Oct 3, 2018

Verdensalt | Arkivskabet | 3. Okt 2018 | ~ Når man kan hælde spiritualitet på dåse, så vil jeg gerne ha' noget nu, tak! ~ | Blogger: [🔮Fremtidens små krystaller, Større teenager problemer, Størst kvartlivskrise - følelsen af at tabe uendelige muligheder på gulvet og der ikke ligger en fast køreplan, for livet 🧒 En ny generation af børn er siden midten af 1990'erne, blevet født. De får ondt i sjælen og livet - VELKOMMEN TIL OPLYSNINGSTIDEN 😇] ... (Vores personlige balance er den vigtigste nøgle, for selvhealing og selvudvikling, og det selvom, vi manifestere at træde ud af vor 3D matrix af illusion, som jeg kalder det eller det der sker i en 3D 'realitet' af NUET. Accelerationen af lineær tid, det faktum, at vi er tættere på compression break- through, betyder kun, at vi stadig har brug for mere udrensning, frigivelse og helbredelse. Med andre ord oplever vi alle vores indre kerneproblemer og vasana med automatiske reaktionsmønstre, der er født af tidligere traumatiske hændelser i en accelerationsbevægelse, der kommer op til overfladen, netop nu!) ... Fokus må være, at nå den 'spirituelle lavalder', som begynder omkring 27-30 år, hvor man STOPPER OP, hvor ens Sind, Sjæl og Ånd, tager kampen op med vor Ego, Forsvarsmekanisme og samfundets Autoriteter... Vi løser dog intet, ved at være passive og neutrale, når vi arbejder med vores fem sanser og genkendelsesmønsteret. ALT det vi optager, lagres i vores computerhjerne, og her, findes ingen tidsfornemmelse... Når frygten rammer os, indtager vi en position af ”blokering, låsthed, fiksering” op mod 86 pct., resten af de 14 pct. er de basale overlevesesinstinkter. For at få opløst frygten, skal vi fortælle computerhjernen, at vi har ret til at få frigivet alt den dårlige programmering, alt det vi har lært fra b.la. authoriteter, et helt menneskeliv og frygten af genkendelses- mønstret, ophævet... Det handler ikke altid om at tilvælge, karrieren, jobbet, partneren og få børn, det handler i højere grad om, at får mere fokus på, hvordan vores autoriteter; politikerne, forældre, præsten, lægen og skolelæreren, har skabt den «propaganda», «agitation» og «hjernevask», som alle har med ensidighed i påvirkningen at gøre. Vi kan SLET ikke begribe, vi er vores egen VÆRSTE fjende, hvis vi ikke tror på, at vi MENNESKER, indeholder det guddommelige livslys og selvstændige valg, til at gøre, NØJAGTIGT, det vi ønsker, i livet... At, vi ikke har brug for at blive guidet af samfundsorden, som tvinger os én retning, alene. Andre ting kommer også op, til overfladen! De traumatiske barndomssymptomer, (traumer i barndommen følger med ind i voksenlivet), begynder at dukke op i slutningen af tyverne. Lav selvtillid, Fobier, Lavt selvværd, Personlig udvikling, Angst, Stress, Sorg o.s.v. o.s.v. MANGLEN PÅ TROEN TIL VORES EGET ENORME POTENTIALE... 🚸🏫.... -- Numensas... Vi skal HELT IND i sindet... Måske skyldes det LANGT dybere årsager til de de unges røde STRESSBAROMETER??... (KRYSTALBØRN:) - 1940-70'er generationens non-spirituelle, uforstående, curlingforældrenes pylret om deres børn og unge, forstår IKKE vores krystalbørn og indigobørn og deres behov (disse børn indeholder SANDHEDEN, men bliver trukket ned af INDOKTRINER- INGEN). Foruden den ganske store mængde af forældre til børn og deres arvelige super-sensitivitet, men bestemt også afhængigheden af A.I., smartphone, sociale medier og Internettet - EMF/EMR eksponeringer.... Børn som voksne - jeg vil vove at påstå, uden at skælve, det sværeste for de fleste mennesker, på denne jordklode, er at tage kærligt imod ændringer, kritik (robusthed og ros), arbejde med vores ego, slippe selvkontrollen og frygten samt manglede selv-kærlighed, i vores dyrebare fysiske kødkroppe (avatar). Uden »selvkærlighed«, blokere vi i vidt udstrækning, os selv for, at overføre og forstå næstekærlighed, selv-eftergivelse, selvtilfredsstillelse og derfor praktisere vi, selvfornægtelse. Ved godt det er et kæmpe emne og min egen fortolkning. Min blog skal ikke alene ses som en portal for korruption, konspirations- teorier og små grønne marsmænd. Ønsker, at strække mig vidt og bredt og hjælper alle på min vej, hvordan vi kan at lære at detox fra medicin, afgivelse af trauma- tisering, væk fra frygt-baserede tankegang og ord som associerer til frygt, den falske identitet, få etableret selvkærligheden, åbenhed for ændringer og forståelse for, vi alle er så meget, meget mere, end vi selv tror! Livet giver først mening, når vi når bunden og trækker os op igen fra dyndet. Selvtilfredsstillelse, ved at se tingene i et nyt lys og perspektiv, er en del af vores udrensningsproces. Mange går til lægen, stresscoach, psyko terapeauter, og alternative behandlere, for at få løftet vores selvværd og styr på vores selvgroede folkesygdomme. Egoet elsker at få den opmærksomhed og kan også strække sig til at tage imod medicin fra 'charlatan-medicin-sælgere' eller det velsignet blomstervand fra den alternative, uden nogensinde at finde ud af om det hjælper. Vi går aldrig 100 procent ind i noget, tænk hvis vi mister selvkontrollen (den usunde perfektionisme). Nogen gange får vi skam gode råd og værktøjer, vi kan bruge, men blokere, når det virkelig gælder. Vi er nemlig hvad vores ego fortæller os, vi er (hvor forsvars- mekanismerne bor). Det er næsten en folkesygdom at »håbe« hele tiden, istedet for at »ønske« eller »glæde« sig til. Vi har altid en undskyldning, har for lidt tid, skal passe vores børn og job, alle andre skal ha' opmærksomhed, end os selv. De unge, VIL IKKE VÆRE VOKSNE. Når vi bevæger os længere og længere væk fra vores indre fred og logik, bliver det svære, at forstå adskillelsen af sjæl og sind/jeg-følelse - 'Selvet'. Eller underbevidst- heden, som er klart den største del af vores bevidsthed, af vores sind. Vi skaber et vakuum og beskyttelse om os selv, så vi ikke behøves at træde ud af vores komfortzone. Vi er trygge her. Vores ego fortæller os, vi ingen beviser har for, at de fysiske årsager til sygdom faktisk dannes via tankekraften, som har noget at gøre med de metafysiske årsagsforhold (barndommens latente traumer, chok, fobier, manglende selvkærlighed osv) og sygdom, vil aldrig, kunne kureres fra medicinens verden! Tænk at vi stadigvæk i dette teknologiske århundrede ikke forstå, at lægevidenskabens klare lys, udsprang fra det vi lærte fra folkeskolens kemi-og fysiktimer. Vi vil gerne modtage, men ikke miste noget, af os selv. Selvom vi kan løse alle andres problemer, er der ingen som skal fortælle os, hvor skabet står. Vi vil gerne snakke om begrebet "Spiritualitet", forstår ikke læren om esoterisk filosofi eller åndsvidenskab, det bliver ikke undervist på universitetet og derfor ønsker vi af den grund, ikke selv at praktisere det, tænk nu hvis at... Frygten for, hvis nu vores nærmeste og omgangskreds ville slå hånden af os, kunne danne sig meninger og reagere, negativt! Frygten for SOCIALISERING. Opvækst. Kultur. Normer. Samfund. God omsorg versus omsorgssvigt. Vi er så bange for at risikerer at miste vores position som rige, lykkelige og socialt mobile, det betyder alt, især for den yngre generation. Men hvad nu hvis alting ikke er så sort og hvidt, men der findes gråtoner, den lykkefølelse du netop går og mangler, findes dybt inde i dig selv, hvis du tør!???... |

Når man kan hælde spiritualitet på dåse, så vil jeg gerne ha' noget nu, tak!

Hvordan viser du din lykke?
Udgivet første gang den 24. juli 2014 af Verdensalt.dk

NEW Spirit Week (frontpage)

Det er utvivlsomt den aller bedste tid, at være i live lige nu på vores planet. Vi har alle sammen valgt, at blive hængende, bedt om og spurgt til, fordi tidsperioden netop nu, oplysningens tid er på vej. De fleste mennesker er slet ikke klar over, vi bliver stopfordret med strømninger af energier hele tiden og har gjort det i lang tid nu for en accelerede version af Ascension, som ingen andre sjæle har oplevet før nogen steder i universet. I øjeblikket forestår begivenheder og klargøring for at bringe denne plantes frihed, fred og velstand. Ting sker for at befri os alle fra styreformer, der virker til at undertrykke din frihed, som har undertrykt dig med løgne om, hvad det i virkeligheden sker. Dette tyranni er nu ved at blive forvandlet. Vi fortsætter med at bevæge os hastigt fremad mod de transaktioner, som frembringelse de nye finansielle og bankmæssige instrumenter. De enorme rigdomme der længe har været skjult af de store dynastiske og spirituelle familier er næsten klar til at blive distribueret ud til alle mennesker på jorden. Vi har fået en gave ovenfra, lad udrensningsprocessen begynde!

Response:
"Jamen - jeg føler mig ikke anderledes og klar til oplysningens tid, jeg nægter at forstå, følger blot mine vante vaner, passe på mit eget ego, ingen skal røre ved mit liv og min identitet og desuden skaber jeg så lidt mulig opmærksom på mig selv!"

Reply:

Hvis det var muligt for os at sidde oppe i stratosfæren og kigge ned på Jorden, ville vi måske være i stand til at se hvordan de mange forandringer, der i denne tid finder sted på vores planet og som hænger sammen i et større perspektiv.
Uanset hvilken stadie af forandringsparathed, gennemgå alle mennesker en forstærket sanseoplevelse via strømninger af energier, hvert niveau af vibrationer kræver en indsats og fysisk tilpasning, fordi den såkaldte kærligheds tusanmi penetrere os alle dybt ind i vores grundvold, så at sige. Tilretning af vores DNA struktur - Transformation fra vores fysiske kulstofbaseret livsform (carbon) hen imod vores tidligere strålende krystallinsk form og transmutation (som i filmen Noah 2014 og de lysvæsner, der var udformet som klippe-vogtere, en version af forståelse). En anden fantastisk film 'Interstellar' som skulle efter sigende var åbenbaret af vores opstegne mestre...... 
Response:
"Men, det lyder helt galimatias."

Reply:
Jeg kan bedst forklare det sådanne;  De såkaldte mørke kræfter fra vores fjerne historie - en hel menneskealder tilbage i vores tid, havde tilbøjeligheder til at ændre vores menneskelige DNA for at reducere mængden af ​​lys i vores organer. Det tillod dem at installere mønster af fysisk svaghed, sygdom, alderdom, død og alvorlig nedsat evne for intelligens og åndelig klarhed. Evnen til selvudvikling og forståelse, vores egen guddommelige højere selv var gemt langt væk og dermed også næste kærligheden til vores medmennesker og os selv.
Response:
"Vil det sige, jeg skal slippe alt hvad jeg har lært et helt liv, og tro på små grønne mænd tusinder år tilbage, være forandringsparat og tro på unikheden i mig selv, måske begynde at elske mig selv ligefrem?

Reply:
Den helt normale reaktion, når vi bliver konfronteret med noget, vi ikke helt forstår, en fornægtelse, misbilligelse, hånlig latter af uvidenhed, afstandstagen, især for dem som stadig er solidt forankret i de lavere dimensioner af Jordens dualitet. Forsøg dig med en guided Tour
Se dig omkring, mærk tendensen. Gør dig den tjeneste, ta' dig tid til at, kigge efter de syndelige forandringer som er lige nu. Det er som om forhængene bliver trukket til side og de skjulte dagsordener på alle niveauer i samfundslivet kommer frem i lyset. Handlingsmønstre, som ikke er helt fine i kanten, har tidligere kunnet leve bag kulisserne, men den ene skandalesag efter den anden rulles nu op i medierne og de involverede bliver stillet til regnskab. Der er bare ingen som kan gemme sig mere, heller ikke dig og mig. Som Storm P. sagde engang "Mange millioner mennesker render forvirret om på jorden for at finde den længste vej til graven"
Response:
"Fint nok, men hvordan oplever vi så denne forandring i vores fysiske legeme"?


Reply:
Hvordan undgår du stress og depression?
Hvorfor tror du der i årtier har været "nyere kroniske" symptomer som træthed, svimmelhed, diffuse og fysisk ubegrundede smerter, udslæt, depressioner, migræne, susende for ørerne, problemer med halsen, rygproblemer, mave m.m. Diagnoserne er blevet til f.eks. fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, virus på balancenerven, forskellige gigtformer, allergiformer, mavesår, stress og depression m.m. I medierne hører vi, at antallet af mennesker med disse symptomer og diagnoser stiger med stor hast uden oplagt forklaring. En given neuropsykolog, som arbejder med at hjælpe mennesker med disse symptomer videre i livet via samtaler om deres stressede hverdag, om at lytte til kroppens advarsler og i det hele taget fokusere mere på livsstil end på sygdom. Den udvikling er uden tvivl et skridt i den rigtige retning, ikke den almene lægevidenskab, som slet ikke er forandrings-parate. Det kunne ligefrem være de strømninger af energier, ændringer af vibrationer og frekvensskift ændring af vores DNA, vi taler om her........  Når vi begynder at åbne op for vores kronechakra, sker der først ting og sager, som overgår selv Din vildeste forstand. Dit kronechakra sidder lige over dit hoved, og symboliseres med en hvid eller rødviolet farve. Kronechakraet er det syvende chakra, og udgør din erkendelse af din egen guddommelighed og din sammenhæng med universet. Kronechakraet er detALLERVIGTIGSTE lige nu at få åbnet....og dernæst det tredje øje - Pinealkirtlen

Response:
"Hvad kommer der så til at ske med mig? Jeg forstå ikke alle disse begreber omkring spiritualitet"?