December 31, 2019

👤 ~ Hvem er COBRA: Stifter af bloggen 2012portal - denne blog er den officielle formidler af kommunikation fra modstandsbevægelsen (Resistance Movement) | verdensalt arkiv | Blogger: Dette blogindlæg er også oprettet på FB-gruppen DK-SOTR (Sisterhood Of The Rose- Denmark)... Verdensalt er gået lidt ud af Cobra-supportgruppen, af personlige årsager, men det betyder ikke, at Cobra-organisations budskaber er dårlige eller mindre sandfærdige, af den årsag... |Hvem er COBRA: Stifter af bloggen http://2012portal.blogspot.com - Denne blog er den officielle formidler af kommunikation fra modstandsbevægelsen (Resistance Movement).... Cobra er en talsmand for et kæmpemæssigt netværk af lysarbejdere. Han er ikke din nye Tony Robbins og en Guru. Han er virkelig, mange os har mødt ham, og de budskaber han formidler, kommer ikke fra hvem som helst... De stammer fra tidligere topmilitærfolk, Galaktiske Føderation af lys og åndelige hierarkier, nedstegne mestre, præster og præstinder, civilisationer fra andre planeter og indre jord...

🔩COBRA er et kodenavn for 'Compression Breakthrough'🍔 kodenavn Cobra er afledt af de to ord "kompression" og "gennembrud"...

Navnet COBRA, skal ikke sammenligning med Sylvester Stallone og hans film, 'Cobra - lovens stærke arm' eller En kobra (portugisisk cobra) der er en giftslange (som eksempel)...

Forsøg at forestille dig, at vor Moder Jords overflade er komprimeret / trykket sammen som en sandwich og vi mennesker, ligger imellem, lag på lag. Gennembruddet består i at lyskræfter (lysstyrkerne) fra Den Galaktiske Føderation, kæmper stødt fremad fra himmeriget nedad mod planetens overflade. Motstandsbevægelsens lyskræftere, arbejder stødt fremad, opad fra den indre jord's huler af civilisationer (Inner Earth, The Hollow Earth) til planets overflade....

Eftersom jeg for længst har givet efter på disse højst usædvanlige fænomener og trosretninger fra den virkelige modstandsbevægelse, vores Nordiske aner, Plejaderne og forhistoriske kulturer samt galaktiske venners færden, er det en god ide som newbie begynder, at læse eller slå tingene op PFC (Prepare For Change - amerikansk søsterkanel til Cobra's mange supportgrupper). Der er udarbejdet en Lazy Dog's Guide eller en hurtig reference til nogle Cobra-definitioner....

https://prepareforchange.net/…/a-quick-reference-of-some-c…/

Eller hjørnestenen af Cobra's mange artikler:

https://prepareforchange.net/re…/cornerstone-cobra-articles/

💡⚠️THE EVENT - En unik begivenhed som skaber en dynamisk situation, en fælles skabelse af lys og kærlighed, fra os alle lysarbejdere af de 144.000, en beslutning på et kollektivt niveau..... Cobra har sagt, at 'Du skal forstå, at hvis du ønsker at gøre dit liv bedre, skal du selv udføre 80% af arbejdet, så lysstyrkerne kan hjælpe dig med de resterende 20%'...
💡⚠️ DEN GALAKTISKE FØDERATION, også kaldet Lysets Galaktiske Føderation, Konføderationen (af Planeter), Interstellar Alliance eller den Galaktiske Føderation af Verdener, er et samarbejde af rumrejsende civilisationer i vores mælkevejs galakse. Føderationen består af hundredtusindvis (millioner) af medlemmer og blev grundlagt for millioner af år siden efter en række krige i Lyra konstellationen. Ødelæggelsen, der indtraf ved den lejlighed, førte til, at de overlevende fra da af forsøger at løse galaktiske konflikter på en fredelig måde. Hver beboet galakse i vores univers har en føderation, men vores er en af ​​de ældste...

💡⚠️ (RESISTANCE MOVEMENT) - Denne gruppe voksede ud af såkaldte agenter inden for statslige- og militære organisationer fra vores planet, som indså, at denne verden i vid udstrækning blev manipuleret og kontrolleret af sociopater og indså, at de måtte stoppe dem. De blev desværre hårdt angrebet og tvunget til at tage tilflugt i underjordiske tunneler i New York i 1975. Derefter har de organiseret et verdensomspændende netværk af undergrundsbaser og arbejder nu utrætteligt for at komme denne kriminelle Cabal, til livs, arrestere dem, give dem retfærdig rettergang og forsøge på en helbredelsesprocess, hvis muligt. Hvis ikke, destruktion i den centrale sol...

Modstandsbevægelsens mission er at informere befolkningen om de åndelige og operationelle aktiviteter, der er indledt for befrielsen og beskyttelsen af ​​denne planet. Deres talsmand, hvis kodenavn er Cobra, der også i kontakt med underjordiske væsener, sjælefamlie som Pleiadianerne, men Cobra's information kanaliseres ikke, men modtages gennem direkte fysisk kontakt. Modstandsbevægelsen er baseret i byer i den indre jord. De er en anden gruppe end Agarthan-netværket, men de arbejder meget tæt sammen.

💡⚠️ETHERIC ARCHON GRID (matrixen): The Archon (øverste hierarki, af mørke kræfter) har opretholdt deres kontrol med en særlig teknologi, der hedder the Veil (sløringsnettet) Det er et elektromagnetisk frekvens hegn på den nedre astral og især på det æteriske plane, der strækker sig maksimalt 13km opad og nedad fra planetens overfladegrundniveau, hvilket i høj grad forhindrer lyset i at komme ind i karantæne-jorden. Sløret drives af de ikke-fysiske Archons. Denne teknologi kan bedst beskrives som æterisk HAARP. Denne teknologi forvrænger tid / rumstruktur på kvantum niveau og skaber således store vanskeligheder for UFO fremdrivningssystemer af de positive E.T.-kræfter. Tidligere har dette hindret fremskridtet af de positive E.T. til denne planet betydeligt. Bortset fra at forhindre de positive udenjordiske væseners færden, har sløringsnettet (the Veil), en funktion af programmering / omprogrammering (implantater) af den menneskelige befolkning og opbevaring af reinkarnations- / cyklusprocessen. Vi har underskrevet en kontrakt med de mørke kræfter, der var en aftale om at blive implanteret ... programmeret. Implantatprocessen består i at sætte krystaller ind i vores krop opladet med stærke elektromagnetiske kræfter, der roterer rundt om et sort hul. (Det sorte hul modtager negativ anomali fra områder, som de mørke kræfter dyrker og samler). Dette er det første lag af programmering... Der findes seks lag....

💡⚠️DELTA PLAN: (seneste plan, sidste udvej) - Hovedformålet for lysstyrkerne at minimere lidelsen på planeten og mindske voldsniveauet, og Delta Option planen vil kun blive aktiveret som en sidste udvej, når alle andre mere fredelige muligheder har mislykkedes. Sandsynligheden for at dette sker oscillerer fra øjeblik til øjeblik, men modstandsbevægelsen anslår sandsynligheden for Delta-planen iværksættes, er afhængig af om situationen stabiliseres på jorden.....

COBRA har tilkendegivet, når hans mission er færdiggjort på jordens overflade, trækker han stikket og forsvinder ind hos modstandsbevægelsen, hvorefter Pleiadianerne vil overtage, efter THE EVENT....

Victory of The Light - Victory of The Goddess.....

No comments:

Post a Comment