Oct 24, 2017

We Change | 11. Okt 2017 | Forbud pesticider - underskriftindsamling | Vi kæmper for retten til ren luft, ren mad og rent vand - pesticider skal forbydes NU! |


Ønsker du også at kunne spise mad uden helbredsskadende sprøjtegifte? Og vil du også gerne sikre rent drikkevand til dine børn? Så giv din underskrift her. Målet er at skaffe rigtig mange underskrifter, så Folketinget får øjnene op for vores ønske om et totalt forbud mod pesticider

Pesticider skal forbydes nu! Landbruget bør anvende deres skattebetalte støttekroner til andre dyrkningsmetoder. Det er deres interesseorganisationers pligt at hjælpe dem, så de bliver klædt på til at drive landbrug med respekt for mennesket og naturen. Sprøjtegifte er i gang med at ødelægge hele det grundlag, vi skal overleve på. Biernes massedød bør være advarsel nok til at få standset brugen af de giftstoffer, der dræber dem. Når bierne er væk, vil skaden være uoprettelig. Flere politiske partier har allerede idéer til, hvordan omlægningen af landbruget bør foregå. Dette er ikke en kampagnehetz imod landbruget, men derimod et dybt folkebrøl om retten til at leve et giftfrit liv.

Vidste du....
– At 90% af alle danske børn har en giftig cocktail af pesticider i kroppen og at det er en national helbreds-bombe?
– At vi får pesticider med i vores mad, i vores drikkevand og at der falder pesticider ned med regnen?
– At ingen i Danmark kan undgå at blive ramt af pesticider, heller ikke selv om man kun spiser økologisk?
– At uvildig forskning peger på at pesticider kan forårsage kræft, ikke mindst når der er tale om en cocktail-effekt?
– At vi er midt i den 6. masseudryddelse af arter, og den er menneskeskabt?
– At pesticider kan give dårlig fertilitet og at forskere alarmerer om "skræmmende" fald i danske mænds sædkvalitet?
– At sædkvaliteten er faldet med 50-60% de seneste 25 år og prostatakræft-tilfældene er steget i samme periode?– At der er sprøjtegift i hver fjerde grundvandsboring?
– At kun 8,34% af Danmarks areal er beskyttet mod insekt og svampedræbende pesticider?
– At alle arter forgiftes og at 80% af insektmassen er uddød på 40 år i hele Vesteuropa?
– At landbruget bruger 2.617 ton sprøjtegift hvert år på markerne ifølge de seneste tal fra Miljøstyrelsen?
– At gamle og forbudte pesticider stadig kan findes i grundvandet?
– At der I Danmark bruges ulovlige pesticider på grund af dispensationer fra miljøstyrelsen?
– At det globale madspild er på 45% og at det i sig selv vil sige at der er masser af plads til at omlægge til økologi?
– At uden landbrugsstøtte fra EU har danske landmænd underskud?
– At landbrugets gæld er næsten fire gange så stor som værdien af produktionen?
– At de sprøjtede organismer har den egenskab at de bliver resistente?
– At der derfor hele tiden udvikles nye giftstoffer til markedet?
– At der kun er cirka 30.000 landmænd, men seks millioner borgere der bliver udsat for landbrugets gift?

Borgere for retten til ren luft, ren mad og rent vand - er en række frivillige borgere, der forenes i protest og med ønsket om et giftfrit liv. Du kan finde os på Facebook.

Pssst! Vidste du også, at følgende påstande er en skrøne?
– At "Økologi ikke kan brødføde verden?"
– At "Økologi ikke er bæredygtigt?"
– At "pesticider er ufarlige under grænseværdierne?"

https://www.wechange.dk/indsamling/borgere-der-kaemper-for-retten-til-ren-luft-ren-mad-og-rent-vand-412