February 02, 2015

Nationalbanken har sænket renten på indskudsbeviser tre gange på 11 dage. Nationalbankdirektør Lars Rohde optrapper kampen for at svække kronen. Konsekvenserne af Nationalbankens seneste udspil om at stoppe salg af statsobligationer kan ende med negative 10-årige renter

Udgivet den 2. Februar 2015 af Verdensalt.dk

'Historiske' sandhed om Danmarks Nationalbanks magtsystem


Bortset fra den amerikanske centralbank (FED), er det korrekt, at Rothschild ejer alle centralbanker.

Vidste du, at Danmarks Nationalbank er ejet af Illuminatis globale bankdynasti? ’Nationalbanker’ over hele kloden er viklet ind i Illuminatis globale banknetværk. Derfor kan STATEN ikke bare tilbyde rentefrie lån til borgerne, så de ikke skal betale 3 huse for at bo i eet. Da både John F. Kennedy og Abraham Lincoln foreslog dette i United States Corporation, blev de begge skudt. Illuminatis banksystem kontrollerer regeringer, handel og mennesker ved at låne dem penge, der ikke eksisterer og kræve renter heraf. Euro’en er en Illuminati agenda for at skabe en verdens valuta kontrolleret af deres centralbank. Det globale banksystem er bygget på vanvittig svindel og bedrageri, der hænger sammen med et andet bedrag af dimensioner – nemlig DIT NAVN.
http://www.sandhed.dk/Formodetmistankeomsandhedfridownload.pdf

Danmarks National Bank er en privat og uafhængig selvejende institution oprettet ved lov. Uafhængigheden kan spores tilbage til dets oprettelse i 1818. Inden året 1818, gik Danmark konkurs i året 1813, 1814 tabte Danmark Norge til Sverige ved freden i Kiel. (konkursen grundet bl.a. lån fra Nathan Rothschild) Det er ukendt hvem der finansierede Danmark efter konkursen og under hvilke betingelser.... I loven fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter
http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/formaal/Sider/Default.aspx

Princippet om, at centralbanker skal være uafhængige, er også forankret i EU-traktaten (artikel 130). Det hedder, at hverken Europæiske Centralbank (ECB) eller de nationale centralbanker må søge eller modtage instrukser fra EU-institutionerne, de nationale regeringer eller noget andet organ. «

Danmarks Nationale gæld var 487 mia kr i 2013 -iflg. Danmarks Nationalbank http://www.nationalbanken.dk/en/publications/all/Pages/Danish-Government-Borrowing-and-Debt-2013.aspx

Takket være Danmark har verdens højeste skattetryk, har vi alligevel formået at få næsten den laveste gæld i Europa per capita iflg. Nationalbanken. Ikke desto mindre er denne voksende gæld ( plus masseindvandring) voksende social ulighed, Infrastruktur, Uddannelse (kvalitet og system)
Sundhedsvæsnet, Klimaforandringer, Skattetrykket (for højt) blevet en politisk akilleshæl, da vores skatter ikke kan servicere længere som man ønsker sig. 


Hvis staten trykte penge - i stedet for at lade den private centralbank gør det ud af den blå luft, og derefter låne penge til staten mod renter, de satser, som private centralbanken fastsætter selv, ville Danmark 'måske' ikke have haft denne gæld. Vores skatter ville ikke blive brugt til at betale afkast og interesse for de private ejere af vores Nationalbank.

Jo dybere vi synke ned i afhængigheden af nationalbankens ejer (e), jo større er vores politiske afhængighed af dem. Og jo mere stramninger de pålægger os for at låne penge, som vi oprindeligt skulle printe selv uden disse parasitter, des fattigere bliver vi (eller gældsslaver)

Centralbankerne har en øvre centralbank, Bank for International Settlements (BIS) i Basel. Den blev grundlagt af Rothschild Charles Dawes og Owen Young sideløbende med Hjalmar Schacht af Deutsche Reichsbank. Om dette system (Bill Clintons mentor), skrev professor Carroll Quigley medlem af Council on Foreign Relations, i sin bog "Tragedie og Håb" 1975, der var baseret på mange års studier i Rådets arkiver.

»De beføjelser finansielle kapitalisme havde vidtrækkende (plan), intet mindre end at skabe et verdenssystem af finansiel kontrol på private hænder i stand til at dominere det politiske system i hvert land og økonomien i verden som helhed. Dette system skulle kontrolleres på feudalistisk måde af centralbankerne i verden handler i forståelse, af hemmelige aftaler ankom i hyppige møder og konferencer (Bilderberg blandt andet)

Toppen af systemet skulle være Bank Of International Settlements i Basel, Schweiz, en privat bank ejet og kontrolleret af verdens centralbanker, som selv var ejet af private virksomheder.

Hver centralbank ... forsøgte at dominere sin regering ved sin evne til at kontrollere egne lån, til at manipulere udenlandske børser, til at påvirke den økonomiske aktivitet i landet, og at påvirke kooperative politikere ved efterfølgende økonomiske belønninger i erhvervslivet. "

Se Andrew Hitchcock "Historien om vekselererne", år 1930 på tidslinjen http://iamthewitness.com/books/Andrew.Carrington.Hitchcock/The.History.of.the.Money.Changers.htm

Læs også: Børsen: Nationalbanken fjerner bunden under renten Nationalbankdirektør Lars Rohde optrapper kampen for at svække kronen. Analytikere vil ikke længere udelukke negative 10-årige renter. Smid alle fordomme og forventninger om renten over bord. Nationalbankens og Finansministeriets beslutning.
Læs også: Nykredit stopper for F1-lån med negativ rente.
På dage, hvor renten er så lav, at man som boligejer får penge for at låne penge, vil landets største realkreditkoncern ikke udstede nye F1-lån. Konkurrenten RD har ikke planer om at følge trop
Læs også berlingske: Forstå dramaet: Derfor kan kronens optur koste Danmark dyrt. Det vil få nærmest uoverskuelige konsekvenser på kort sigt, hvis det ikke lykkes for Danmarks Nationalbank at holde den danske krone fast over for euroen. Så vil kronen sandsynligvis stige i kurs, hvilket vil koste tab af tusindvis af danske arbejdspladser.
Læs også berlingske Så stort er presset: Kronen støttet med 106 mia. Danmarks Nationalbank slår i januar alle rekorder ved at støtte den danske krone med historisk mange milliarder. Det sker i kølvandet på et stigende pres på den danske krone. Valutareserven er i januar 2015 øget med 106,6 mia. kr. til 564,1 mia. kr.
Dr.dk Cheføkonom: De drastiske rentesænkninger går over i historien. Det er aldrig set før, at Nationalbanken har taget så dramatiske skridt for at holde kronens værdi nede, forklarer cheføkonom.