Nov 7, 2017

TV2 NYS | 7. Nov 2017 | Østre Landsret finder ikke, at den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank er ansvarlige for de tab, banken led, da den kollapsede under finanskrisen | .. Den tidligere direktør i Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen, er her til formiddag blevet frifundet i Østre Landsret for at have medansvar for bankens krak i 2008 .. | Blogger: 😈The Wolf of Wall Street -- the 0,01 percent or New World Order (NWO) controls over the Big Corporations, who controls over the Banking Industry, that controls the government, that again controls over the judicial system, who controls over the people, that controls over the rats, who controls over the 'total monster' fatberg that blocks sewage system 😈 RYSTENDE LÆSNING!!!! Roskilde Bank: Byggelån gik til biler og elskerinder (Kriminal:1.000.000.000,00 kroner - plus renter, altså en rund milliard.).. Arrogance i Danske Bank's top - nægter at associere sig med de fatale hvidvaskning-skandaler (selvom de vidste besked).. og Nordea's GoLDMaN SLaCKS generalen fyrer 6.000 og falder over petrodollars og Guldmønterne hele vejen hen til pengetanken... Plaget af rotter? Ikke engang skadedyrsbekæmperen og Delbert McClintock, infestation management, kan redde os nu. 😷Fakta om rotter😷 Vand: En rotte kan overleve uden vand i længere tid end en kamel 💨Overlevelse: En rotte kan træde vande i op til 3 dage og desuden overleve at blive skyllet ud i toilettet – og den kan finde vej op i bygningen af den samme rute, som den blev skyllet ud af! 💨Orientering: Rotter har god orienteringsans; når de først lærer en rute, glemmer de den ikke igen 💨Yngel: På blot 1 år kan et rottepar (brun rotter) og deres yngel blive til hele 2.000 rotter 💨Fald: En rotte kan falde 15 meter og lande uskadt 💨Skadedyr: Udover at sprede sygdomme anser vi også rotter for at være skadedyr, idet de ødelægger rør, bygninger, fødevarer osv. I det nordøstlige Indien rammes to stater hvert 48. år af et cyklisk fænomen kaldet ’Mautam’. Her overrendes staterne af sultne rotter, der æder alt på deres vej i det, der betegnes som en ’rotte-oversvømmelse’ (eng. ’rat flood’)...|


LÆS VIDERE: http://nyheder.tv2.dk/business/2017-11-07-advokater-tilfredse-med-frifindelse-i-roskilde-bank-sag-langer-ud-efter

Tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen som flere andre fra Roskilde Banks tidligere ledelse overført formuen til sin ægtefælle. Dermed bliver pengene ikke del af en eventuel erstatning på en milliard kroner.


Blogger: Roskilde Bank-boss: Jeg har ikke gjort noget forkert .... Valentin laver ny konefinte..tidligere direktør i Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen har købt et nyt rækkehus i Vimmelev uden for Roskilde, mens skødet, står i hans kones navn, som eneejer af det 121 kvm store rækkehus....Tidligere næstformand har også overdraget sin formue til sin kone..Interne papirer giver indtryk af et morads og mangelfuld kontrol - "byggelån benyttes til betaling af terminer, ejendomsskatter, revisorregninger, restskatter, biler, hundens, konens og elskerindens underhold og en lang række andre forhold, som er byggeriet aldeles uvedkommende"... Rygterne går også på den tidligere direktør i Roskilde Bank, Niels Valentin Hansens kone (Hanne) har været indlagt på psykiatrisk afdeling grundet stress, mens Niels Valentin Hansen ikke kan går uden tilråbt og det der er værre i Roskilde bymidte..Der er en del mennesker som også har mistet hele deres formue .... yderligere får fire bestyrelsesmedlemmer i Roskilde Bankfri procesSå uanset hvad det ender med i denne civilretssag, er der ingen som kan sættes i fængsel, straffes eller kommer af med nogen penge....Er det fair?

Læs alt om Roskilde bank her