Mar 20, 2021

💚🌱🏵️ ~ (”Alt” kan 'næsten' gøres til en pandemi) Biodynamisk nyt i 15 pkt. (Biodynamisk Nyhedsbrev) ~ | Blogger: Hvordan kender SoTW biodynamiske?... Snakkede med Lars Mikkelsen på en stand engang via Krop-Sind-Ånd Helsemesserne i København, år tilbage... Som jeg også nævnte for en deltager på en demo i Jylland, MAY DAY (Danmark), er endnu en helt fantastisk foreningen, der blev dannet i maj 1995 for at bevare retten til selv at bestemme over vores helbred og deltaget på nogle af Deres mange arrangementer... PS: KOMMER DOG, aldrig, til at underskrive nogens "Manifester"(pkt. 4), hverken Lars Løkkes eller andre politikere eller tror på det empiriske materiale, der består af Breiviks manifest, hans ageren den 22. juli (falske flag operation)... Men, ophæv alle restriktioner Borgerforslag, pkt. 3 (you can bet your ass I'll go for it every time)... |

 

Indhold
1 Påskeberetning
2 ”Alt” kan (næsten) gøres til en pandemi
3 Borgerforslag -ophæv restriktionerne
4 Lars Løkke manifest – genåbne DK
5 Cahill om corona
6 Biodynamisk Forskningsforening
7 Fire GMO-høresvar
8 GMO-begrænsning i Schweiz
9 Vaccineskader
10 Cowan med dansk tekster
11 Bill Gates har personligt status som et land i WHO
12 Lærer mere gennem bevægelser
13 Verdens lykkeligste mand – trods
14 Fagperson advarer i åbent brev til WHO om vaccine
15 Indien og det økologiske/biodynamiske
Følge de røde tal nedad i venstre side.

1 En Påskebetragtning 
i disse mærkelige tider
Af Niels Henrik Nielsen/formand for Antroposofisk Selskab
 
Artiklen er skrevet ved påsken i 2020, men er helt aktuel.
Den er i linket nederst.
Men først lidt indledning:
I er nok en hel del, der ikke er vandt til at læse Steiner-stof.
Jeg forstår det hele, så kan ikke bedømme, hvad der kan være svært at forstå.
 
Mysteriet på Golgata sker i forbindelse korsfæstelsen af Kristus på det sted.
Kristus inkarnerede som en ånd fra Solen, da Jesus blev døbt.
Jesus’s jeg forlod hans krop, og Kristus inkarnerede i dennes fantastiske krop.
Efter dåben var Kristus 40 dage i ørkenen. Han blevet fristet af 2 væsener.
Kaldet Fanden og Djævlen som jeg lige husker det i Det Nye Testamente.
Hos Steiner kaldes de Ahriman og Lucifer. Disse findes også inden i os.
 
Englene. De lever i 3 Hierarkier med hver 3 slags engle.
I nederste tredje hierarki har vi nærmest os:
Englene. Vi har hver en engel, der følger os gennem gentagne jordeliv.
Ærkeenglene som kan meget mere, fx en for det danske sprog.
Dyrenes gruppe-jeg’er under deres regi. Michael er den store fra Solen.
Tidsenglene (Arkai) er der 7 af og som skiftes til at være klodens tidsånd.
Siden 1879 har Michael haft dette arbejde (i ca. 300 år).
 
Johann Gottlieb Fichte levede på Goethes tid. Hans vidunderlige tekst nedenfor
viser, at han helt havde indset, at vi alle lever evigt.
 
Nogle overblikscitater fra Artiklen

Før Mysteriet på Golgata levede Kristus i englenes sfære. Men Kristus-væsenet forbandt sig med jorden og forlod englene. Det har skabt en form for tristhed hos dem. Men hvis mennesker begynder at leve med Kristus-tanken, så begynder menneskene at lyse som stjerner, stjerner, som englene får øje på, - og de genkender Kristus. Kristus har forbundet sig med den døde åndelighed i Ahrimans rige, - og dermed den døde åndelighed i vores tænkning. Her står Ærkeenglen Mikael parat til at vise os vejen. Vejen er spiritualiseringen af intelligensen. Vi kan følge Ærkeenglen Mikael, for med Kristus-kraften at finde vejen ud af Ahrimans sfære.
 
 
Det utrolige er, at i det øjeblik jeg bruger min intelligens til at studere og optage åndsvidenskab, så benytter jeg Kristuskraften – det kunne slet ikke lade sig gøre uden. Kristus-kraften lever i mit Jeg. Og i det øjeblik jeg begynder at lære den åndelige verden at kende, begynder at lære englenes verden at kende, så begynder englene at hjælpe. – De begynder at virke i min dømmekraft – mere og mere. Livet i tænkningen begynder at vågne. Hjertet begynder at tænke. Og derved styrkes min livskraft. Den næres. Den næres ikke kun af den mad, jeg spiser, men særligt af den næring jeg bringer med om morgenen, efter at have været hos englene i den åndelige verden om natten. 
 
Som måske bekendt, blev der den 28. december 2019 opdaget en ny komet med kurs forbi Jorden. Kometen har fået navnet C/19 y4 (Atlas). Der er pt. gode muligheder for, at den kan blive synlig for det blotte øje i løbet af april eller maj. Det er jo interessant i sig selv. Men det er endnu mere interessant, fordi kometen på en måde bærer det samme navn som den berygtede sygdom, hvilket allerede er blevet bemærket af mange. (C/19 er en teknisk betegnelse for, at det er en komet, ”Comet” på engelsk, opdaget i 2019) R. Steiner har talt en del om disse himmellegemer, særlig i forbindelse med Halleys komet, som var synlig i 1910. Halleys komet har en særlig mission. Hver gang den i løbet af de sidste par tusind år har passeret jorden, er der efterfølgende kommet nye impulser, impulser der har styrket materialismen. Men det gælder ikke for alle kometer. Grundlæggende har alle kometer en særlig opgave, som kommer til udtryk i et gammelt kinesisk ord for komet, nemlig stjernekost eller fejestjerne. Kometer har nemlig den opgave at bortskaffe alt det astrale affald, som menneskets fejlagtige, hæslige og onde tanker bevirker i vores planetsystem. Det virker hæmmende og skadeligt for livet, og derfor må det simpelthen fjernes af og til. Måske kan vi have det stille håb, at vi her får en håndsrækning fra kosmos til at fjerne det sjælelige ”affald”, som vi bl.a. frembringer i denne corona-krisetid. Det kan give plads til renere og mere friske tanker og følelser. Hvis vi er vågne, kan det nok også medvirke til lidt mere klarhed i dømmekraften
 
Fra Rudolf Steiner. ”Antroposofisk arbejde er en realitet i de åndelige verdener. Det griber ind i de åndelige verdener, i væsnerne fra de højere hierarkiers liv. Gennem rigtigt antroposofisk arbejde, kan meget af det forfærdelige, der sker i verden, udlignes for de åndelige verdener, som jo hele tiden virker ind i alt”. Følgende kommer fra Marie Steiner, hvor hun citerer Rudolf Steiner: ”Jeg bliver så ofte spurgt, hvad kan man gøre? Mod en overmagt kan man ikke gøre noget, man kan kun gøre én ting – tænke sandheden med. Hvorfor det? Fordi tanker er dynamiske kræfter – og fordi der ikke tælles i den åndelige verden”. Rudolf Steiner har aldrig spået at livet ville blive lettere, - tværtimod. Det er den store udviklingsmulighed!
 
Derfor som afslutning nogle ord af Johann Gottlieb Fichte. Ord, som i et billede viser hvilken styrke ”Jeget” med tiden må tilkæmpe sig. ”Det, som man kalder død, kan ikke afbryde mit værk, for mit værk skal fuldendes. Det kan ikke fuldendes i nogen tidsalder, derfor er min tilværelse ikke bestemt for nogen tidsalder, og jeg er evig. Jeg løfter modigt mit hoved op til det truende klippebjerg og mod det brusende vandfald og mod skyerne, som tordnende svømmer i et ildhav, og siger: Jeg er evig, og jeg trodser jeres magt. Styrt alle sammen ned på mig. Og du jord, og du himmel, slyng jer i vild tumult sammen med alle elementerne, - skum og ras og sønderriv i vild kamp det sidste solstøvkorn af den krop, som jeg kalder min; - min vilje alene med sin faste plan, skal modigt og nøgternt svæve over verdensaltets ruiner; for jeg har grebet min bestemmelse, og den er mere varig end verdensaltets. Min bestemmelse er evig, og jeg er evig, som den.” Denne lille påskebetragtning er skrevet ud fra øjeblikkets omstændigheder. Derfor vil der være unøjagtigheder der skal korrigeres og ting, som skal belyses og begrundes.
Artiklen:
https://eed901d7-a96e-4d5e-987a-8b60f83cc56e.filesusr.com/ugd/6a42f4_4f79fa7d17914060a3b742e4a811314d.pdf
 
2 Selv en forkølelse er nu en svær pandemi
Bekendtgørelser, først den fra den 26. februar, hvor de kategoriserer influenza og 
corona som en meget farligt dødelig sygdom i form af Kategori A.
Dernæst:
BEK 362 af 9-3-21:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/362?fbclid=IwAR2mb4OTjBoBYvvH0HV-5_HZMRPRCw0fx45RG_NEceadVACjTBRT1Co2C3k
 
Hørt i tysk video: Selv en forkølelse kan nu kategoriseres i denne værste kategori A.
 
3 Ophæv alle restriktioner
Borgerforslag:
 
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07186
 
Der var en helsidesannonce herom i BT 11-3.
For de, der ikke har adgang via computer, så her et skema:

Skemaet kan udfyldes og brevsendes til: (Eller lægges i deres postkasse)
Folketinget, Att.: Borgerforslag, Christiansborg, 1240 København K
https://mcusercontent.com/03244b1458ca3072ec08039e0/files/b84c0261-6ca9-4cb7-94d0-25f00c029212/US_skema_til_50.000_til_Folketinget_ophæv_alle_.doc
 
4 Lars Løkke Manifest
Skrive under?
https://larsloekke.dk/manifest
Her kan man skrive under for et genåbnet DK.
 
I BT 11-3 var der en helsides annonce herom.
Med masser af tekster.
 
5 Dolores Cahill om corona
Du bør næsten se alle 25 min. i første link t.v. nederst nede.
Har du travlt, så se i hvert fald de sidste 6-7 min.
En indledning her fra udsendelsen:
Ekspert: Immunsystem kan redde alle fra Covid-19

Ingen behøver dø af Covid-19, influenzasymptomer kan undgås, og de nye 
mRNA-vacciner er dødsensfarlige.

Sådan siger molekylærbiolog og immunolog, Ph.D. Dolores Cahill, til Update
som vi mødte til en event i København, arrangeret af World Freedom Alliance.

Cahill er international ekspert i immunsystemet og vacciner og har årtiers 
forskning bag sig. Sideløbende har hun haft en række internationale 
topposter for bl.a. for EU-kommissionen.

Hun fortæller i interviewet hvilke vitaminer, mineraler og præparater, der kan 
redde alle fra at dø af Covid-19, mindske influenzasymptomer og 
give tryghed for ældre med svagt helbred.

Hendes advarsler mod de nye mRNA-vacciner kan ikke overdrives. 
Hun vil hellere gå i fængsel, end at lade sig vaccinere med dem, og hvis 
nogen - mod hendes vilje – gav hende en indsprøjtning, 
ville hun retsforfølge dem for drabsforsøg. 

Før maj 2020 var der ingen godkendte mRNA-vacciner, på grund af høje 
dødstal i forsøgene, der kan indtræffe måneder eller år efter vaccinationen. 

Ifølge Cahill bør læger, politikere og big-tech holdes direkte og strafferetlig 
ansvarlige, når de afholder befolkningen fra livsvigtig information, 
forebyggelse og den korrekte behandling.

Se også ’Vaccine eller Immunforsvar’ med speciallæge 
i almen medicin, Claus Hancke, på dkdox.tv.
 
www.DKDOX.TV        https://dolorescahill.com/   https://worldfreedomalliance.org/
 
Hvis Dolores ikke kommer frem, så brug denne:
https://dkdox.tv/videos/DK21020?fbclid=IwAR38YiI4J4o2AlY2pnosPD0eSFd_rKYYv9l8hniacV8-vfvNVFWINlkRtmU
 
6 Biodynamisk Forskningsforening
Det vil være godt for foreningen med flere medlemmer.
Se nærmere her i foreningens nyhedsbrev:
https://mcusercontent.com/03244b1458ca3072ec08039e0/files/884d71c2-27ed-43f2-9df4-50a0823844b0/BFF_Nyhedsbrev_Marts_2021.pdf
 
7 Fire GMO-høringssvar
Her er det ene svar:
https://mcusercontent.com/03244b1458ca3072ec08039e0/files/feabce17-52d9-4980-a58a-1585dcbeb180/Høresvar_GMO_majs_6_typer_8_3_21.doc
Og her er bilaget:
 https://mcusercontent.com/03244b1458ca3072ec08039e0/files/d1464996-a081-4633-a75f-53d02672713b/Bilag_til_Høringssvar_GMO.doc
 
Styrelsens oplæg:
Svaret ovenfor er til nr. 2 linket.
De 3 andre svar ligner og kan fås om ønsket.
Høring vedr. tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, 
der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 
1507 x MON810 x MIR162 x NK603 og underkombinationer heraf i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 
Link til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64815
 
Høring vedr. tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, 
der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 
MON 87427 x MON87460 x MON 89034 x 1507 x MON 87411 x 59122 og 
underkombinationer heraf i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
Link til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64816
 
Høring vedr. tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, 
der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret soja 
DAS-81419-2 x DAS-44406-6 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
Link til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64814
 
Høring vedr. fornyet tilladelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre 
produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 
majs Bt11 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829
Link til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64813
 
8 GMO-forbuddet i Schweiz
Det forbud, vi har mht. GMO afgrøder, gælder til sidst i 2021.
Det blev vedtaget af folket i 2005.
Sidenhen har jeg ikke hørt om en afstemning, men der kommer 
sikkert snart igen en, da forbudet netop kun gælder året ud.
Parlamentet forlængede forbuddet i 2010, 2014 og 2017
 
https://gentechfrei.ch/de/moratorium/moratoriumsverlaengerung
 
KH Alex
 
9 Vaccine-skader
Fra TV2Bornholm
https://www.tv2bornholm.dk/artikel/personale-faldt-som-fluer-efter-vaccine?fbclid=IwAR3b2dPowthXS5WBWR_FVeZCn1bOrdEnHFQG1k--yGS4yF_Tg1V5514v0SQ
 
 
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-10-sidste-uge-doede-37-plejehjemsbeboere-med-covid-19-paa-trods-af-vaccinerne
Jeg (Regitze) har vidst det i lang tid og har kun ventet på, at det bliver klart for enhver, 
at vaccinen er langt farligere end den udokumenterede influenza, som er 
markedsført som Covid-19. 
Folk bliver syge og i værste fald dør nogle umiddelbart efter at have modtaget vaccinen.
• 2.244 døde med covid-19 pr. 8. februar 2021.
• 1.220 døde med Covid-19 pr. 27. december 2020 (dagen hvor vaccinationerne begyndte).
Hmmm.....hvordan mon der kan være næsten ligeså mange "corona-relaterede" dødsfald 
de første 6 uger EFTER man begynder at vaccinere, som i hele 2020?
3. kilde
 
10 Cowans video med undertekster
En klog mand fra USA.
Det siges, at han er en Steiner-mand.
Den blev hurtig slettet af censuren i YouTube!
Men Tine fandt den på bitchute
 
Fra: Peter Krabbe 
Jeg synes også, at Cowans video er vigtig. Derfor har jeg nu udarbejdet 
danske undertekster til den og lagt den ud på min egen kanal.
https://www.bitchute.com/video/KpJZN0bMYgD1/
 
Venlig hilsen Peter Krabbe
 
11 Astrid Stuckelberger
Hun er fra Norge, men tales engelsk her, nogenlunde forståeligt. Tyske Reiner Fullmich er ordstyrer.
Tallene er minut-tal i videoen.
 
20 Nævnes at Bill Gates startede i corona-området i 2009.
11½ Gates status ene mand som en medlemsstat i WHO.
15 Noget med, at han har immunitet, betaler ikke skatter (så vidt jeg hører det).
17 Folk tror ikke på de ting (da for usandsynligt til at tro på!) 21½ Noget med ikke ansvarlig for noget.
26 Enhver influenza kan kaldes en pandemi, ja selv en cold (forkølelse?).
Det skal være verdensomspændende. 
De 2 andre krav før om meget dødelig og ? (glemt nu) er slettet!
Og ellers meget andet hen ad vejen i linet nedenfor.
 
Fra: Regitse
Emne: The Norwegian - Faculty of Medicine, Geneva UNI has...
 
https://youtu.be/hEZDtuN8y7k
 
Kære Lars Mikkelsen.
Dette er for vildt! 
Send hurtigst videre til en, der er god til engelsk, før det bliver slettet.
Det forklares, hvordan Bill Gates har diplomatisk immunitet og en slags status, som om han var et land.
Og hvordan han, WHO og til dels FN siden 2009 har styret hele historien mod den såkaldte pandemi, 
så den eneste form for immunitet, der fra nu af aksepteres, er vaccination.
Bedste hilsner Regitse.
 
12 Lærer mere gennem bevægelser
17.02.2021: Bare fantasien setter grenser for hvordan elever kan bruke kroppen til å lære mer og bedre, mener Kasper Madsen. Den danske forskeren har undersøkt hvordan man kan bruke bevegelse til å lære bedre. Mye bedre. Han mener skolen bør bruke aktiviteter i undervisningen på helt andre måter enn bare for å få opp pulsen. Madsen arbeider med sin doktorgrad ved Norges idrettshøgskole. – Både den norske og danske skole har jo som mål å få inn mer fysisk aktivitet. Men slik de fleste tenker, går de glipp av noen virkelig gylne muligheter for å få elevene til å forstå, erkjenne og huske på en helt annen måte. Undersøkelsene hans har vært en del av den store iMOOW!-studien, der forskere fra to danske universiteter har gått inn i 24 skoler over de siste tre årene for å finne ut hvordan man kan bruke bevegelse best mulig. Kravet har vært der lenge: Elevene skal ha minst 45 minutter fysisk aktivitet hver dag – men hvordan? Nå mener han å ha funnet i hvert fall ett viktig svar. Kroppen må med i læringen – Lærerne må tenke bevegelse på en annen måte. Det handler om at elevene oppfatter og forstår ting helt annerledes om kroppen også er med på leken. Eller egentlig: Om den er med på læringen, sier Kasper Madsen. – Kroppen er svært viktig for all erkjennelse. Vi sanser og forstår verden gjennom bevegelse, og derfor er det viktig å få den med, i undervisningen i skolen. 
https://forskning.no/barn-og-ungdom-menneskekroppen-norges-idrettshogskole/elever-laerer-mer-i-alle-fag-nar-de-far-bevege-seg/1810634
Kilde norske nyhetsdryss
 
13 Verdens lykkeligst mand
Tankevækkende
9.03.2021: 100-åringen overlevde holocaust: – Den eneste hevnen jeg er interessert i, er å være verdens lykkeligste mann. Jødiske Eddie Jaku overlevde Buchenwald og Auschwitz. Etter redslene i nazistenes dødsleirer ga han seg selv et løfte. Nå har hundreåringen debutert med memoarbok, Verdens lykkeligste mann, som nå kommer i norsk utgave. Han valgte ikke å hate eller tenke på hevn. Hat er en sykdom. Det ødelegger først din fiende, men også deg selv, skriver Jaku til Aftenposten fra sitt hjem i Sydney, Australia. Intervjuet foregår på mail. – Hvordan klarer du å være lykkelig etter alle dine prøvelser? – Fordi hver dag er en gave! Da jeg var fange i Auschwitz, mishandlet og utsultet, hvem skulle tro at jeg en dag skulle leve lykkelig i Sydney, med nydelig kone og familie? Alle nazistene og menneskene som fylte sine hjerter med hat, er borte nå. Men jeg er fortsatt her. Jaku skriver i boken hvordan han mirakuløst overlevde dødsleirene. Nazistene hadde bruk for hans tekniske ferdighet. Vennskapet med en medfange bidro også til at han klarte seg. Uten håp og tro på andre mennesker svikter vi og bryter sammen. Det var derfor vi overlevde. Takket være vennskap og samarbeid, skriver han i boken. Fordi han overlevde, besluttet han å hedre alle dem som døde i holocaust med å leve et så godt liv som mulig. Han lovet seg selv å smile hver dag. – Jeg har lidd, men jeg vil bevise for nazistene at de tok feil. Livet kan være vakkert hvis du gjør det vakkert, sier Jaku. 
https://www.aftenposten.no/kultur/i/dlvBdO/100-aaringen-overlevde-holocaust-den-eneste-hevnen-jeg-er-interesser  
Kilde norske nyhetsdryss 
 
En mere i sidste øjeblik
14 Åbent brev til WHO m.v.
Kæmpe advarsel mod vaccine – dødfarlig.
Man kan håbe, at han ikke har ret. Men det har han nok.
Første link med danske tekster.
Mere på link 2 på engelsk nederst.
 
Fra: Peter Krabbe 
Til: Lars Mikkelsen <lars@t-mikkelsen.dk>
Emne: Re: VS: URGENT BREAKING NEWS: PLEASE SHARE WIDELY....
Kære Lars
Ja, jeg synes, at Geert Boosches åbne brev til WHO er væsentligt. Af hans CV fremgår det, at han er så kompetent, som man kan ønske det. Han arbejder som rådgivende konsulent inden for vaccineudvikling for de store farmagiganter.
Der findes ganske vist et andet link med dansk referat. Det stammer fra Danmarks Frie Fjernsyn, et initiativ, som Søren Ventegodt og hans organisation OOC har startet. Se link. 
 
https://www.danmarksfriefjernsyn.dk/2021/03/13/bill-melinda-gates-insider-bryder-tavshed-om-vxx-og-immune-escape/
 
Geert Boosche har et andet synspunkt på virus end dig (at virus i sig selv er uskadelig, måske endda ikke-eksisterende), men I er enige om, at corona-vaccinen er et skrækkeligt projekt, som det er vigtigt at advare mod.
Venlig hilsen
Peter Krabbe
 
Nicanor Perlas  har jeg (Lars) mødt i Kbh. og i Dornach. Fra Philipinerne.
NP stillede engang op til præsidentvalg, men vandt ikke.
Synes du, vi kan bruge dette til noget mon?
 
Fra: Erik 
Cc: Lars Mikkelsen <lars@t-mikkelsen.dk>; 
jeg har meget tillid til Nicanor Perlas  
bedst hilsener Erik
Start på videresendt besked:
 
Fra: nperlas@protonmail.com
Emne: Fw: URGENT BREAKING NEWS: PLEASE SHARE WIDELY. UNVEILING THE MYSTERY OF VARIANTS ETC...
Dato: 13. marts 2021 kl. 10.41.49 CET
nperlas@protonmail.com>
Svar til: nperlas@protonmail.com
  RE: WHO CONSULTANT ON "IMMUNE ESCAPE", MASS VACCINATION AND CREATION OF "UNCONTROLLABLE MONSTER" VIRUSES
 
Dear Friends, 
Kindly take a look at this urgent breaking news.  
IT IS  CALL FROM DR. GEERT BOOSCHE TO WHO AND ALL GOVERNMENTS TO STOP THE PROGRAM OF MASS VACCINATIONS WORLDWIDE "IMMEDIATELY".  DR. BOOSCHE IS A TOTALLY CREDIBLE PRO-VACCINE SCIENTIST, VIROLOGIST. CONSULTANT TO BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION, THE WHO, AND GAVI ALLIANCE, FORMERLY THE GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINES AND IMMUNIZATION. GAVI HAS HELPED TO FACILITATE DONATIONS OF COVID VACCINES TO THE PHILIPPINES.  (MORE OF HIS CV IN THE ARTICLE. HE IS DEFINITELY NOT AN ANTI-VAXXER BUT ONE WHO HELPS DESIGN VACCINES. HE ALSO OVERSAW THE EBOLA VACCINATION ROLLOUT OF GAVI AS THE WORLD STRUGGLED WITH THIS DISEASE.)
 
HERE IS JUST ONE OF THE MANY DEVASTATING QUOTES THAT ONE CAN FIND IN THE ARTICLE WHICH CONTAINS, IN TOTO, THE LETTER OF DR. BOOSCHE TO THE WHO. 
 
"One could only think of very few other strategies to achieve the same level of efficiency in turning a relatively harmless virus into a bioweapon of mass destruction."
 
TWO THINGS STRIKE ME WITH HIS STATEMENT.
 
FIRST, AS HAS ALREADY BEEN KNOWN SINCE APRIL 2020, ALMOST  A YEAR AGO, SARS-CoV-2 IS A "RELATIVELY HARMLESS VIRUS". YET SO MUCH FEAR AND PANIC AND DRACONIAN MEASURES WERE CREATED AROUND IT, WITH NOT MUCH OF A SUCCESS IN THE PHILIPPINES EXCEPT SUCCESSFULLY DESTROYING THE PHILIPPINE ECONOMY AND SCARING LOTS OF FILIPINOS TO COMMIT SUICIDE! 99.99% OF FILIPINOS WERE NOT HARMED FROM THE VIRUS. 
 
SECOND THE MASS VACCINATIONS WILL NOT WORK. INSTEAD IT WILL CREATE THE EQUIVALENT OF A "BIOWEAPON OF MASS DESTRUCTION" AND "UNCONTROLLABLE MONSTER" VIRUSES. 
 
BEING PRO-VACCINE, HE FAILS TO MENTION THAT THE VACCINES ARE NOT ONLY NOT NEEDED (FIRST POINT) AND WILL CREATE A WEAPON OF MASS DESTRUCTION (SECOND POINT). IN ADDITION THE VACCINES ARE DANGEROUS AND CAN BE FATAL. THEY HAVE ALREADY HARMED OR KILLED HUNDREDS OF THOUSANDS OF PEOPLE IN A SPACE OF BARELY THREE MONTHS.  
 
HERE IS THE LINK BELOW.   DR. BOOSCHE ASKED THE WHO ET AL TO STOP THE MASS VACCINATION IMMEDIATELY. HOPEFULLY THE WHO WILL LISTEN. IF PEOPLE UNDERSTAND THE SCIENCE OF "IMMUNE ESCAPE", THEN THEY WILL KNOW THAT THE POSSIBILITY OF MASS MURDER THROUGH THE VACCINATION ROLLOUTS WILL BECOME A NIGHTMARE REALITY. 
 
https://dryburgh.com/geert-vanden-bossche-open-letter-to-who-halt-all-covid-19-mass-vaccination/  
 
ALL THE BEST,
NICK 
 
FOR MORE UPDATED COVID NEWS, VISIT OUR WEBSITE AT: 
https://covidcalltohumanity.org 
 
 
Og så noget bedre til sidst:
15 Indien og det økologiske
I Indien er livsgrundlaget for over 50 % i landbruget.
Over 40 % er beskæftiget i landbruget.
For et år siden var der over 2,5 mio. ha, der dyrkedes økologisk.
Det er 2 % af de dyrkede arealer. Staten Sikkim er 100 % økologisk.
 
Der er over 1,9 mio. økologiske avlere. Det er 1,3 % af landmændene.
Det skønnes at 5 % af økologerne dyrker biodynamisk.
Mange er ikke certificeret og er ikke talt med. 
Kilde er Das Goetheanum 2021-6 i 2 A4-sider. 
 
Med venlig hilsen
Lars Mikkelsen
Mød Biodynamisk forbrugersammenslutning på facebook og 
spred budskabet til dine venner under følgende link
https://www.facebook.com/Biodynamiskeforbrugere/
https://biodynamiskeforbrugere.dk/
Vores mailadresse:
lars@t-mikkelsen.dk

No comments:

Post a Comment