July 13, 2019

💰 ~ De amerikanske medier er nu begyndt at rapporterer, alle verdens finansmarkeder er manipuleret via computere og klart baseret på calculus, financial market strategy (Verdensalt Arkivskab) ~ | Blogger. [💸Stiger med $38.000 pr. sekund: USA's eksplosive statsunderskud rammer netop nu $23,5 billioner eller treogtyve tusinde milliarder dollars(156.000 mia. kr). Blockchain, FinTech samt A.I. Quantum Computing i Finansverden, er næste strategi for maximalt afkast og bedrag. Men bliver sikker og vist overhalet af QFS🤑] ... 🚩PS: Kvantinformationsvidenskab er et studieområde, der omfatter kvantebaseret kryptering og kommunikation samt kvantemetode, en næste generations- teknologi, der i øjeblikket er i VANVITTIG KRAFTIG udvikling, som eksperter siger, er størrelsesordener kraftigere end traditionelle computere. Den har potentielle anvendelser inden for lægemidler, finansiering, transport og udgør en trussel mod de nuværende krypteringer, som verden er afhængig af, inden for cybersikkerhed.. ⚠️(vi har fået hjælp 'udefra' af Asthar Command - en anden avanceret udenjordisk civilisation, der er dedikeret til både tjene og beskytte menneskeheden) -- QFS - Quantum Computer Global Financial System - Er noget helt, helt andet... 😇Skitserede rapporter og kryptiske videoer om eksistensen af QFS fortsætter med at dukke op til overfladen i de alternative nyhedsmedier, med hver sin tilgang og betydning... (QFS) Skulle efter sigende være et hacker-sikret, super-conscious (åndeligt) nyt globalt finansielt system, der overtager ikke 'nogle', men 'alle' verdens finansmarkeder og korrupte systemer. Det er en kæmpe process og har været i gang i mere end 20 år, så vidt jeg forstår... 🤔Dvs. Den nye Quantum Financial System (QFS) er en super avanceret "out-of-this-world" teknologi, som vores nuværende “skyggeregering" ikke har eller kan mestre. Den har kapacitet til at kortlægge informationskilder gennem hele universet (tid-rum-kontinuum) og rummer massive mængder data i en kompilering af materialer, størrelsen af ​​et sandkorn. Med et knipseslag forsvinder problemet mht. hosting af data på servere og enorme data centers, på størrelsen af ​​fodboldbaner. QFS's strømkilde, kører ikke på elektricitet😮Nu begynder det at blive Weird Science: QFS er ikke afhængigt af noget elnet, og ikke engang krystaller. Den drives af den ubegrænsede energikilde i livet selv (bevidsthed). Selve "kilden" til grænseløs energi, der styrer det menneskelige individ, deler også Quantum Financial Systemet. Den kan kun fungere i lyset og afviser, al mørke og onde hensigter. Det læser i alle organiske livsformer, og forstår vækstmønstre. Den måde, den er programmeret på, er det ikke muligt for den mørke stat, at stjæle penge eller rigdom fra en anden person eller en anden nation (længere). Systemet genkender ikke nogen medlemmer af en kongelig blodlinje, Frimurerordenen eller hemmelighedsfulde bankmilliardærfamilier, kun selveste "Bevidsthedskilden", som er til stede, i os alle... Med andre ord, den (QFS) kender personens hensigt, ved at læse de menneskelige hjernebølger, fordi hensigten er låst i DNA'ens (levende DNA) sekventering af individet. Ikke et individ, men alles. For nationer er det RNA af aktivets oprindelige kilde. Den beregner ægte handelsværdier baseret på 'FAKTISKE' produktion, ikke hvad den mørke stat ønsker, verden, skal se. Den ægte og sande primære produktion eller fremstilling af en vare. Råvarerproduktion af råvarer og deres respektive værdier vil begynde at udfolde sig. Penge er kun en flok tal i en konsekvent løbende algoritme bundet til RNA'en eller oprindelsen af ​​dets aktivbase, der placerer alle indtægter i den spand, der er bundet til dens oprindelse (RNA) og dens mennesker (levende DNA) af den oprindelige placering. Dette er, hvad Quantum Financial System er programmeret til at gøre, og kan ikke stoppes eller ændres, før opgaven er LØST. Derfor kan den mørke stat's centralbanker ikke registrere nogen aktiver i USA / Rusland / Afrika til en server i for eksempel Shanghai. Hvorfor? Fordi, en match på selve organismers cellulære maskineri (RNA), eksistere ikke... Quantum Financial System blev lanceret fredag den 22. Juni 2018, efter åbningstid, ifølge Kim Possible - der hævder at have programmeret Quantum Financial Computer System.... Puha... Der er meget mere om emnet, vedlægger dokumentation... ✋ANSVARSFRASKRIVELSE : Som altid anbefales læsere at bruge deres skelnen, brugen af sin spirituelle tilgange, da mange af disse kilder og oplysningerne fra de alternative nyhedsmedier ikke kan verificeres som nøjagtige (no shit, Sherlock)... Det eddermame vild (Monrad & rislund)... |

Udgivet første gang den 30. Marts 2015 af Verdensalt

De Digitale Penge (der skabes som indestående i vores banker) 


I tidligere artikel, konkludere jeg, at bankerne er pengeløse, ergo i den finansielle verden findes der ingen definition på penge. I stedet for udsteder bankerne papir og veksle dem frem og tilbage og så bogføre dem. Derimod, er der definitioner på:
  • Gældsbeviser (promissory notes) 
  • Veksler (bills of exchange)
  • Omsætningspapir (negotiable instruments)
"Køber man Aktier(Stocks), får man en ejerandel i en virksomhed".
"Køber man obligationer(Bonds), køber man gæld i et selskab".
"Investere man på 'derivater' (derivatives) gambler man via en kontrakt om, hvad der vil eller ikke vil ske, i fremtiden"(Calculus).
Derivater er Satans lottokupon, et sandt onde skabt til Wall Street og verdenseliten for maximalt afkast, indtil nu, har det virket, men ikke meget længere.... $1.5 quadrillion dollar i derivater globalt (gæld). (Det er over tyve gange verdens BNP - 75 trillion U.S. dollars) En tidsindstillet bombe der kan gå af, når som helst...
Derfor var det en katastrofe, hvis nu Grækenland erklærede sig bankerot i 2015 og gik ud og forlod euroen. Hvad der er hændt med de handler (statsobligationer), som EU-banker har anvendt som sikkerhed, ved ingen.... Vi ved heller ikke, hvor mange trillioner dollars (en milliard milliarder) i derivater som Merkel og EU faktisk havde i klemme inden den græske regering sagde ja til en aftale, vi ved bare, Europa har sagt ja til at åbne græsk lånepakke og de tjener KASSEN (fru madsen) på renter og gebyr. Her i 2019, har Erdoğan været ude og sige, at Tyrkiet bliver tvunget til IMF-program, som så mange andre banker, bliver TOP-styret af Rothschild og BIS..
Uddyber lidt i dette blogindlæg, omkring den altoverskyggende computeriseret elektroniske handel, benyt dette link som opslagsværk - Finansielle Akronymer og forkortelser

Electronic trading algorithm - (Algoritmisk handel, også kaldet automatiseret handel, black-box handel eller algo handel, High-frequency trading (HFT))

Handel med aktier og andre finansielle instrumenter har eksisteret i lang tid. Det er elektronisk handel, der har ført til langt lavere spreads og lavere faktiske handelsomkostninger fra din mægler. Meget ofte har HFT virksomheder taget æren for at reducere spreads Men rent faktisk var det via den elektronisk handel.

Brugen af ​​elektroniske platforme til indtastning af handelsordrer med en algoritme, som udfører forprogrammerede handelsinstruktioner tegner sig for en række forskellige variabler som timing, pris og volumen. Algoritmisk handel kan anvendes i enhver investering strategi, herunder market making, inter-marked spredning, arbitrage eller ren spekulation. En fordel ved algoritmisk handel er, at det nu er muligt, at udføre ordrer før mennesker er i stand til at fortolke den information de præsenteres for. Handelsmetoden har i høj grad vist sig profitabel både på valutamarkedet samt andre dele af det finansielle marked. Blandt andet har den, via komplekse investeringsstrategier og muligheden for at operere med tidshorisonter ned til få millisekunder, vist sig profitabel med henblik på at forfølge risikofrie arbitragemuligheder, der normalt kun er eksisterende i ganske kort tid, inden ligevægt er genoprettet.

Hvorfor er valutamarkedet manipuleret (rigged)? 


Her kommer det chokerende faktum som de fleste mennesker slet ikke er klar over; 95 procent af de verdensomspændende finansiel handler (trading), er nu overgået til et elektronisk setup ( algorithmic trading technique eller HFT), det eliminere dybest set, mennesker som prisstillere

- Dvs. Algoritmer (computere) har nu overtaget og anvendes som prisstillere (market makere) 


Hvad er så en 'algoritme' - et derivat - (Calculus) der stammer fra en matematisk funktion baseret på udefinerede variabler for, at nå en forudbestemt resultat. Algoritmer bruger den eksponentielle funktion som en genvej. Logaritme er dermed den inverse funktion. Anvendes handel med optioner og den elektronisk algoritme med den inverse funktion aka logaritmen, repræsenterer størrelsen og forfald af optionspræmien aka tidsværdi.

Et eksempel: 
Wall Street agere på markedspladsen med en avanceret sammenlægning af hastighed og kunstig intelligens, ifølge Haim Bodek, et "geni" indenfor algoritme arkitektur, der 'vovede' at bryde Wall Street berygtede OMERTA, branchens uskrevne regel om tavshed og hemmeligholdelse. Bodek gjorde sin opdagelse, når hans egne algoritmer, han havde startet sin egen HFT firma, kaldet Trading Machines - pludselig stoppede med at fungere en dag. "Der findes en gylden regel. Aldrig bebrejde andre mennesker. Aldrig bebrejde markedet. Læg aldrig skylden over på anden trader, "Bodek forklarer. "Det er altid dig. Din "kode" er forkert. Svaret på hvorfor Bodek algoritmer aldrig blev en succes, var ikke i hans egen kodning men i stedet fandt han ud af på et lokal værtshus, via en udveksling "insider". "Valutamarkedet er manipuleret og medmindre du vidste den hemmelige adgangskode, havde du aldrig en chance"... 

Super rige globalister benytter sig også af derivater : 

Det kan være uhyre kompliceret, men jeg kan lide at forenkle tingene:....

-  Et derivat er et finansielt instrument, hvis værdi er afledt af udviklingen i et underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan være alt lige fra en aktie eller rente til eksotiske ting såsom vejret. Dvs. du kan handle/satse på derivater med STORT set alt. Et derivat er en finansiel kontrakt som du indgår med en modpart. Modparten kan fx være en anden investor eller en bank. Forskellige typer derivater - Forwards, Futures, Optioner eller Swaps. Uanset hvad du vælger, med et "derivat" får man ikke de samme rettigheder, som hvis man købte det underliggende aktiv. Dette betyder, at hvis du fx køber et derivat med en aktie som underliggende, bliver du ikke aktionær, og du får ikke rettigheder til at deltage i generalforsamlingen m.m. 

Et eksempel på derivaters fleksibilitet kan illustreres ved at se på optioner. Hvis du ejer en aktie og vil sikre dig mod et kursfald frem til en given dato, kan du købe en put-option (salgsoption).. Private benytter sig ikke af  derivater, da risici faktoren kan være fatal, især hvis man forsøger sig med f.eks. renteswaps... 

Men Globale banker og de super velhavende benytter det i stor stil, også regeringer verden over. 

Der kan være MANGE penge at tjene... men der er jo en stor gamble..

Hvad er der i vente og kommer guldstandarden tilbage


Tesen om, at verden snart får et funklende nyt monetære system eller finansielle instrumenter ændres radikalt er blot et udtryk for, vores nuværende system ikke fungere mere. Guldets storhedstid i det monetære system varede fra 1870'erne til første verdenskrigs udbrud. I denne periode etableredes et verdensomspændende fastkurssystem baseret på en fast definition af de enkelte valutaer i forhold til guld og klare regler for guldindløselighed og gulddækning. Da guld var en knap ressource, blev det kun i mindre omfang anvendt som direkte transaktionsmiddel i form af mønter. I stedet fik pengesedlerne en større rolle, hvormed sedlernes guldindløselighed blev det bærende element.

Nogen påstår, at de verdensomspændende finansielle banker står overfor en større kredit og likviditetskrise som afledte nøgletals fortsætte negativ retning. Dette vil føre til en elektronisk handels-algoritme-drevet nedsmeltning.

Handelsvare: Med stort set ingen reel likviditet tilbage i verdens finansielle markeder vil 'algos' handel snart gå hybrid versus den manglende likviditet, fjerne eksponentialfunktionen og gå lineær, der fører til en Black Swan event aka et verdensomspændende aktiemarked nedsmeltning hvor illegale bankernes modstandskraft svækkes grundet kunders manglende indskud. 

Vil det så sige, guld storhedstidens standard og ædelmetaller vil vende tilbage og benyttes som handelsesplatform for verdens nationer? Ja, for er der et alternativ overhoved? Vil vi tillade Cabal til alt evighed at manipulere med systemet via computeriseret elektroniske handel og HFT?

Min lid og fornemmelse, efter så mange lande nu endelig er overgået til AIIB, som verdensbank eller investeringsplatform mod øst i stedet for Vest hvor USA, FED og Wall Street har haft magten, kontrollen inklusive over Danmark, kommer der snart til at ske noget stort....

Måske ser vi QFS - Quantum Computer Global Financial System i fremtiden... Guldalderen er på vej igen, det er ihvertfald - STENSIKKERT! 

Tak fordi du læste på min blog.

Namaste!

LINKS:

https://www.wsj.com/articles/in-a-white-house-summit-on-quantum-technology-experts-map-next-steps-11559339305
http://www.blissfulvisions.com/articles/quantum-financial-system.html
https://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/more-intel-on-the-new-qfs-quantum-financial-system-banking?xg_source=activity

Update: 25-8-2017 -  Janet Yellen rebukes Trump over plan to lift financial regulations

Update: 24-8-2017-  Breaking: Rothschild Just Sold Massive Amounts of U.S. Assets Which Experts Believe Could Leave “The Whole Financial System At Stake”

No comments:

Post a Comment