Jan 26, 2017

Endnu en dag med Flid, Fedt & Snyd -- Rapporten, som altid får mig til at smile!: Danmark er stadig verdens mindst korrupte land!! (Blogger: Vekselkontor får bøde på 111 millioner kroner for hvidvask | 14.000 virksomhedsejere tog ulovlige aktionærlån i 2012. Kendisser som Anne Fabricius-Bjerre, Frank Hvam | Anders Bircow svindler for tredje år i træk med samlet at have lånt 2 millioner i sit anpartsselskab | Kendt café-kæde sælger billig supermarkedssuppe til overpris | Politiet slår til mod kendt københavnercafé | Kunde opdagede falsk bacon: Fynsk restaurant tvunget til at ændre menukort | Afsløret: Lagkagehuset fylder kemi og margarine i kagen | Danske brødpriser på himmelflugt: 61 procent højere end i resten af EU | Danskerne bliver flået i supermarkedet | Ny skandale kan være på vej i Skat: Momssvindler taler ud | KMD og samtlige offentlige IT lader ledelsen køre tingene i sænk med vijle | Skat vælger KMD til nyt it-system trods kæmpe stævning | Kommunerne har fået nok af KMD’s milliardforsinkelse: Nødplan aktiveret | Ansat i ministerium idømt samfundstjeneste for bestikkelse | Rapport: Danske pensionskasser og København har investeringet milliarder i Vestbreddens bosættelser som er i strid imod FN's, USA, EU's og Danmarks politik | Region: ‘Menneskelig fejl’ at opkald om treårigs død er forsvundet | Staten scorer millioner på fejlskøn af asyltal | Flovt: De er Danmarks rigeste og de gider ikke besøge de ældre | Sagde regeringen havde 'købt en grønlænder': Nu nægter han at svare på spørgsmål | Politifolk fik klar besked: Læg alt fra jer – I skal ud på gader og stræder og dele bøder ud | Kvinde fik erstatning for lægefejl: Nu skal hun betale pengene tilbage | Forsker tiltalt for seksuelle krænkelser af børnebørn | Skandale: Læge, Stig Gerdes, der har reddet utallige HPV-ofre, er blevet frataget sin autorisation for at hjælpe en patient ud af tvangsbehandling | Sundhedsminister kaldes i samråd om bedøvelse af patienter i Køge | S til Thyra Frank: "Det er jo total sort tale" | Danske firmaer politianmeldt efter flere klager: – Kom som lyn fra en klar himmel | Ole Stephensen vil i Folketinget: Her er fem andre berømtheder, der også ville | DR-boss taget i løgn om Langkildes hest | Selv koncerthusets chef er millionær : DRs lønfest større end først antaget | Fyret bureaukrat står til to års ekstra løn på 172.485 kroner om måneden – "helt normal kontrakt" siger borgmester | Bank-analytiker: Nordea har travlt med at få kundetilfredsheden op, men bundlinjen stiger med tre procent til 3.766 mio. euro. | Eliten lærer menigmand at blæse på fællesskabet | Lange ventelister giver millioner til boligorganisationer | Skylder du kommunen penge? Nu skal 262 millioner betales ved kasse ét | På rekordtid har 3F skaffet 176.000 underskrifter mod regeringens plan om at hæve pensionsalderen | Minister vil have reformer trods kæmpe 42 mia.kr. BNP-opjustering | Forsker afslører: Donald Trump har samme forfædre som Dronning Margrethe | Danmark er stadig verdens mindst korrupte land, men der er også overraskelser på årets liste over korruption – tag bare Tyskland )


Er du enig med historiker, Mette Frisk Jensen, til en ny Tænkepause-bog og TP i, at Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden? Hvordan definere du korruption? Transparency International definerer korruption som: “misbrug af betroet magt for egen vindings skyld“...
”Kært barn har mange navne, og korruption hedder også bedrageri, underslæb, mandatsvig. Mange tror, at det kun dækker over bestikkelse, men det er mere end det, og korruption er også, når embedsmænd tager af kassen, når politikere laver underhåndsaftaler eller placerer opgaver hos medlemmer af familien,” siger Mette Frisk Jensen.
Da Frederik den Tredje i 1660 indførte enevælden, indførte han samtidig en stærkt hierarkisk administration, hvor embedsmændene alene administrerede i kongens sted, og hvor magten kun var til låns. ”Det var i styrets interesse at få etableret en effektiv forvaltning. Derfor blev der slået hårdt ned på korruption, som kunne erodere det system indefra. Det var et spørgsmål om at indkræve skatter til at finansiere de mange krige, Danmark førte i 1500-, 1600- og begyndelsen af 1700-tallet, og det var embedsmændenes ansvar.”

”Det var ikke et spørgsmål om at have en højere moral, men et spørgsmål om at bevare den enevældige magt ved at gøre administrationen mere effektiv. De færreste tænker over, hvor stor en gevinst for samfundet det er, at vi ikke har problemet med korruption.
Det, at vi har fået opbygget en effektiv administration og dermed en ikke-korrupt forvaltning allerede i 1800-tallet, har en væsentlig betydning for, at vi kan finansiere en velfærdsstat. At man har fået folk til at betale høje skatter, kunne man kun gøre, hvis folket havde tillid til staten, og at pengene blev forvaltet ordentligt,” siger Mette Frisk Jensen. Men hun peger også på, at det kræver arbejde at fastholde Danmarks førerposition på verdensplan. Og at der har været små skred i samfundet i de seneste par år, der måske kan føre landet i den forkerte retning.... læs hele artiklen: https://www.kristeligt-dagblad.dk/etik.dk/den-korrupte-dansker-findes-ogsaa
http://nyheder.tv2.dk/business/2017-01-26-kommunerne-har-faaet-nok-af-kmds-milliardforsinkelse-noedplan-aktiveret
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-01-26-vekselkontor-far-bode-pa-111-millioner-kroner-for-hvidvask
http://nyheder.tv2.dk/business/2017-01-26-skat-vaelger-kmd-til-nyt-it-system-trods-kaempe-staevning
http://ekstrabladet.dk/kup/afsloeret-lagkagehuset-fylder-kemi-og-margarine-i-kagen/6495756
http://sn.dk/Slagelse/Kendt-cafe-kaede-saelger-billig-supermarkedssuppe-til-overpris/artikel/628296
http://www.business.dk/oekonomi/tusindvis-bruger-firmaet-som-ulovlig-kassekredit
http://www.seoghoer.dk/nyheder/anders-bircow-rod-i-pengetanken
http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-12-14-ny-skandale-kan-vaere-paa-vej-i-skat-momssvindler-taler-ud
http://www.mx.dk/penge_erhverv/nyheder/story/26703422


http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/14171628
http://politiken.dk/udland/art5801487/Staten-scorer-millioner-p%C3%A5-fejlsk%C3%B8n-af-asyltal
http://www.avisen.dk/minister-kommunerne-kan-ikke-udelukke-kmd-fra-udbud_427156.aspx?
http://ekstrabladet.dk/nationen/flovt-de-er-danmarks-rigeste-og-de-gider-ikke-besoege-de-aeldre/6505808
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-01-25-sagde-regeringen-havde-kobt-en-gronlaender-nu-naegter-han-at-svare-pa-sporgsmal
https://www.folkets.dk/c/vagtchef-skriv-boeder-ind-drop-andet
http://www.bt.dk/danmark/kunde-opdagede-falsk-bacon-fynsk-restaurant-tvunget-til-at-aendre-menukort
http://www.b.dk/globalt/indeks-danmark-er-stadig-verdens-mindst-korrupte-land
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-01-25-kvinde-fik-erstatning-for-laegefejl-nu-skal-hun-betale-pengene-tilbage
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-01-25-forsker-tiltalt-for-seksuelle-kraenkelser-af-borneborn
http://www.verdensalt.dk/2017/01/opdatering-fra-oplysningsforbundet-may.html
https://www.avisen.dk/s-til-thyra-frank-det-er-jo-total-sort-tale_427293.aspx?
http://newsbreak.dk/danske-firmaer-politianmeldt-efter-flere-klager-kom-som-lyn-fra-en-klar-himmel/
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-01-26-ole-stephensen-vil-i-folketinget-her-er-fem-andre-beroemtheder-der-ogsaa-ville
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/kampen-om-overlevelse.-uddannelsessystemet-bliver-slagtet
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/dr-boss-taget-i-loegn-om-langkildes-hest/6507061
https://www.folkets.dk/c/helt-normal-djof
http://www.sondagsavisen.dk/forbrug/2017-01-26-danske-brodpriser-pa-himmelflugt-61-procent-hojere-end-i-resten-af-eu/
https://play.borsen.dk/klip/5889bd7645628ff8171f9bc4
http://www.business.dk/finans/nordea-13?referrer=RSS
https://www.information.dk/debat/2017/01/eliten-laerer-menigmand-blaese-paa-faellesskabet
http://www.jv.dk/artikel/2472066:Regionalt--Skylder-du-kommunen-penge--Nu-skal-262-millioner-betales-ved-kasse-et
http://journalista.dk/?p=11798
http://www.arbejderen.dk/fagligt/170000-siger-nej-til-h%C3%B8jere-pensionsalder
http://www.idag.dk/article/view/310958/minister_vil_have_reformer_trods_kaempe_bnpopjustering
http://www.business.dk/foedevarer/politiet-slaar-til-mod-kendt-koebenhavner-cafe
http://www.msn.com/da-dk/nyheder/indland/forsker-afsl%c3%b8rer-donald-trump-har-samme-forf%c3%a6dre-som-dronning-margrethe/ar-AAmeBeh?li=BBr5MK0
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/sundhedsminister-kaldes-i-samraad-om-bedoevelse-af-patienter-i-koege
http://www.altinget.dk/artikel/154088-lange-ventelister-giver-millioner-til-boligorganisationer 
http://denkorteavis.dk/2017/merkels-folk-er-slet-ikke-sa-korrekte-endda-nar-det-gaelder-korruption/