October 07, 2014

Hvide striber på himlen (Chemtrails) - Journalist Ebbe Hindahl interviewer ingeniør Frank Rasmussen 2012 - Tid til at vågne op!!!


Udgivet den 7. Oktober 2014 af Verdensalt.dk

Nanopartikler / Chemtrails / Geoengineering = opvarming af jorden iflg. Ingeniør Frank Ramussen. 

Faldt over denne artikel fra stjerneportalen.dk som er helt tilbage fra 2012, hvor Ingeniør Frank Ramussen blev interviewet, og som passer eminent meget på hvordan formuleringen går, og naturligvis giver sit bud på en logisk forklaring, hvad Chemtrails er (den sammensværgelse teori der hævder, at nogle stier efterladt af fly er faktisk kemiske eller biologiske agenser bevidst sprøjtes på store højder til formål frigivet til offentligheden i hemmelige programmer rettet af regeringsrepræsentanter). Jeg er derimod af den overbevist, Chemtrails er menneskeskabt, primært formål er en slags: Solstråle blokering, psykologisk manipulation, eller menneskelige befolkningskontrol, vejr-modifikation eller biologisk eller kemisk krigsførelse - Jeg er konspirator, så jeg tør godt sige det. Der er sågar fabrikeret fly som udelukkende submitter kemikalier, for at påvirke os i en eller anden form.


Til de interesserede, har der lige været en Global demostration mod Chemtrails og geoengineering her i September 2014 bla. i Danmark. Det er absurd, med så enormt mange bevisbyrder, udtagelser, 1000-vis af artikler, FN høring, snarlig en US kongress høring i USA omkring emnet, at vi ikke snart får sandheden at vide. Hvorfor? Simpel, fordi hvis alle fik at vide hvad de "banditter" gik og foretog sig, ville det få katastrofale konsekvenser for politikkerne, energiselskaberne, regeringerne som lever af det. Der er jo ikke noget nyt med disse typer af komplotter, desværre. 

Ingeniør Frank Ramussen har en forklaringen omkring Chemtrails og geoengineering, nemlig, der er her tale om mængden af partikler - Nanopartikler, som er langt flere end almindeligt udledning af rutefly ((Modificeret Flybrændstof), som får vores skyer til at ændre sig, den politiske indgangsvinkler er ; at mindske og forhindre mulig CO2 og den globale opvarmning.( Jamen, er Global opvarmning virkelighed eller fabrikeret?) Målingen af forhøjet barium, strontium, aluminium, kromium  (for at nævne nogen) i jordprøver, mennesker, pattedyr, hvaler og disse partikler, har en meget skadelig påvirkning for os som færdes på Jorden.

Kan disse flystriber også påvirke vores Cirrus- og Cumulus skyer? Frank Ramussen vil ikke konkludere, om hvorvidt det svovl i flybrændstof (som er 10 x mere end diesel udledningen) er med det at ødelægge ozonlaget - igen han er meget forsigtigt med at beskylde eller tro på de konspirationer som ligger lige foran os.
Han nævner dog, noget yderst interessant mht. Case Orange som indikere, der er en mulighed for at de gamle bombefly som blev brugt i den kolde krig, er ombygget til Chemtrail fly. Har selv tidligere selv læst denne artikel fra 2011, styrtede et Boeing 707 fly ned, som var bar OMEGA symbolet, måske har det en sammenhæng?

Frank Ramussen nævner en Apps som hedder Flightradar, som kan downloades og alle kan via denne Apps selv følge fly på himmelen, højde m.v. - dog ikke militære fly! :-)
 
Mht. Geoengineering - andre teorier som Frank nævner er sammenhængen, jo flere
metaller som figurer i luften, findes der teknologier som kan udnytte disse og den indledningsevne,  kan man rent teoretisk via stærke elektromagnetiske sendere, så som HAARP, ISAT Ionspheric Heaters, påvirke og manipulere vejret. (Space Presevation Act fra 2001). Kina har brugt det ved 2008 OL, ved at sende silver iodide op i atmosfæren, for at aflede skyerne når de kom ind nær OL området.

Noget nyt jeg ikke har hørt om før, det siges man kan bette eller rettere prisfastsætte sig via en kontrakt, om hvorvidt vejret ændres eller ej på et bestemt tidspunkt i fremtiden i nogen områder, byer hvad ved jeg, via Weather derivatives, dvs. derivater ligesom almindelige finansielle instrumenter der kan bruges af organisationer eller enkeltpersoner som led i en strategi for håndtering med at reducere risikoen i forbindelse med utilsigtede eller uventede vejrforhold. Det er noget som Energiselskaberne kan bruge. Det giver for mig, meget mening, HAARP og andre hemmelige sendere, kan skabe penge for Cabal, at manipulere vejret til Deres fordel og korrupte systemer. Mange mener jo, at Fukushima var foranlediget af en atombombe eller vejr-manipulation,  som skabte den Tsunami. Man kunne forestille sig, den magt kan udnyttes til at true regeringer i en den retning man ønsker.  

Frank fortæller os, at alle som gentagne gange har forsøgt at kontaktet DMI, andre offentlige statslige indstanser, meddeler, at "der ingen oplysninger findes omkring emnet".


Stjerneportalens udlægning:
Vi ser det efterhånden hver dag! Himlen er krydset over med hvide striber efter fly. Disse flystriber bliver hængende på himlen, og bredes langsomt ud til store hvidlige felter, der næsten spærrer for solen. Efter sådan en dag med hektisk flyveaktivitet, kan der måske gå et par dage uden eet eneste hvidt spor på himlen, hvorefter der atter flyves igen fra tidlig morgen, eller i hvert fald oftest sent om eftermiddagen og hen mod solnedgangen. For nyligt er det blevet konstateret, at flyvemønstret har ændret sig, så der nu lægges hvide striber ud om natten!. Folk er med rette bekymrede og retter henvendelse til f.eks. DMI eller MIljøstyrelsen for at få svar, men modtager som regel blot en kort besked om, at man ikke kender nærmere til fænomenet. Det gør så til gengæld ingeniør Frank Rasmussen, som igennem en årrække har sat sig særdeles grundigt ind i, hvad det egentlig er, der foregår på himlen, og hvorfor der mon er hvide striber - næsten hver dag. Journalist Ebbe Hindahl får historien her.6. Oktober 2014Youtube fra TheLip.TV
http://www.geoengineeringwatch.org/

Chemtrails, climate engineering, geoengineering, the hazards, toxins and cover-up of the program are all discussed with Dane Wigington. Autism and respiratory illness links, plus the struggle to raise awareness about the threat from above are explored. We look into climate science, and the heavy metals that are being circulated in the atmosphere in this Buzzsaw interview hosted by Sean Stone.