January 29, 2019

JFK21 - JordenFrihedKundskab Nyhedsbrev | ~ "Gode" (?) Penge ~ | Blogger: Efter en velfortjent god konstruktivt faglig gennemgang af 'Dokumentet, der sendte Danmark i krig og startede strømmen af flygtninge' af Niels Harrit, sad jeg (verdensalt) og snakkede med ligesindede mennesker på cafeen, nogle var faktisk hardcore JFK21'er og diskuterede emnet, også om, hvorfor vi engang, blev smidt ud og skulle tilmeldes igen til partiet JFK21, omkring den enorme negative udvik- ling på de sociale tråde, der måske førte til, at Mads Palsvig, 'måske' gik to skridt over stregen og burde undskylde for det, for nogles vedkommende, altså!!. Men kan godt forstå Mads Palsvig, ikke fordi jeg også selv har arbejdet for storbanker i 30 år med IT, men han skulle stå imod vanvittige personangreb, selv Niels Harrit, er også blevet kaldt mange virkelige ubehagelige ting, bl.a. 'crackpot' eller 'tosse' og gik i retten, men 9/11-retssag blev naturligvis afvist i byretten, at nano-termit kunne ikke, føres som bevis (Niels Harrit påtog sig i 2007 den opgave, at oplyse befolkningen, om destruktionen af World Trade Center Bygning 7)... I det mindste, er der nogle af os, der virkelig mener, at vi skal ændre den korrupte samfunds- orden, og “kalder en spade for en spade”, og selvom JFK21 tager en aggressiv approach, og tager tyren ved hornene, så skulle du måske stille dig selv det spørgsmål, hvad gør DU selv? Jeg arbejder i døgndrift på at oplyse på denne kanal, er helt ude af vor 3D matrix af illusionens nåleøje, tjener ikke nogen Master mere, er ikke frygtbaseret, traumatiseret, vaccinerfri, uafhængig af materialistiske ting og står inden for det JEG siger og er. Jeg er ikke blandt de 800.000 danskere, som lider af en personligheds-forstyrrelse... Nej, man kan ikke være Folketingskandidat som Mads Palsvig, og at tro på konspirationer og UFO'er med en sølvpapirshat på hoved, men måske kan du ikke tåle at få oplyst én sandhedsform, fordi vi er blevet hjernevasket, et helt liv.. Heldigvis er der flest sociale velmenende mennesker på denne jord, så jeg tror på at vi klarer den hvis vi hver især tager fat, det er ikke nok at skrive, men der skal handles... Hvad gør I? Hvad gør jeg? Hvad gør du?... |

https://www.verdensalt.dk/p/about_10.html

Vi har et stort problem i Danmark med vores politikere, det må være klart for enhver, at de arbejder for de multinationale virksomheder.

Der var Libyen, hvor et helt enigt Folketing ensstemmigt besluttede at deltage i destruktionen og udplyndringen af et velfungerende rigt land.

Og nu senest har igen et på besynderlig vis et helt enigt Folketing besluttet at indføre dødsensfarlig 5G overalt i landet. Man ved at WHO har fastslået at mobilstråler er carcinogenic, man ved 5G er 100 gange så stærkt som 4G, alligevel vedtager man at sætte det op overalt, fordi Telekom virksomhederne ønsker det. Hensynet til menneskers sundhed? Fuldstændig underordnet beslutter et enigt Folketing.

Og vores medier står altid klar til at printe, hvad samme virksomheder måtte ønske, om det er:

- en krig, der skal promoveres,
- et nyt lægemiddel eller vaccination, der skal presses ned over befolkningen eller
- endnu en vanvittig privatisering til foræringspris eller
- nedskæring af velfærden.

Listen er uendelig.

Men hvad med vores bevægelser? Hvis virksomhedernes lobbyister har så stor succes, hvorfor så ikke også folkets bevægelser?

Det er jo besynderligt, at siden arbejderbevægelsens ledere begyndte at spise med sølvtøj og deres lønninger kom i millionklassen, så har de pudsigt nok ikke udrettet noget som helst.

Resten af bevægelserne i Danmark har et mantra, de alle går efter: "Vi er en bevægelse, vi er ikke et parti". Dette mantra bliver brugt aktivt, i såvidt jeg kan se de sidste 3 år i samtlige bevægelser i landet. Med 5G og mobilstrålingsbevægelserne som den eneste mulige undtagelse. Vi påregner støtte fra disse bevægelser, og velkommer dem i kampen imod fascismen. Fordi lad os kalde en skovl for en skovl:

Et land styret af store virksomheder er per definition fascistisk, fordi corporatisme = fascisme.

Vi oplever stort set hver gang at medlemmer af disse bevægelser, som påpeger, at JFK er et parti, der ønsker, at ændre lovgivningen i overensstemmelse med bevægelsens formålsparagraf, får sine poster slettet (se eksempel nedenfor). Det vil sige, ikke alene støtter de ikke JFK eller andre partier, der ønsker at hjælpe dem og deres formålsparagraf, de arbejder aktivt imod dem. Det burde få alle advarselslamper til at blinke.

Et konkret eksempel er foreningen Gode Penge.

Er foreningen Gode Penge kontrolleret af banksters?

Benyt ovennævnte skema i trekanten til at se, hvor de forskellige personer i tråden nedenfor befinder sig.

Jeg må indrømme, at de herrer der erklærer mig bindegal, kan man argumentere har ret. Man må da være bindegal, for at gå op imod så stærke økonomiske kræfter, som har magten her i landet? Ellers ville flere "normale" mennesker vel gøre det?

Til orientering er Tune RN i bestyrelsen for Gode Penge, læg specielt mærke til hans kommentarer og placer dem i trekanten ovenfor. Tune er tidligere snigskytte i militæret og arbejder i dag i Energiministeriet som bureaukrat. Tune mener at man "da godt kan fjerne kr 1000,- sedlen" fra omløb i Danmark. Lad mig gentage: et bestyrelsesmedlem i Gode Penge taler aktivt for at fjerne den sidste del af pengemængden, der kreeres til gavn for dig og alle almindelige danskere.

Uffe Elbæk om pengeskabelsen

Jeg interviewede 10 politikere på Bornholm om pengeskabelsen, (https://www.youtube.com/watch?v=mhe5jKU7vwY&t=757s) de fleste vidste stort set ingenting, men fordi Alternativet kom i Gode Penge, så vidste Uffe Elbæk godt, hvordan penge kreeres. Lyt med her.

Hvorfor har Alternativet ikke en eneste gang bragt dette på banen i Folketinget?

Har de "mundkurv på"? Er de i lommen på.....

No comments:

Post a Comment