Dec 26, 2021

🙊👄😶 ~ (Sprogbrug, misbrug, trylle- og hekseformularer) Ord som associerer til frygt (SoTW Arkivskab) ~ | Blogger: [👐VELKOMMEN TIL OPLYSNINGSTIDEN. Håber på = Afmagt, ingen handling – brug i stedet vendingen - jeg glæder mig til 🤯😵😇] ... Nu hvor vores Statsminister, AllesLandsmoder Slette-Mette og Co., og hendes taleskrivere, spindoktorer og S-troldehær, har brugt ord såsom at vise "samfundssind" - der lærer politikerne retoriske trick, som desværre sniger sig i både journalisters og almindelige menneskers sprogbrug. Eller vi selv, benytter os af ordet "at håbe", som er det mest misbrugte ord i vores underbevidsthed... |

 

Udgivet første gang October 2014 af Verdensalt.dk

Når frygten rammer os, indtager vi en position af ”blokering, låsthed, fiksering” op mod 86 pct., resten af de 14 pct. er de basale overlevesesinstinkter ~ L. M. J.

© L. M. Jeppsson (samt verdensalt.dk) – Naturlæge Krop & Sind, Yoga, Kinesiologi m.m.:

Et hvert ord du siger, genkendes af dine sanser, som det er indlært første gang. Enten med en ”rar” følelse, eller en dårlig følelse. Dårlige følelser giver frygten, skuffelsen, vreden bitterheden, afmagten og hadet fornyet næring.

 • Ord er skabt for at udtrykke følelser.
 • Ord udløser gode/positive følelser.
 • Ord udløser dårlige/negative følelser.


6 ord som associerer til frygt!1.  Håber på = Afmagt, ingen handling – brug i stedet vendingen - jeg glæder mig til.

At håbe på noget = at man frygter det modsatte. Frygten ligger bag håbet. Det modsatte for håbet, er altså frygt. Frygten dominere sindet og frygt er = stress. Håb er samtidigt afmagt. ”jeg kan ikke gøre noget” – andre må tage ansvaret. Håbet er det sidste, som er tilbage.
Send glæde ud for de ting som du ”ikke” ønsker og de ting som du ønsker, skal komme.  Et given eksempel ville være : Jeg glæder mig til at betale de regninger som kommer min vej. Med et, har du sluppet frygten og den negative virkning det er at betale noget man ikke ønsker sig.  
 • Glæde tiltrækker glæde
 • Frygt tiltrækker frygt
Glæde forhindrer følelser, i at blive oprørt. Oprørte følelser giver stress. 

2. Bare ikke = Frygt for forlods (foruddannelse, forud)


Bare ikke, betyder også frygt. "Bare det ikke sker", er frygt. "Jeg orker bare ikke at stå op" tidligt om morgenen og gå på arbejde". Allerede har man givet efter for frygt det er at skulle stå op tidligt, eller at gå på arbejde.
 • Frygt aktivere genkendelige frygt-følelser
Sørg i stedet for at have en holdning til tingene:
 • Hvis det sker, forholder jeg mig sådan og sådan…
 • Hvis det ikke sker, forholder jeg mig sådan og sådan…
3.  Prøve på = Ikke at gøre – prøve er en tabers talemåde, en vinder gør.

Når man prøver og så ”gør det” alligevel, kan hjernen ikke forholde sig til det. At ”prøve” betyder ikke at gøre. Hvis du ”gør det”, er du nu i konflikt med dig selv. 
At prøve betyder - ikke at gøre.
Hvis du gør det, er du i konflikt med hvad du siger, og hvad du gør ( dårlig samvittighed)
Hermed kommer du i konflikt med din omverden (du lovede jo at gøre det - folk regner med at du gør det)

Eksempel: Jeg skal prøve at gøre min rapport færdig til tiden. Si til dig selv - du gør rapporten færdig til tiden eller afvis det til din chef.
 • Tabere, de prøver at vinde - Vindere,de gør det

4.   Er nødt til = Tvang. Ej ens frie vijle. Du har altid et valg.

Eksempel: Pia Kjærsgaard's bog "Fordi jeg var nødt til det", når det kommer fra en politikker undre det mig ikke, at ordet "nødt til" bliver brugt her.

"Nød til, betyder; at nogen tvinger dig. Du har ikke frit valg. Grunden til at du bruger ordet, er fordi du ikke tør tage stilling selv, men undskylder af nogen tvinger dig."
 • At vælge er frihed
 • At være nød til, er tvang

5.   Kan nok ikke = Forlods undskylden.(undskylder på forhånd, forud)

Kan nok ikke, er en forlods undskylden, hvis du ikke kunne.
- Dermed kan ingen bebrejde dig, hvis du ikke kan.
 • Brug istedet: jeg kan godt - jeg vil ikke - jeg kan ikke - jeg har ikke lyst 
Ved at bruge "kan nok ikke", gør man sig ikke nok umage.

Eksempel: Jeg har jo sagt, jeg kan nok ikke nå det.

6.   Ja, men = Ja og men er modsætninger. Forstås ikke af underbevidstheden.
 1. Brug istedet: Nej, men = Nej og men, er idenittiske.
Ja - men. Først acceptere du. Dernæst næger du. Ja og men er modsætnnger. Men, betyder
modsat af ja = nej. Hjernen kobler fra. Hvad du accepterer, er nu slettet.
 • Sig ja, hvis du acceptere.
 • Sig nej, hvis du ikke accepterer.
Kom med din mening, hvis du ikke acceptere. Suppler andres menning, med din egen menning.....

*******************************

Hjemme øvelse: 


1. Sæt en bødekasse op og øve dig at bruge ovennævnte eksempler - væk fra frygt baseret ord.
2. Hver gang du benytter eet af disse frygt-baseret ord og sætninger, læg penge i kassen
3. Jeg forsikre dig, du bliver overrasket over hvor mange gange disse ord bliver brugt på en dag.....

Tak fordi du læste på min blog

Namaste!

No comments:

Post a Comment