Aug 22, 2023

👁️⃤𓂀👑💩💨(Det danske Kongerige og Fællesskabet eller tre(u)enigheden som ingen kender) Verdensalt sidder måbende tilbage og tænker; DANNEVANG, er måske ikke helt parat, til et nyt gyldent spirituelt paradigmeskift (Den Gyldne Tidsalder), når alle vælgere, stemmer på de ligegyldige farvede partier og personer i politik; børnelokkere Slik kan friste børn og barnlige sjæle. Konservatisme, liberalisme og socialisme - der er ingen forskel - de (tre) klassiske ideologier eksistere ikke. Dog, sætter borgerne sit kryds af vane og frygt for, hvad fremtiden bringer. DANSKEREN er åbenbart ikke parat, til at træde ud af sit eget 3-D Matrix af illusion og KÆMPE for (hele) menneskeheden, ikke blot Superegoet og den europide / kaukaside menneskerace og den manglende forbindelsesled eller ubalancen, mellem det feminine og maskuline aspekt [FORTSÆTTES] ~ 22. August 2023 ~ |


"Kongehuset, styrer Den Danske Frimurerorden og frimurerne styrer alle ministerier og styrelser"  ~ Knud Jacobsen fra bevægelsen og partiet: Folkets Ret (RettenPaaVrangen.dk - R.I.P.)Udgivet den 22. August 2023 af Verdensalt

⌛DEN helt store magtfaktor er de censurhungrende CIA Mockingbird, den 4. statsmagt - mediernes magt over danskerne. Vi "suger" os ind i en "Fake News" dystopisk verden, hvor parasitter lever af negativ energier fra digitale konventionelle medier, mobile enheder og IoT eller skam, stolthed og 'alders-shaming' (kvinde-man-shaming), der propagandere over og sabotere børn, mænd og kvinders opfattelse af Transgenderisme, som Transhumanisme - bare for at tage et eksempel.

👯Det hele er ikke EN stor konspiration af et generaliserende #me-too samfund, der bryder det krænkende, patriarkalsk affald, som os MÆND levere, men vi skal finde sammen, til en stor ONENESS og FORENES, både mænd, kvinder og transgender generationen (ja den findes desværre). 


🧠Vi er et "social experiment", hjerne-kontrolleret, hvor underbevidstheden hallucinerer hele tiden - en form for avanceret gætværk, der bygger på informationsprocesser og erfaring fra den verdensorden (NWO), som vores autoriteter, levere til os (ukritisk).


🤔TÆNK over det, hvis (vi) virkelig aller inderst inde ønskede, at moderniser og forbedre den nuværende verdensorden, uden værdipolitik til big business, globalister og pengegrådige Banksters, som styrer Jorden, er vi nødt til fundamentale forandringer.


🚧DER er ikke andre udveje og kan måske gøres ved masse-demonstrationer eller masse-meditationer for sympati- og antipatierklæringer til aktuelle hændelser, som at ændre magtstrukturen (helt) inde i maskinrummet af den næsten 1.000.000 (1 million) store danske centraladministration.

SoTW

💩Du og jeg, skal gøre op med politikerne og partisoldaterne, de er blot talerør og frontløbere for dem som VIRKELIG, bestemmer, bag scenen. OG så længe vi ikke kan gennemskue eller blot, ønsker status quo og er så evindeligt bange for at miste vores sociale status af naivitet, så sker der INTET..


👑Vi må huske på, at DEM som stadigvæk regere, uanset valgets resultat i DK's 2019, 2022 eller 2020 i USA, er embedsmændene (som er Danmarks vigtigste lobbyister). Finansministeriets jødelobby, interesseorganisationer og magfulde fagforeningsbosser. Landsbrugsorganisioner, kvotekonger, den danske forsvarsmagt, Monarkiet og VL-grupperne osv. = Det 100.000 store  frimuereriet omfattet af tavshed = Magteliten – hvordan 423 danskere, styrer landet?!. "DE" kommer sgu ikke og hjælper os, ej heller vores spirituelle guider, nedstegne mestre eller venner i de højere galaktiske hierarkier og lignede..

🦁Vi skal selv hive sejren hjem og det gør vi, ved at "træde i karakter” og et ønske om fundamentale ændringer; en sondring i Fysikken og Metafysikken mellem det ubevidste og bevidste sind og krop, intelligente celler, selvindsigt og højere bevidsthed, og det der skaber balance mellem krop, sind og sjæl... 

SoTW

👼FØRST her, når vi er KOMPLETTE guddommelige ENGLE igen, detoxificerede og PARATE til, at være noget STØRRE, end os selv, kan vi bringe FRED og HARMONI, til hele verden... 

🎭At pege fingre, bruge blaming-game eller forsøg at uddrive soldaterdæmoner, men ikke kigge på sig SELV først, hjælper jo af gode grunde ikke. Naturligvis er alle ikke erklæret Satanister; anti-kristne synspunkter fra LaVey, amerikanske ateister m.m Men Kontrolleret Opposition (KO) er så massiv integreret i hele samfundet, at det ville tage en menneskealder, at få ryddet op og mugget ud.   

🤗Der FINDES kun "ubetinget kærlighed / glæde" og andre højere rangerende mekanismer fra menneskets bevidsthed (Hawkins scala), som hjælper os væk fra fremmed- fjendskhed, betinget kærlighed og vi burde, søge efter "utroskab" mod vores eget EGO-FORSVARSVÆRK, der "kun" tænker på, individets overlevelse... | 

No comments:

Post a Comment