'NO!' TO ALL QUESTIONS 

🙋 Was Margrethe II of Denmark Queen of Denmark brought in during the period she got 'Corona' and interviews or got a warning for complicity and being a member of The Committee of 300 and similar things❓ YES! 🙋That is, has TheWhiteHats got a hold of herYES!

🙋 When and will Putin's (the other version of Putin) mission (special operations) appear in the media at some point❓ 2024 NOT BEFORE WILL THE TRUTH COME OUT

🙋 (ManMadeAmplified) Are these 'superstorms, hurricanes and typhoons' manipulated❓ YES! 🙋 Do these typhoons come in smaller size but are amplified by HAARP and similar weather manipulation devices and do damage by DeSorteHatte❓ YES!

🙋 When will there be a disclosure of Joe Biden and the Pope of the Vatican ❓ E.g. either by declaring have already died naturally, arrested or otherwise❓ DECEMBER MONTH - BEFORE CHRISTMAS 2022!        

                   

No comments:

Post a Comment