May 11, 2022

🗫👂😮 ~ (STM, Stikkerlinjer & Sladrehanke) Dannevangs Medico-Corona-Kooperativet, Konge-Frimureriet og Krigsministeriet en del af Statskapitalismens fem industrielle komplekser under ledelse af USA og Hemmelige Sorte Adelsfamilier (SoTW) ~ | Blogger: Det er PT meget farlig at ytre sig overfor overmagten som almindelig dansker, ikke-godkendt-politiker eller putinist... Vi spoler lige tiden godt 2.100 år tilbage... Ved hjælp af løgn, fortielser og massiv propaganda, lykkedes det Augustus under Romerriget, at nedbryde republikken og blive Roms første kejser, indtil, sygdommen, gjorde det af med ham. Romerne skabte historiens første professionelle hær og gennem århundreder, var den romerske hær en frygtet og velsmurt kampmaskine, som har inspireret nutidens militærstyrker... Igennem 150 år er magten i Danmark blevet stadig mere koncentreret omkring statsministeren. Med hjælp fra embedsværket, The Establishment og de usynlige stikkere, har Mørke-Mette, aldrig haft mere suverænt magt, som nu (indtil folkets oprør og DeHvideHattes modstandsbevægelse tager over)... [LÆS VIDERE]... |

"Statskapitalismens fem industrielle komplekser"
🚩 1. Farmaceutiske industri (medico-industrielle kompleks/mafia) 

🚩 2. Det øko-industrielle kompleks (Karrierepolitikere og deslige, der profilerer sig på den form for godhed, Monopol på opfattelsen af det bæredygtige samfund, Agenda 21/2030) 

🚩 3. Det spin- og mediepolitiske kompleks (Operation Mockingbird, CIA Media Control Program) 

🚩 4. Det sikkerhedsindustrielle kompleks (Militær, politi, anti-terror, efterretnings- tjenester, udenrigs- og sikkerhedseksperter betalt af borgerne selv, med pseudo- holdninger til fordel for oligarkerne, frygtdiskurs, syndebukke og fjendebilleder, forskellige former for lobbyisme) 

🚩 5. Det hemmeligholdte militær-industrielle kompleks (MIC-SSP AKA Secret Space Programs AKA De Hemmelige rumprogrammer). Danmark er en STOR rumnation iforhold til vores størrelse. Danske rumvirksomheder og danske rumaktiviteter ; DTU Space, Terma A/S, TICRA , DMI, Panum Instituttet - Københavns Universitet, Ohmatex, Center for Operativ Oceanografi - Forsvaret, Styrelsen for Forskning og Innovation, Gomspace, Danish Aerospace Company, Space Inventor, Gatehouse, Quadsat og Force TechnologyGeodatastyrelsen, Automation & Control - Aalborg Universitet og Dansk Selskab for Rumfartsforskning m.fl... | 

(fortsat) - Det er skæbnens ironi, hvis Vi, Folkets frihedsrettigheder, i sidste instans stoppes, af en udemokratisk institution af kongeligt udnævnte aristokrater, og politisk mafia-syndikat-regime på Borgen, hvor magten officielt besiddes af et mindretal, den dominerende Elite, bestående af ganske få personer og Frimureriets øverste Stormestre med Dronningens lejesoldater, som våbenskjold... 

Første gang, siden 1930erne, og under Coronakrisen, sendte man militæret og soldater ud i gaderne for, at tvinge minkavlerne og sørge for, at den almindelige dansker, makkede ret og vores frihed, blev begrænset eller nulstillet, og vi er nu, overvåget, som aldrig før. 

PET, FE og danske Forsvar, har ALDRIG i DK-historien, haft så meget magt, som lige nu. 

Den danske regering har fremført en række skiftende argumenter for at stramme den danske spionageparagraf, så lovlige ytringer kriminaliseres med op til 12 års fængsel på baggrund af deres motiv. Statens initiativer, der også indeholder væsentlige indskrænkninger i borgers frihedsrettigheder, har overført magt til efterretningstjenester, uden nogen demokratisk kontrol. 

Tjenesterne får således mulighed for, at efterforske lovlige ytringer, den ikke bryder sig om, som en forbrydelse med straframme op til 12 års fængsel efterspionageparagraffen. PET og FE, er blevet ligeså farlige som FBI og CIA, som ingen regionale, nationale og internationale, begrænsninger, har... 

Men jeg ser også, en stigende tendens, at "mange" danskere, anser sig selv, som statens og Zorro's hjælpere, S-partiet og støtternes falske dogme-doktriner; man kommer alle til undsætning, er skabt, for de fattige, de undertrykte, og andre folk i nød. 

"STIKKER"-begrebet, er kommet for, at blive, siden 2020 (og langt inden da). 

Vi sladre om hinanden, som aldrig før og det er ikke kun, når loyale danskerne til "systemet", melder sig ind i kampen og i stigende grad "sladre" om hinanden for sort arbejde, skattesnyd, forsikringssvindel, socialt bedrageri og eller snyd, med Corona-hjælpepakker, hvem som er vaksineret og naboens bil, på tyske nummerplader. 

Harry Potters usynlige kappe af danskernes dobbeltmoralskhed; at handle i god tro og vise samfundssind, har givet Retsstaten, Politi og efterretningstjenester, uventet hjælp og kronede dage... |


No comments:

Post a Comment