July 03, 2014

Hvem er Annunaki - Del 1/2 De selvbestaltede guder's indflydelse på globale samfundsorden og vores Bankkonsortium


Udgivet den 3. Juli 2014 af Verdensalt.dk

Dette indlæg - 1/2 : I dette indlæg lægger jeg vægt på Annunakierne og Deres dominans over menneskeheden i oldtiden. Noget som er nævnt i det nye testamente også de ældste kilder fra lertavler som stammer fra Sumer og det skrevne ord. Kommer også ind på Annunakierne indførte
begrebet penge. Nutidsbillede af den globale samfundsorden

Næste indlæg - 2/2: Teori om vores forfædre som går endnu længere tilbage end Annunakierne.. og her ser vi også på vores DNA streng kaldet "affald" eller "rest" DNA. Kommer også ind på Universets energier i form af frekvenser og vibrationer.

Ældste historiske kilde er fra Annunakierne - Faldne Engle - Guderne 

Oprindeligt virkeligt billede af Anunnakier
- tilføjet 1-1-2015 af ambasadør WDS
Debatten raset om Anunnakierne - ikke om, hvorvidt de findes - eller om de har været på Jorden - for beviset for deres eksistens er så overvældende, at manglende accept af Anunnaki's tilstedeværelse på Jorden er kun for dem som er i fornægtelse af sandheden . Debatten er, om de stadig har en "rest" som findes i vores globale samfundsorden.


Den historiske tid er den del af menneskets fortid, som er kendt fra skriftlige kilder. Uden skriften er det ikke muligt at fastholde begivenheder for eftertiden. De ældste historiske kilder stammer fra Sumer i det nuværende sydlige Irak og er ca. 6000 år gamle (Sumeria) . Tusinder af lertavler med kileskrift fortæller om alt fra købmændenes lager, til hvilke konger som herskede.

Oprindeligt virkeligt kiste af Anunnakier
- tilføjet 1-1-2015 af ambasadør WDS
Ifølge de gamle sumeriske tekster, nedstammer de gamle guder fra Annunakierne - ENKI ( søn af guld - centeret i Sydafrika).
ANU - hersker af Jord og Vand, rivaliserende med anden søn Enlil - hersker af Luft og kommenderende. Moderen (Ki). ENKI var den første på jorden til at starte en minedrift (guld)

Uanset om man tror Annunakierne var fra ENKI familien eller Marduk (Luciferiske dæmon) der kom fra en inter-dimensionelle sort planet kaldet "Nibiru", så invaderet Anunnaki vores planet og gjorde mennesker til slaver, og tvang dem til at bygge store templer og andre strukturer for Anunnaki's fornøjelser. Om hvorvidt Anunnakierne klonende et menneske (Adam), en Lulu - primitiv arbejder (slave) til at udføre Deres arbejde, hvor vi idag har arvet en "affalds" DNA, det er et godt spørgsmål. (Ser nærmere på om Annunakierne i virkeligheden er de første besøgende på Moder Gaia i Anden del 2/2 )

De var naturligvis overlegne i Deres teknologi og har sikkert også bragt omfattende genteknologi til vores planet, dele af Deres færden kan ses i dag, især Sydafrika - Zambia har mange ruiner som giver arkæologiske beviser på den avancerede civilisation på den sydlige spids af Afrika, der gik forud for Sumer og Egypten for 200.000 år. Bevismaterialet viser også, hvordan disse 200.000 år gamle ruiner passer perfekt med sumeriske beskrivelser af guld minedrift Anunnaki og byen Enki. Læs om Michael Tellinger

Penge og bank-eliten

En filosofi kan være, at Annunakierne viste sig på jorden og udpegede enkelte af jordboerne til præste-konger under Sumernes kongedømme for 6.000 år. Præsterne overtog kontrollen af Sumernes herrerdømmme, men var under ledelse af Annunakierne.

Præste-kongerne introducerede begrebet PENGE. "

Penge blev ondskabsfuld indført som et redskab for slaveri" tilbage i oldtiden.

Penge opstod ikke fra en naturlig revolution, eller for at hjælpe mennesker med at bytte varer med hinanden. I alle historiske fortællinger, hvor en slags mønt blev indført, var scenariet det samme -

Illustreret eksempel af en given situation hvor penge indgår:

Når en given kriger høvding steg til magten, ville han opbygge en professionel hær, og begynde at plyndre de omkringliggende lande. Soldater var ude af stand til at dyrke deres egen mad, lave tøj, eller bygge husly. Så de skulle betale penge (og de ​​erobrede blev tvunget af trusler om vold til at acceptere det).

Hvorvidt man kan sammenligne den nuværende bankelite bestående af 3 altdominerende familier ( Rothchild, Rockefeller, JP Morgan) med oldtidens royale-politiske familier og bank-eliten dengang er blot spekulationer og historievalg. Men disse 3 familier er dog "altdominerende" i nutidens verden - hvorfor; fordi de notorisk er kendt for at udføre redningsaktioner når andre banker fejler, til at sikre sig dominans i den pågældende bank de låner penge til. De domminere på valutamarkederne og sætter defakto standarder og indblandet i næsten alt - også uddannelse, The Federal Reserve Cartel, regeringer, osv. de går hele vejen tilbage i starten af 1800 tallet.  De er i daglig tale "Banks who are too big to fail".

I hele dette magt heraki -  Hvem ejer så eller har medbestemmelses på reformer, indgreb, magtbalance m.m. det er:
  • Verdensbanken
  • IMF - International Monetary Fund
  • BIS - Bank of International Settlement ( Basel ) 

2014 - Nutidsbillede af den globale samfundsorden og problematikker

Alle mennesker er født frie på vores planet. Ikke alle er født ind i frihed, men vi kick-starter alle som frie mennesker

Men i virkeligheden er vi slaver af en samfund, hvor ikke alle kan bevæge sig frit. Når vi tilslutter os til vores del af verden efter fødsel, kan vi ikke blot vælge hvor vi har lyst til at bo. Vi er tvungen til at følge regler og love, som vi ikke nødvendigvis har været med at at acceptere. Vi er nødt til at arbejde for at betale skat.
  • Vores nuværende situation er, at mange mennesker lever i fattigdom eller på kummerlig vilkår.
  • Den kulturelle- og socialpolitiske dagsorden har fejlet i mange tilfælde, hvis den virkelig virkede, ville vi aldrig drøftet emnet
  • Det er svært at se den positive udvikling af politiske og økonomiske reformer på vores planet, som kun bliver værre og værre - flere som bliver fattige, på flugt fra krig og ødelæggelse og dermed hjemløse i ukendte flygtningslejre
  • Den globale økonomiske kollaps er nært forestående. Men hov, vi bliver ved med at få at vide, globale recession er forbi, opsvinget kommer, på overfladen er alt som det plejer!
  • Politikkere forsætter i eet væk med, at sikre os, der kommer flere og flere arbejdsplader, dog uden held.
Vi er teknologisk overlegne på mange områder, dog styret af medierne, verdensøkonomien er i dag helt uafhængig af landegrænser, men snarere styres af virksomheder, der agerer globalt i forhold til både produktion, arbejdskraft, videndeling, samarbejde, salg og markedsføring. Det er økonomien og behovet for økonomiske relationer, der styrer - ikke lande og regeringer.

En tredjedel af verdens fødevarer gå til spilde ( ifølge UN fødevarer agentur). 1.3milliader tons går til spilde hvert år. Læs mere her

Vi er så forankret på at leve i evighed på lykkepiller og Kapitalisme..

Da Thomas Jefferson udarbejdede "Den Amerikanske Uafhængighedserklæring" pegede han på visse umistelige rettigheder ", som vi blev begavet med fra vores "Skaber."

"Blandt disse er retten til livet, friheden og retten til at søge lykken" står der i et af demokratiets grundlæggende dokumenter, som alle amerikanske skolebørn kan citere, om end mange af dem har svært ved at se sandheden i påstanden om, at "alle mennesker er skabt lige og af deres Skaber har modtaget visse umistelige rettigheder". Men hvor er vores demokrati?

Demokrati betyder jo 'folkestyre' og karakteriseres som regel med begreber som 'lighed for loven', 'ytringsfrihed' og 'frie valg' med almindelig valgret for alle borgere over en vis alder.

Vores love og regler er tilpasset til de store globale virksomheder og regeringerne selv, ikke blot til at forsøde livet på en demokratisk vis og det almindelige folk.